Digitalt/Teamsmöte med StyrelseAkademiens partner Nordea och Pro&Pro

Den 2 september är Nordea och Pro&Pro värd för StyrelseAkademiens digitala event med temat: ”Hur ser din handlingsplan ut för att nå en lönsam tillväxt?”
Oavsett pandemi eller inte och ett företags storlek och utvecklingsfas krävs att företagets styrelse och ledning har en genomtänkt handlingsplan för lönsam tillväxt. Under eventet kommer Maria Wessén från Nordea tillsammans med Tommy Ytterström Pro&Pro att samtala och inspirera kring ett antal viktiga områden som bör vara med i en handlingsplan för att nå lönsam tillväxt.

Du kommer att få tips kring uppföljning och genomförande av handlingsplanen, för trots allt är det handlingskraft och genomförande som ger resultat. Det ges också möjlighet att för dig som deltagare att utbyta tankar och erfarenheter.

Varmt välkommen att deltaga den 2 september kl 8.30 till 9.30.
Anmäl dig här:
http://www.styrelseakademien.se/vasternorrland/top-news/investerarens-prespektiv/

Pin It on Pinterest