VD summerar 2021 och blickar framåt
feb 16 2022
Vi har kommit en månad in i 2022 och jag tänkte passa på att summera ett lyckat 2021 för Pro&Pro och beskriva hur vi tänker framåt.

En innovativ helhetspartner med passion för framtid, innovation och problemlösning

Pro&Pro har nöjet att få bidra till kunders strategiska väg framåt, stödja tillväxtföretag i deras resa ut på världsmarknaden, utveckla kunders förmåga att attrahera kompetens, skapa samarbetsplattformar för innovation och attraktion, utveckla kunders ledarskap och medarbetarskap, bidra till kunders affärstransformation och digitalisering samt stödja kunder att genomföra prioriterade projekt och aktiviteter. Vi har ökat systematiken i marknadsföring genom aktivare närvaro digitalt men också genom nya partnerskap och sponsorskap. Detta har väsentligt ökat kännedomen om oss och vårt varumärkeslöfte ”Makes people and business successful”. Detta visar sig genom ökat intresse från presumtiva kunder som tar kontakt med oss, men också att ett ökat intresse och nyfikenhet i att bli en av oss på Pro&Pro. Vi ser verkligen att vi är på väg mot ambitionen att bli en samtalspartner för framtidsdialog och en relevant partner i det strategiska arbetet samt bidra i kritisk affärs- och verksamhetsutveckling. Det är tillsammans vi förändrar, skapar värde och utmanar våra kunder i samspel i utveckling av affär, verksamhet och människa.

Utvecklas med människor som drivs av att lösa odefinierade komplexa problem

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden. Vår ambition är att en anställning på Pro&Pro ska vara en upplevelse med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt. Under 2021 har vi haft nöjet att få ett antal nya kollegor med olika erfarenhet och bakgrund men alla drivna av vårt löfte ”Makes people and business Successful” och våra kärnvärden. Vi har också under 2021 lanserat och genomfört första omgången av studentprogrammet Bright Minds, ett program för särskilt drivna och ambitiösa studenter. Ambitionen att fortsätta vår tillväxt med nya personer som drivs att lösa odefinierade komplexa problem.

Fortsatt lönsam tillväxt

2020 var för Pro&Pro ett framgångsrikt år med mycket lönsam omsättningsökning, vilket gjorde att vi utsågs till Gasellföretag 2021 i Dagens Industris årliga analys av Sveriges företag. Det vara andra året i följd vi utsågs till Gasellföretag. Mycket glädjande har vi 2021 fortsatt resan med lönsam tillväxt. Nya kunder, både nationellt och regionalt, i samspel med nya affärer med befintliga kunder har bidragit till vår tillväxt.

Blick framåt

Genom etablering av ett kontor av Umeå har vi skaffat oss möjligheter för tillväxt i Västerbotten. Vi ser en fortsatt kundexpansion nationellt som prioriterat, dvs utanför våra nuvarande hemmamarknader i Västernorrland och Västerbotten. Genom intressanta kundsamarbeten nationellt inom besöksnäring och supply chain management ser vi möjligheter till expansion inom dessa områden i våra hemmamarknader. Ett område som vi redan arbetar inom och ser en stor utveckling inom är datadriven affärsutveckling. Här ser vi stora möjligheter genom samspel av kompetens inom strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling, AI och dataanalys, samt ledning och styrning.
För att långsiktigt åstadkomma lönsam tillväxt börjar vi under 2022 undersöka framtida etableringar, 2024 – 2025, på ytterligare orter.

Kunders förtroende grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som start ups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tommy Ytterström, VD

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella nyheter

Pin It on Pinterest