VD summerar första halvåret 2022 och blickar framåt
sep 15 2022

Vi är i mitten av september och har därmed lämnat sommaren för att hälsa hösten välkommen. Jag hoppas semestern gav möjligheter till skön avkoppling och möjlighet att umgås med nära och kära. Nedan summerar jag Pro&Pros år så här långt samt beskriver våra tankar framåt.

Fortsatt utveckling som helhetspartner med passion för framtid, innovation och problemlösning

Genom stort hjärta, mycket passion och tydlig systematik för att skapa värde för kunder har vi fortsatt vår lönsamma tillväxtresa. Vi är stolta och tacksamma att utveckla affärerna med befintliga kunder samtidigt som vi gör framsteg i nya branscher och attraherar nya kunder. Vi har haft förmånen att få nya affärer och nya kunder inom ledarskaps- och organisationsutveckling. Med glädje ser vi en tydlig tillväxt inom branscherna besöksnäring och industri. Området AI och datadriven utveckling fortsätter att utvecklas positivt och speciellt ser vi det kopplat till industri och logistik. Vår starka position inom offentligt bibehålls samtidigt som andra branschområden växer.

Vi har också haft glädjen att lansera en ny version av vår webb med ambitionen att ta ytterligare steg i tydlighet, inspiration och engagemang. I samband med webblanseringen lanserade vi en ny erbjudandeportfölj som har ambitionen att ge ännu mer tydlighet till marknaden. Våra många kundcase och inbrytningar på nya marknader de senaste åren har gett oss en plattform till en ny erbjudandeportfölj. Vi adresserar nu erbjudandeområdena: strategi & omvärld, affär & marknad, verksamhet & projekt, ledarskap & organisation, innovationsledning & finansiering samt AI & datadriven utveckling. Sammanfattningsvis ser vi en mycket bra mix i kunder och omsättning fördelat över alla våra erbjudandeområden.

Under våren lanserade vi också en podcast som har fått mycket positiv återkoppling. Vi ser fram mot att fortsatt få inspirera och engagera.

Kontinuerligt och gemensamt framtidsarbete utvecklar Pro&Pro

Vi har förmånen att ha medarbetare som har intresse, drivkraft och kompetens i områden som är av vikt för ett företags utveckling. För att utveckla Pro&Pro med lönsam tillväxt ser vi vikten av att prioritera strategiskt arbete. Vi satsar vidare att utveckla vårt strukturkapital för att snabba på introduktion och lärande samt utveckla vår genomförandeförmåga. För oss är det självklart med kontinuerlig kompetensutveckling och prioritera utbildning på avancerad nivå och certifieringar. Ett väl utvecklat strukturkapital är en viktig komponent att kunna utvecklas lönsamt på ett trivsamt sätt.

Utvecklas med människor som drivs av att lösa odefinierade komplexa problem

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Vår ambition är att en anställning på Pro&Pro ska vara en upplevelse med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt. Ambitionen att fortsätta vår tillväxt med nya personer som drivs att lösa odefinierade komplexa utmaningar med framtidsfokus. Vi vänder oss både till erfarna samt till nyexaminerade som vi erbjuder vårt 12 månaders traineeprogram.

Blick framåt

Ett område som vi redan arbetar inom och ser en stor utveckling inom är datadriven affärs- och verksamhetsutveckling. Vidare ser vi fortsatt expansion inom besöksnäring, telekom, industri och regional utveckling samt att stödja små och medelstora företag i deras hållbara tillväxtresa. Vi ser också fortsatt geografisk expansion med fokus på Norrland och kopplat den stora industritillväxten.

Kunders förtroende grunden för vår resa

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som start ups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tommy Ytterström, VD

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella nyheter

Pin It on Pinterest