Internship: Tillväxtmöjligheter genom teknikutvecklingen
aug 18 2021

Sommarens internship på Pro&Pro har nu nått sitt slut och under sista veckan presenterades de båda projekten. Gällande transport-caset motsvarar resultatet en kartläggning, som baserats på tidsåtgång, av verksamhetens huvudsakliga arbetsuppgifter. För företaget kommer denna information kunna användas som underlag vid fördelning av resurser, vilket kommer underlätta den planerade omorganisering. De lönsamma resurseffektiviseringsmöjligheter som tillkommer med denna inblick i verksamheten påvisar de fördelar datainsamling och analysering av data medför. Framväxten av dessa tekniker kommer ha en revolutionerande effekt på framtidens näringsliv.

Gällande sommarens andra projekt, den strategiska analysen, motsvarar resultatet en rekommenderad strategi för hur Västernorrland ska nyttja införandet av den datadrivna transportsektorn för tillväxt inom näringslivet. Idag är transportsektorn i stort behov av utveckling för att reducera mängden koldioxidutsläpp och uppnå klimatmålen enligt Agenda 2030. Vidare har framtidens smarta tjänster, som baseras på Artificiell intelligens (AI), Internet of Things (IoT) och 5G, lett till att världsmarknaden idag befinner sig i en tjänsterevolution. En datadriven transportsektor möjliggör en utökad användning av moderna optimeringslösningar, vilket i sin tur både bidrar till en positiv klimatförändring samt utvidgar tjänsteutveckling ytterligare. Då Västernorrland innefattar en väletablerad industrisektor, varav samtliga företag exekverar en mängd transporter, kommer regionen påverkas av denna förändring. Den framtagna slutsatsen är att Västernorrland har förutsättningarna för att kunna nyttja denna omvandling till öka tillväxt inom näringslivet, men att regionen står inför vissa utmaningar. Samtliga strategiska val presenteras därav med möjliga lösningar samt handlingsplaner som påvisar när i tiden dessa bör prioriters. I arbetet har även tre möjliga framtida tjänster beskrivits för att realisera den affärsutveckling som den datadrivna transportsektorn för med sig.

För att läsa artikeln om den strategiska analysen, klicka på bilden;

Att vi i sommar har fått möjligheten att utföra dessa två framtidsprojekt är vi tacksamma för, och det ska bli riktigt intressant att fortsätta följa teknikutvecklingen och dess påverkan på framtidens näringsliv.

Med detta blogginlägg vill vi, Maja Vestin och Sandra Hammarsten, tacka för oss. Vi vill även tacka Pro&Pro för möjligheten. Det har varit en otroligt givande och inspirerande sommar!

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest