Sista veckorna med business case, programmering & spännande intervjuer!
aug 8 2022

Nu är vi tillbaka och är klara med första veckan efter semestern, och det känns spännande att komma i gång igen och se vad de sista veckorna har att erbjuda. Det är mycket på schemat de sista veckorna för att färdigställa projektet!

Analysprogrammet vi tar fram åt Biometria handlar om att ta ut information kopplad till klimat och virkestransporter, vilket är baserat på det data vi arbetar med. Den här veckan har det lagts mycket fokus på att få klart programmet, så bräkningarna är korrekta och ger ut värdefull kunskap om utsläppen som transporterna bidrar till. Det har krävts en hel del tester och undersökningar för att få ut kunskap från vårt data som inte annars är synligt, och för att se till att detta överensstämmer med verkligheten. Senaste dagarna har vi fixat till detaljer och ändrat och uppdaterat tidigare uträkningar för att de ska bli bättre definierade, vilket vi har gjort med hjälp av valideringar från olika källor och möten. Det har varit en period med många diskussioner för att se till att vi tar ut relevant och korrekt information.

För affärsutvecklingsdelen ligger fokus just nu på att ta fram erbjudanden åt Biometria. Där har vi arbetat vidare med dessa genom att skapa prismodeller, tagit fram business cases samt undersökt vad för data och beräkningar som behövs för att uppfylla de erbjudandena. Det har varit en lång process som inneburit att vi bland annat fått undersöka vilka värden på intäkter och kostnader som är rimliga till våra erbjudanden.

Till veckan har vi en hel del valideringar att utföra. För att säkerställa att de behov vi har identifierat, och de erbjudanden vi har tagit fram utifrån de behoven överensstämmer med marknaden har vi bokat in möten för dialog och återkoppling från personer hos ett antal av Biometrias kunder.

Syftet är helt enkelt att vi ska få feedback på projektet och det vi kommit fram till samt om det behöver göras några justeringar.

Detta är vårt näst sista blogginlägg, och nästa blogg kommer när projektet är klart och vi har hållit vår slutpresentation. Håll utkik efter det sista inlägget om ni vill veta hur det gått!

Sandra Hammarsten & Ludvig Åström

Junior Managementkonsulter, Pro&Pro AB

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest