5G och datadrivna möjligheter
okt 13 2020

För industri, operatör och managementkonsultföretag

Utvecklingen av automation och uppkopplade produkter blir allt tydligare inom Industrisektorn och därmed ställs allt högre krav på att utvinna information från data som genereras. För att belysa vikten av och potentialen med uppkoppling och datadriven utveckling har flera studier gjorts. McKinsey beräknar marknaden för uppkopplade enheter år 2025 uppgå till ett värde mellan 4 och 11, miljarder dollar (Manyika, Woetzel & Dobbs, 2015). Medan BCG påvisar att AI kan minska tillverkningskostnader med upp till 20 procent, där 70 procent av kostnadsminskningen är till följd av högre arbetskraftsproduktivitet (Küpper, 2018).  Förutom ovannämnda studier har även ABI Research förutspått att den smarta automatiserade tillverkningsmarknaden kommer att växa till 1 biljon USD 2030 med totalt 4,3 miljarder trådlösa uppkopplingar. Där det under en fem-årsperiod finns en potentiell bruttomarginalökning på 5–13 procent för de fabriker och lager som flyttar till privata mobilnät som 5G (Elmgren, 2020). För att skaffa mer kunskap i området har Pro&Pro genomfört en studie bestående av ett strategiskt analysarbete tillsammans med praktisk business case för att belysa datadrivna möjligheter genom 5G, för industri både av mindre och större storlek, operatör och managementkonsultföretag. Arbetet baseras på vetenskapliga artiklar, intervjuer, litteratur samt en empirisk studie för ett mindre industriföretag. Sammanfattningsvis visar den genomförda studien följande:

  • Med tillgång och användning av data kan även små Industrier med liten insats effektivisera och optimera verksamheter för att på så sätt nå konkurrensfördelar genom kostnadsbesparingar.
  • För operatörer är det av stor vikt att påvisa att 5G är ekonomiskt gynnsamt och utöver det använda sig av tydliga business-case för att påvisa nyttan med den initiala investeringen.
  • För managementkonsultföretag är det viktigt att ta en ledande roll inom data science för att baserat på information som råvara, snabbt och tydligt kunna påvisa potential i förändringar.

Studien har genomförts av Julia Larsson och Maja Vestin, internship junior managementkonsulter 2020 vid Pro&Pro med Tommy Ytterström, managementkonsult Pro&Pro, som rådgivare och ansvarig för arbetet.  Julia och Maja studerar till civilingenjörer i Industriell Ekonomi vid Umeå Universitet. Klicka på artikeln till höger för att läsa mer om analys och resultat. Om du önskar ta del av hela analysen och dess rapport kontakta Tommy Ytterström, tommy.ytterstrom@proandpro.se , 070 673 72 00.

Julia Larsson
Junior Managementkonsult
Internship 2020

Maja Vestin
Junior Managementkonsult
Internship 2020

Tommy Ytterström
Managementkonsult
VD, Pro&Pro

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest