Pro&Pro Insight – Strategisk employer branding
apr 23 2021

Så påverkar pandemin din employer brandning strategi

Under 2021 års första Pro&Pro Insight presenterades vår analys av hur pandemin påverkar organisationers Employer branding-strategi och implementeringen av den. Viktiga frågeställningar och strategiska val belystes samt vad som behöver göras för att vara bättre rustad när pandemin är över och vi övergår till ”det nya normala”.

Seminariet genomfördes digitalt med ett 30-tal deltagare från såväl företag som offentliga organisationer.

En organisations allra viktigast tillgång är medarbetarna, men pandemi och ovissheten om framtiden har påverkat allas våra prioriteringar, förväntningar och värderingar. Arbetsgivare ställs nu inför nya strategiska vägval inom områden som ledarskap, företagskultur och talangattraktion. Detta för att komma ut på andra sidan pandemin starkare, mer attraktiv, mer agil, mer innovativ och bättre rustad för framtidens utmaningar och med fortsatt framgång.

Pro&Pro har under februari till mars genomfört en studie på ämnet, dels genom omvärldsanalys och trendspaningar och dels intervjuer med personer i ledande befattningar från företag och organisationer, både nationellt och regionalt. Utifrån detta har en analys genomförts över ett antal viktiga nyckelområden för att skapa en roadmap över hur verksamheter kan hantera de strategiska val som är rätt för just deras företag eller organisation. Det är nu ett unikt tillfälle att positionera, vässa och stärka organisationen.

På seminariet presenterade Annika Follin, Linn Madsen och Helena Axelsson från Pro&Pro studien och delade med sig av kunskap, inspiration och reflektioner i ämnet. Områden som belystes på seminariet innefattade arbetsplatsen, identitet och kultur, medarbetarstrategier samt ledarskap. Till dessa kopplades följande nyckelstrategier:

  • Att hitta rätt balans i flexibilitet och hybridlösningar som möter just er verksamhets, era medarbetares och era kunders behov och förutsättningar
  • Att fokusera på att bibehålla och stärka identitet och kultur i distans- och hybridlösningar.
  • Att våga välja och välja bort och vara tydlig i kommunikationen kring vilka behov ni väljer att tillgodose och inte (och varför)
  • Att ta ett omtag kring er målgrupp, och vilka kompetenser som behövs nu och framåt när verksamhetens och omvärldens förutsättningar ändras
  • Att se till målgruppens ändrade behovsmönster, förväntningar och önskemål och ta fram målgruppsanpassade erbjudanden, med fokus på innehåll och utveckling
  • Att vara tydlig med hur du som arbetsgivare passar in i medarbetarens livspussel
  • Att utveckla ett starkt självledarskap hos medarbetarna och se och stötta de som inte har förutsättningar att självleda
  • Att definiera och utveckla chefens roll framåt, för att säkra empatiska och modiga ledare med rätt egenskaper för att få ihop arbetspusslet och säkra att verksamheten når sina mål

Dessutom presenterades Pro&Pros modell för att effektivt implementera Employer branding-strategi och hur medarbetarstrategier kopplas till verksamhetsstrategier för att nå sina verksamhetsmål.

Vi tackar alla deltagare i studien och på seminariet för ert bidrag och intresse!

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella nyheter

Välkommen Sophie!

Välkommen Sophie!

Vi välkomnar med glädje Sophie Brundin till oss på Pro&Pro med start den 23 januari. Sophie...

Skvadern Pro&Pro Awards 2023

Skvadern Pro&Pro Awards 2023

Nu har startskottet gått för Pro&Pro Awards 2023, vårt årliga gymnasiestipendium i samarbete...

Pin It on Pinterest