Kompetensutveckling

KompetensutvecklingKompetens och talangutveckling är en nyckelfaktor för alla företag och verksamheter för att vara konkurrenskraftiga och framgångsrika. I de flesta företag är kompetens verksamhetens viktigaste resurs och kompetensförsörjning är en väsentlig del av affärs- och verksamhetsutvecklingen. 

Vi på Pro&Pro förespråkar ett systematiskt arbetssätt för kompetensförsörjning med kopplingen kompetensförsörjning genom omvärld – mål – strategier – rekrytering – kompetensutveckling.

Kompetensutveckling stimulerar och har som mål att stödja företag och organisationer i att uppnå rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid.

Medarbetarnas förmåga att effektivisera verksamheten, finna kreativa lösningar på problem eller se nya affärsmöjligheter blir allt mer viktigta när konkurrensen ökar och kraven på effektivisering är höga.

Vi erbjuder dig som kund:

  • Rådgivning/coachning om kompetensförsörjning
  • Process stöd för framtagande av systematiskt arbetssätt för kompetensförsörjning.
  • Framtagande av strategi för kompetensförsörjning och rekrytering
  • Seminarium och utbildning om kompetensförsörjning.

Pin It on Pinterest