Skvadern Pro&Pro Awards 2021
nov 21 2020

Nu har startskottet gått för Pro&Pro Awards 2021, vårt årliga gymnasiestipendium i samarbete med Skvaderns gymnasieskola. Stipendiet delas ut till tre elevers gymnasiearbeten från Naturvetenskapsprogrammet i årskurs 3, med bedömningskriterierna ambition, analytisk nivå och skriftlig och muntlig presentation.  Den 19 november värmde vi upp med att hålla en Coronaanpassad innovationsdag tillsammans med eleverna på temat ”Hållbar innovation”. Under fem timmar fick eleverna innovera, strukturera och motivera en lösning på en vald hållbarhetsutmaning. I fritt format fick de sedan presentera sina lösningar, vilket resulterade i såväl teateruppvisningar och app-prototyper som PPT-presentationer och videoinspelningar.

Under dagen fick vi ta del av kreativa, engagerade och lösningsorienterade gymnasieelevers tankar och idéer och fick lyssna till presentationer om:

TalkyWalky – en nytänkande app som både kvinnor och män kan använda som sällskap för att känna sig tryggare när de går ensamma hem på kvällen.
PowetLift Inc – som med en innovativ affärsmodell gör att du tjänar dubbelt när du ”ger järnet på gymmet”, genom att omsätta din energiförbränning till energi i kraftnätet.
STOMP – som med hela ”ledningsgruppen” på plats förklarade fördelarna med dörröppnare med pedaltag, för att dels tillgänglighetsanpassa och dels skydda mot corona.
PowerBeans
– som gav oss lösningen på världssvälten genom nya snabbväxande, lättodlade och energitäta sorters grödor.
Jurassic Parc som vill främja och bevara den biologiska mångfalden genom avancerad genteknik.
Smart Fish Net Group – som tagit fram ett smart fiskenät som på olika sätt hindrar bifångst och samtidigt kan känna av vikten av fångsten så man undviker överfiske.
Water, waste, wellness
– som löser världens vattentillgång genom en vattenreningsstation i IKEA:stil.
HappyVibes –  Ett forum för personer med psykisk ohälsa, ”FoFo”, där man kan söka stöd och hjälp utan att behöva boka tider och vänta.
BioQuip – Ett innovativt och marint nedbrytbart fiskenät som löser utmaningen att ”borttappad” fiskeutrustning idag utgör minst 10% av allt skräp i haven.

Det är tydligt att framtiden ligger i säkra händer!

För oss på Pro&Pro är det viktigt att engagera oss långsiktigt i vår region och ta vara på de fantastiska talanger vi har här. Vi följer dessa elever från gymnasietiden, via universitetet, med mentorskap, internships och examensarbeten, till traineeplatser och anställning hos oss. Vår VD Tommy Ytterström beskriver samarbetet så här: ”Vårt löfte To make people and business successful beskriver vår passion för att se människor lyckas och företag utvecklas. För oss är det självklart att göra vad vi kan för att hjälpa unga och ambitiösa elever att utvecklas och Skvaderns elever är erkänt duktiga. Genom samarbetet får eleverna del av vår erfarenhet, inspiration och kompetens och vi får en riktig energiboost från dem”.

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella nyheter

Pin It on Pinterest