Grattis Viktor Pettersson som den 21 juni examinerades och diplomerades från Pro&Pros traineeprogram och nu går vidare till sitt andra år som Junior managementkonsult vid Pro&Pro.

Traineeprogrammet är skapat för att stödja Pro&Pros varumärkeslöfte, ”Makes people and business successful”. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa individer till framgångsrika karriärer. På så sätt ges individen bästa förutsättningar och vårt företag säkrar en hög nivå i leveranser.

Genom Pro&Pros traineeprogram hittar traineen sina styrkor och utvecklingsområden, får färdighet att använda olika modeller och teorier som sedan praktiseras i övningar och i kundcase i Pro&Pros fyra huvudområden stratei, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap samt i kundrelationer och i affärsmannaskap. Traineeprogrammet är designat för att nyblivna konsulter på ett framgångsrikt sätt ska lära sig att arbeta som konsult och komma in i rollen att bli riktigt duktig på att lösa rätt problem för kunden.

Traineeprogrammet är första steget i en utveckling till managementkonsult med kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt en passion, glädje och förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå. Det ska också ge en plattform för att utvecklas till spetskonsult inom valt område och möjliggöra en hållbar framgångsrik karriär som konsult eller linjechef.

 

Pin It on Pinterest