Värdeskapande Artificiell Intelligens

Bakgrund och syfte
Nya möjligheter öppnar upp sig med Artificiell Intelligens (AI). Både teknikutvecklingen och tjänsteutvecklingen inom området går snabbt framåt och företag positionerar sig och stärker sin konkurrenskraft med hjälp av AI-teknologin.
Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om hur AI kan skapa kundvärde och effektivisera verksamheten.

Målgrupp
Kursen vänder sig till projektledare, förändringsledare, verksamhetsutvecklare, tjänsteutvecklare, chefer och beslutsfattare.

Längd
Utbildningen genomförs mellan 0800-1000 följande dagar:

  • 20 januari 2022 – Introduktion till AI
  • 27 januari 2022 – Träna en AI
  • 3 februari 2022 – Skapa värde med AI
  • 10 februari 2022 – Etiska utmaningar
  • 17 februari 2022 – Framtid & Reflektion

Innehåll
Utbildningen ger dig kunskap och konkreta verktyg:

  • Grundläggande och fördjupande förståelse för vad AI är, hur det användes och hur det kan användas i din verksamhet
  • Kunskap om hur ni kan skapa möjligheter för implementering av AI
  • Förståelse för vilka nya kompetenser och roller som kommer att behövas
  • Brister och svagheter med AI, när passar det och när passer det inte att använda AI?
  • Konkreta case och övningar

Upplägg
Det pedagogiska upplägget bygger på teorier, erfarenheter hemuppgifter.

Genom att utbildningen är öppen för deltagare från olika företag och branscher vilket ges möjlighet till att utveckla nätverk och utbyta erfarenheter.

Utbildningsresultat
Efter utförd utbildning har deltagaren fått insikt hur man på ett praktiskt och innovativt sätt kan använda AI-teknologin för att skapa värde för sina kunder och öka den interna effektiviteten. Deltagaren har också praktiskt fått pröva att arbeta med AI

Pris
Pro&Pros AI utbildning 2021 ges i samarbete med AI nätverket som koordineras av Bron Innovation, Samling Näringsliv Jämtland och Mittuniversitetet under projektet AI kompetens. Därför har medlemmar i AI nätverket reducerat pris.
Kostnad för medlemmar i AI nätverket:
2 490 SEK
Kostnad för övriga:
2 990 SEK

Om flera personer deltar från samma organisation får deltagare 500 SEK i rabatt. Alla priser är exkl. moms.

Om AI nätverket

AI nätverket i Mittsverige syftar till att utveckla och stärka kompetensen och användningen av AI i regionens företag och organisationer. Som medlem i nätverket får du möjlighet att delta på utbildningar, seminarier och blir en del av ett nätverk där medlemmarna är intresserade av att använda AI teknologin för att utveckla nya affärer eller effektivisera verksamheten. I nätverket ingår såväl deltagare som företag som aktivt arbetar med AI lösningar såväl som personer för vilka AI är nytt men med ett intresse att lära sig mer.

 

Utbildare

Daniel Adelander
Daniel är managementkonsult på Pro&Pro med fokus på strategi, innovation och framtid. Daniel har genomfört tidigare utbildningar inom AI och har ett stort intresse och kunskap inom området.

Anmäl dig till utbildningen

AI nätverket

Om utbildningen

Datum: 13 sep – 25 okt 2022
Plats: Distansutbildning
Pris:
2 990 kr (ej medlem)
2 490 kr (medlem)
Utbildare:
Daniel Adelander

Vad är AI?

Artificiell intelligens (AI) är intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från naturlig intelligens som uppvisas av människor och andra djur. Det är också namnet på hur man skapar datorer och datorprogram med intelligent beteende.

 

Läs mer i broschyren

 

 

Pin It on Pinterest