VD summerar 2022 och blickar framåt
jan 19 2023

Vi har kommit en bit in i januari 2023 och jag tänkte passa på att summera ett lyckat 2022 för Pro&Pro och beskriva hur vi tänker framåt.

Fortsatt lönsam tillväxt

Genom ett ambitiöst arbete av alla medarbetare på Pro&Pro och ett stort förtroende från alla våra fantastiska kunder har vi glädjande fortsatt tillväxtresa med lönsam tillväxt varje år sedan starten 2013. Vi har utvecklat en bred kundbas med kunder i alla segmenten som startups, SME tillväxtföretag, stora företag och globala företag och det tillsammans med olika offentliga organisationer. Betydande tillväxt ses i branscherna industri, telekom och regional utveckling samt att vi under 2022 tagit en position inom för oss en ny bransch, besöksnäringen. Utöver detta behåller vi vår starka position inom offentligt där vi glädjande fått ett antal kommuner som nya kunder.  Analyserar vi utifrån våra erbjudandeområden ses tillväxt inom områdena Analys & strategi, Ledarskap & Organisation samt AI & Datadriven utveckling. 2022 blev året då utbildningsområdet fick ett verkligt genombrott för Pro&Pro med en kraftig omsättningstillväxt.

En innovativ och kvalificerad helhetspartner med passion för framtid, innovation och problemlösning

Pro&Pro har nöjet att få bidra till kunders strategiska väg framåt, stödja tillväxtföretag i deras resa ut på världsmarknaden, utveckla kunders förmåga att attrahera kompetens, skapa samarbetsplattformar för innovation och attraktion, utveckla kunders ledarskap och medarbetarskap, bidra till kunders affärstransformation och digitalisering samt stödja kunder att genomföra prioriterade projekt och aktiviteter.

Vårt systematiska, ihärdiga och uthålliga arbete i marknadsföring och kundbearbetning ger tydliga effekter i kännedom, nya kunder och affärer samt utvecklade affärer på befintliga kunder. Vi är fullt medvetna om att vi ständigt måste vara aktiva i utveckling av kundrelationer för att skapa nya affärer och tillväxt.  Kännedomen om oss och vad vi kan tillföra kundens verksamhet och kundens kunder har ökat väsentligt. Detta visar sig genom ökat intresse från presumtiva kunder som tar kontakt med oss, men också ett ökat intresse och nyfikenhet i att bli en av oss på Pro&Pro. Vi ser verkligen att vi är på väg mot den ambition som sattes när Pro&Pro startade 2013: ”Att skapa ett norrländskt utmanaralternativ till ”de stora” och kvalificerade managementkonsultföretagen från storstäderna, men också ett intressant managementkonsultföretag för människor med stor potential och ambition.” I många kundcase är vi med och konkurrerar just med de stora och mycket kvalificerade managementkonsultföretagen från storstäderna.

Fler och fler kunder ser oss som en helhetspartner genom att vi skapar värde genom en bredd i erbjudanden, kombinerar strategiskt och taktiskt, tillför kvalificerad omvärldskunskap samt samspelar mjuka och hårda frågeställningar, med andra ord helt enkelt ”Makes people and business successful.

Samhällsengagemang – en del av vårt DNA

Samhällsengagemang är och har alltid varit viktigt för Pro&Pro. Vi vill vara ett företag som engagerar oss i vårt samhälles utveckling både genom direkta engagemang och indirekt genom att människor. såväl unga direkt från universitetet som erfarna, utvecklas på Pro&Pro och på så sätt bidrar till samhällets utveckling. Under 2022 har vi fortsatt vårt engagemang med Skvaderns gymnasieskola, med stipendium till bästa gymnasiearbete, innovationsdag samt inspiration i ledarskapskurser. Vi har engagerat oss att locka fler högstadieelever att välja naturvetenskapliga programmet och vi stöttar ett antal ungdomsidrotts initiativ och föreningar. För oss är ett framgångsrikt ledarskap en mycket viktig nyckel till organisationers och människors framgång. Vi har skapat en beskrivning av det ledarskap vi tror på, det hållbara ledarskapet, vilket beskrivs av systematik, tillit, hållbara resultat (ekonomi, miljö och socialt) samt en stor dos passion. För att lyfta upp ledarskapet delar vi tillsammans med Sundsvalls juniorhandelskammare årligen ut priset Årets Ledare i Sundsvall. Starka universitet med kvalificerade utbildningar och kvalificerad forskning är en avgörande faktor för samhällets utveckling och vi engagerar oss i forsknings- och innovationsprojekt som partner likväl i seminarium om tillväxt.

Utvecklas med människor som drivs av att lösa odefinierade komplexa problem

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Vår ambition är att en anställning på Pro&Pro ska vara en upplevelse med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt. Ambitionen att fortsätta vår tillväxt med nya personer som drivs att lösa odefinierade komplexa utmaningar med framtidsfokus. Vi vänder oss både till erfarna samt till nyexaminerade som vi erbjuder vårt 12 månaders traineeprogram samt att vi erbjuder studenter både kvalificerade internship och deltagande i vårt högprofilerade studentprogram Bright Minds, Vi har etablerat ett välutvecklat samarbete med Umeå universitet och Industriell ekonomi. För att Pro&Pro ska fortsätta att utvecklas letar vi ständigt efter människor som har den där extra viljan, uthålligheten, energin, glädjen och nyfikenheten att hela tiden lära sig nytt samt att skapa nytta och effekter för kunder som de inte ens vågat drömma om.

Blick framåt

Vi har ambitionen att steg för steg fortsätta vår utvecklingsresa och skapa fler partnerskap med kunder. För att möjliggöra detta ser vi fortsatt tryck i att utveckla nya kundrelationer samt att fortsätta att utveckla affärer i nya marknadsgeografier. I takt med att vi växer kommer vi också att utveckla våra arbetssätt och ansvarsområden. Pro&Pro ska ge stora möjligheter till personlig utveckling.

Kunders förtroende grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som startups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tack för möjligheten och nöjet få leda Pro&Pro AB

Tommy Ytterström, VD

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella nyheter

Pin It on Pinterest