Event

av Pro&Pro

22 nov

År 2022

Nyfiken?

Kontakta oss här->

Pro&Pro Insight – Strategisk employer branding

Så påverkar pandemin din employer brandning strategi

Under 2021 års första Pro&Pro Insight presenterades vår analys av hur pandemin påverkar organisationers Employer branding-strategi och implementeringen av den. Viktiga frågeställningar och strategiska val belystes samt vad som behöver göras för att vara bättre rustad när pandemin är över och vi övergår till ”det nya normala”.

Seminariet genomfördes digitalt med ett 30-tal deltagare från såväl företag som offentliga organisationer.

En organisations allra viktigast tillgång är medarbetarna, men pandemi och ovissheten om framtiden har påverkat allas våra prioriteringar, förväntningar och värderingar. Arbetsgivare ställs nu inför nya strategiska vägval inom områden som ledarskap, företagskultur och talangattraktion. Detta för att komma ut på andra sidan pandemin starkare, mer attraktiv, mer agil, mer innovativ och bättre rustad för framtidens utmaningar och med fortsatt framgång.

Pro&Pro har under februari till mars genomfört en studie på ämnet, dels genom omvärldsanalys och trendspaningar och dels intervjuer med personer i ledande befattningar från företag och organisationer, både nationellt och regionalt. Utifrån detta har en analys genomförts över ett antal viktiga nyckelområden för att skapa en roadmap över hur verksamheter kan hantera de strategiska val som är rätt för just deras företag eller organisation. Det är nu ett unikt tillfälle att positionera, vässa och stärka organisationen.

På seminariet presenterade Annika Follin, Linn Madsen och Helena Axelsson från Pro&Pro studien och delade med sig av kunskap, inspiration och reflektioner i ämnet. Områden som belystes på seminariet innefattade arbetsplatsen, identitet och kultur, medarbetarstrategier samt ledarskap. Till dessa kopplades följande nyckelstrategier:

  • Att hitta rätt balans i flexibilitet och hybridlösningar som möter just er verksamhets, era medarbetares och era kunders behov och förutsättningar
  • Att fokusera på att bibehålla och stärka identitet och kultur i distans- och hybridlösningar.
  • Att våga välja och välja bort och vara tydlig i kommunikationen kring vilka behov ni väljer att tillgodose och inte (och varför)
  • Att ta ett omtag kring er målgrupp, och vilka kompetenser som behövs nu och framåt när verksamhetens och omvärldens förutsättningar ändras
  • Att se till målgruppens ändrade behovsmönster, förväntningar och önskemål och ta fram målgruppsanpassade erbjudanden, med fokus på innehåll och utveckling
  • Att vara tydlig med hur du som arbetsgivare passar in i medarbetarens livspussel
  • Att utveckla ett starkt självledarskap hos medarbetarna och se och stötta de som inte har förutsättningar att självleda
  • Att definiera och utveckla chefens roll framåt, för att säkra empatiska och modiga ledare med rätt egenskaper för att få ihop arbetspusslet och säkra att verksamheten når sina mål

Dessutom presenterades Pro&Pros modell för att effektivt implementera Employer branding-strategi och hur medarbetarstrategier kopplas till verksamhetsstrategier för att nå sina verksamhetsmål.

Vi tackar alla deltagare i studien och på seminariet för ert bidrag och intresse!

Fler tidigare event

Pin It on Pinterest