Att lyckas med det strategiska produktportföljarbet
dec 16 2022

Hur man lyckas med strategiskt produktportföljarbete

Året börjar nu lida mot sitt slut och många företag och organisationer sitter nu med planeringen för 2023. Budgetar och mål för kommande 12 månader ska sättas utifrån vision och de strategier man har för att bli framgångsrika med sin affär eller sitt uppdrag. De erbjudanden som företagen har eller tänker ta fram är en viktig input till detta plan- och budgetarbete. För att bli framgångsrik gäller det att ha gjort sin hemläxa och etablerat ett strategiskt produktportföljarbete. Vilket hjälper till i arbetet och gör det enklare att planera men framför allt att kunna vara flexibel och kunna förändra sig utifrån att omständigheterna runt om förändras. Planer är för många verksamheter viktiga, men för att det ska fungera så är det viktigt, kanske till och med det viktigaste, att veta hur man förändrar och justerar sina planer. Det är här det strategiska produktportföljarbetet kommer in. Efter att ha jobbat tillsammans med både företag och myndigheter är min erfarenhet att även om man har väldigt olika verksamheter så finns det ett antal insikter som är så generella att det tillför ett värde oavsett verksamhet. I början av 2022 genomförde vi på Pro&Pro en insight om strategiskt portföljarbete och nedan har vi samlat 3 guldkorn från den insighten som vi tror kan bidra till att göra det framåtriktade arbetet enklare oavsett verksamhet.

En kort introduktion till vad vi avser med strategiskt produktportföljarbete. Jobbar man med affärsutveckling är det såklart ingen nyhet att ständigt brottas med att försöka definiera det som ska erbjuds till kunderna och då används begrepp som erbjudanden, produkter och tjänster. Olika verksamheter väljer att benämna det på olika sätt, men oavsett vad som valts står man inför samma utmaningar. Dvs hur arbetar jag som företag strukturerat med det som min definierade målgrupp ska uppleva över tid. Det är detta som vi på Pro&Pro inkluderar i begreppet strategiskt produktportföljarbete. I den process som vi använder delas arbetet in i 3 olika delar där vi försöker jobba med hela ansvaret som företaget har för sina kunders upplevelse. Bilden nedan visar övergripande de olika områden som inkluderas.

  1. Det strategiska arbetet som görs när något nytt/förändrat behöver göras i portföljen
  2. Realiserande arbete där man går från planer och roadmaps till en lansering till målgruppen som utöver den tekniska lösningen inkluderar marknad och verksamhet.
  3. Kontinuerliga utvärderande arbetet.

Tanken med det här blogginlägget är inte att i detalj gå igenom hela processen men är ni intresserade av detta så är ni självklart välkomna att höra av er. Jag tänkte lyfta 3 guldkorn som jag tycker att man ska lägga extra energi på och därmed göra ovan nämnda planering mer framgångsrik.

Orientering om var företaget är och vart företaget är på väg:
För den strategiska delen vill jag slå ett slag för det grundläggande arbetet som görs initialt. Man brukar prata om att vet jag inte var jag är och vart jag ska, spelar det heller inte någon roll åt vilket håll eller hur fort jag springer. Jag gillar den insikten och tror att många kan känna igen sig i att man snabbt vill vara kreativ och gå mot en lösning. Alltså bör ni ägna mer tid än ni först tänkt åt att definiera nuläge och skapa den strategiska plattformen som behövs för det fortsatta arbetet. Det finns många olika verktyg inom det här området och välj med omsorg de verktyg som ni känner att ni behärskar. Glöm inte bort att titta på de interna förmågorna i detta arbete. För att sedan veta vart man ska, ta hjälp av de strategiska arbeten som är gjorda inom er verksamhet vilket gör att ni vet att ni går åt rätt håll och kan värdera det ni senare ska ta fram.

Säkra helheten i det som erbjuds till kunder och målgrupper:

Många verksamheter har under de senaste åren gått mot ett agil arbetssätt. Man gör allt för att bli så agila det bara går. Personligen tilltalas jag av hela tanken med agil utveckling med korta utvecklingscykler där man kan kontinuerligt kan se att man går mot målet och kan utvärdera det man tar fram. En insikt efter att ha varit i flera olika utvecklingsmiljöer inom olika företag och organisationer är att det är lätt att förledas att tro att bara den tekniska utvecklingen drivs agilt, kommer kunderna att bli nöjda. Ofta glömmer man att titta utifrån kundens perspektiv dvs vad är det jag som kund upplever i min kontakt med företaget och vid användandet av erbjudandet. Det som tagits fram tekniskt är förvisso en viktig del men långt ifrån allt som gör att jag som kund blir nöjd. Rådet här är alltså att lägga stor vikt vid de saker som inte uppenbart är tekniska lösningar och säkra att den verksamhet som bedrivs inom mitt företag har förutsättningar för att möta kunden. Exempel på detta kan vara allt från säljstödsinformation till support- och onboarding process.

Kontinuerligt se över affärsmodeller

Inom utvärdering är den viktiga insikten att tillämpa ett livscykeltänk på portföljen. Det är lätt att när man är klar med sin utveckling slår man sig till ro och är nöjd med det man åstadkommit. Glöm inte bort att ingenting är beständigt, utan allt jobb som gjorts i det strategiska arbetet måste kontinuerligt uppdateras och de erbjudanden som tagits fram utvärderas. Kopplat till inledningen där det handlar om planer och budget handlar det här om att inte glömma bort att även om man inte tänkt sig att göra förändringar i sin portfölj, behöver ändå jobb göras för att vidmakthålla det man redan har.

Även om man lägger extra fokus och tanke på ovan nämnda guldkorn finns det såklart ingen garanti för framgång. Jag är i alla fall helt säker på att ett strukturerat arbete där man ser till att täcka ovan nämnda områden, kommer att ge bra förutsättningar för att skapa både bättre affärer och en bättre beredskap för de förändringar som sker under ett år.

Har du synpunkter och tankar på detta så får du gärna höra av dig.

Robert Tjernström,
Management konsult Pro&Pro
Strategisk affärstransformation

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest