Traineeblogg 4 – Framtiden i fokus
mar 30 2021

Samtidigt som våren kommer med sin värme och sommaren börjar närma sig är jag sju månader in på traineeprogrammet och det känns härligt att mina dagar fylls av olika spännande uppdrag och utbildningar med framtiden i sikte. Sedan vi hördes i julas har det i utbildningsväg rört sig om kundlojalitet, innovation och processutveckling.

Kundlojalitetskursen lästes via Mittuniversitetet och har gett mig nya perspektiv på vad begreppet kundlojalitet innebär och vikten av kundlojalitet. I den andra kursen som handlar om innovation och innovationsledning har två av tre dagar avklarats och här står Håkan Ozan för lärandet. Tanken med kursen är att framåt kunna certifiera sig till innovationsledare. Innovationskursen gör vi gemensamt på Pro&Pro för att i framtiden kunna använda detta i våra tjänster och utföranden. Jag har även internt på Pro&Pro gått en kurs i Processutevckling/modellering via Visio. Med den kursen i bagaget känner jag mig rustad för att ta mig an verksamhetsutvecklingsprojekt på ett bra sätt.

Jag har också en väldigt intressant meny av roliga och intressanta uppdrag som känns väldigt aktuella idag och för framtiden. Långsiktigheten är något som är viktigt då några av projekten ska stötta små och medelstora företag i deras tillväxtresa utifrån digitalisering, vilket blir en långsiktig plan för att anpassa sig och följa med utvecklingen som sker i samhället. Många av uppdragen görs inom regionens gränser men i och med dagens teknologiska framsteg är det möjligt att arbeta mer ortoberoende. Detta gör att jag till exempel får möjligheten att vara med på ett projekt med fokus på att utveckla en innovationsplattform och där aktören sitter i Lund samt då intervjua och jag får även samtala med personer i andra städer.

Artificiell intelligens (AI) är ett begrepp som är på mångas läppar och även mina. I ett av projekten som jag är med i, AI Kompetens, är just det i fokus och då framför allt att stärka användningen av det i regionerna Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. I projektet har initialt ett verktyg för att utvärdera den artificiella intelligensen utifrån viktiga aspekter. Verktyget är tänkt att användas för att i ett tidigt skede förstå samt för att stötta den som vill ta fram ett koncept kring artificiell intelligens inom projektet. Verktyget berör viktiga punkter som data, säkerhet och på vilket sätt som den artificiella intelligensen ska användas i organisationen.

Internet of Things (IoT) är ett annat begrepp som är aktuellt och som är huvudämne i några av de projekt som jag arbetar med. I ett innovationsprojekt som handlar om att skapa tillgänglighet i en stad med stöd av Internet of Things tjänster är mitt fokus att tillsammans med kollegor på Pro&Pro stötta respektive företag i kommersialiseringsfrågor som affärsmodell och GoTo-marketstrategi. IoT är mer än robotdammsugare och smarta vitvaror vilket projekten har lärt mig. Jag har fått fördjupa mig i frågor som värdekedjor, hantering och ägande av information, affärsutveckling och utmaningen att gå från test och demo till att skapa upp kommersiellt.

Som ni kanske förstår försöker vi vara aktuella på Pro&Pro i både de uppdrag som vi är med i samt genom de utbildningar som vi genomför. Detta är ingen tillfällighet utan något som följer med oss kontinuerligt genom nyfikenhet. Att vilja lära sig nya saker, lyssna på våra kunder och följa marknaden och de förändringar som sker är en del av det koncept som Pro&Pro agerar efter. Under våren kommer innovationsledningsutbildningen avslutas och projekten, traineeprogrammet och traineebloggen att fortsätta. Utbildningsmässigt inom traineeprogrammet är det projekt- och förändringsledning som gäller härnäst.

På återseende

Viktor Pettersson

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest