Traineeblogg 5 – Kommersialisering och projektledning
jun 3 2021

När vårvärmen börjar infinna sig i Sundsvall och uteserveringarna börjar packas med soldyrkare i filt då vet jag att sommaren väntar runt hörnet vilket för mig förutom semester innebär slutet på Traineeprogrammet där snart 9 månader passerat. I skrivande stund återstår endast tre lektioner varav två inriktas på ledarskap och en på strategiska perspektiv och portföljplanering, vilket innebär en spännande och intressant avslutning, som kommer innebära nya insikter och kunskaper att ta med in i framtiden.

Traineeprogramsblocket som passerat närmast i tiden har varit projektledning och där har allt från beslutsprocesser till riskhantering avhandlats. Ett lärorikt avsnitt som har gett mig insikter kring den komplexitet som en projektledare kan ställas inför och att inte bara genomförandet är viktigt utan att även alla förberedelser och planeringen är minst lika viktigt.

Viktiga parametrar i ett projekt är projekt- och effektmål som ska fånga upp resultat som följer projektets riktning och möta de behov eller utmaningar som projektet ska bemöta. Ett annat sätt att nå resultat och visa framgång i ett projekt kan vara att kommersialisera på ett resultat i projektet, vilket vi har gjort i ett av de projekt som jag har varit med på. Från det projektet så tar jag med mig aspekter som är viktiga för att lyckas med och även för att underlätta kommersialiseringen i ett projekt. En lärdom är att låta kommersialiseringsarbetet flyta med som en naturlig del av projektet från start till mål, istället för att hasta igenom processen när slutet av projektet närmar sig. En till lärdom är att nyckelpersoner för att kommersialiseringen ska leva vidare i organisationen i framtiden behöver vara med i projektet eller vara nära anslutet till det. Beroende på hur projektet genomförs kan det vara viktigt att täcka upp värdekedjan vilket kan göras genom att utgå från värdekedjan vid skapandet av projektet. Det kan vara viktigt om en viss produkt ska arbetas fram i projektet, saknas viktiga pusselbitar i värdekedjan då så är framtiden för den osäker.

Parallellt med Traineeprogrammets framfart så får jag vara med på nya uppdrag, däribland så är jag med och skriver en ansökan till Tillväxtverket om finansiering till ett projekt inriktat på AI. Jag ska i ett av projekten som jag utvärderar börja utvärderingen av en tankesmedja för att fånga upp tankar från deltagarna som kan tas med till nästkommande omgång. I samma projekt så ska jag även utvärdera två testbäddar inom IoT.

Nu vet ni nyfikna läsare lite mer om vad jag gör, vad jag har gjort i den närmsta tiden och vad jag kommer pyssla med inom den närmsta tiden. Det här får avsluta den nästsista Traineebloggen och nästa gång Traineebloggen dyker upp så har jag haft mina sista lektioner och Traineeprogrammet kommer då vara genomfört.

På återseende

Viktor Pettersson

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest