Event

av Pro&Pro

22 nov

År 2022

Nyfiken?

Kontakta oss här->

Pro&Pro Insight – Framtidens projektledarskap

Årets andra Pro&Pro Insight fokuserade på en presentation av vår analys av framtidens projektledning på temat – Behövs projektledaren i den agila organisationen?  Denna gång genomförde vi seminariet digitalt med ett 30-tal deltagare såväl företag som offentliga organisationer.

Omvärlden förändras allt snabbare vilket ställer stora krav på att företaget eller organisationen snabbt kan anpassa sig efter marknaden. Många organisationer inför ett agilt arbetssätt vilket förändrar projektledarens roll och arbetet i hela organisationen. Med detta som utgångspunkt har vi studerat hur det agila arbetssättet påverkar tjänsteutveckling och framtidens projektledning. Analysen har genomförts genom litteraturstudier och intervjuer med ett trettiotal personer i ledande befattningar från regionens företag och organisationer. Vi har samtalat med så väl privata som offentliga personer i ledande befattningar för tjänste- och produktutveckling såsom linjechefer, sponsorer, produktchefer, styrgruppsdeltagare, projektledare och portföljansvariga.

På seminariet presenterade Markus Marklund och Mikael Augustsson från Pro&Pro studien och sina erfarenheter från traditionell och agil utveckling för komplexa utvecklingsprojekt. Områden som belystes på seminariet innefattade:

  • Arbetssätt och styrning av produkt- och tjänsteutveckling i agila organisationer.
  • Skillnader mellan traditionell och agil projektledning
  • Projektledarens roll i den agila organisationen
  • Framtida kompetensbehov för att leda utvecklingsprojekt
  • Framgångsfaktorer för lyckade projekt och satsningar

Avslutningsvis reflekterades och samtalades om deltagarnas erfarenheter och tankar kring traditionellt och agilt arbetssätt.

Och vad blev slutsatsen om projektledaren behövs i den agila organisationen?

  • 72 % tror att projektledaren behövs även i framtiden. 16 % tror kanske det och 12% tror inte det
  • De allra flesta tror att projektledarens kompetens behövs men att rollens ansvar kan förändras
  • Många tror att traditionell projektmetodik med projektledare behövs för stora eller komplexa projekt för att kunna få ihop helheten

Vi tackar alla deltagare i studien och på seminariet för ert bidrag och intresse.

Fler tidigare event

Pin It on Pinterest