Internship: 5G och datadrivna möjligheter
aug 19 2020

5G och datadrivna möjligheter – för Industri, Operatör och Managementkonsultföretag

Sommarens internship på Pro&Pro har nu nått sitt slut och under förra veckan presenterades resultaten av den empiriska studien, arbetet för Telia samt arbetet kring framtidens managementkonsultföretag. För Telia motsvarade de genomförda arbetet ett underlag för hur de ska positionera sina erbjudanden rätt mot industrisektorn, medan arbetet för Pro&Pro motsvarade en guide gällande vilken roll managementkonsultföretag kan ta i utvecklingen av vertikala lösningar inom industrisektorn. För mer information gällande den empiriska studien, som gick ut på att ta fram optimeringsförslag med hjälp av tekniker som Data Science, Big Data och andra analytiska metoder för att identifiera kostnadsbesparingar, så hänvisas den intresserade läsaren till de förra blogginlägget.

Det som går att påvisa är att vi idag står inför den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, som framförallt utmärker sig genom att maskiner och teknisk utrustning kan kommunicera med varandra och omgivningen med hjälp av molnbaserade tjänster och sensorer. Utöver detta så innefattar begreppet datainsamling och hantering av data. Industri 4.0 beskrivs som revolutionerande datadrivna tjänster som kommer att förändra framtida logistik-, produktions- och arbetsprocesser. Dagens 5G-nät har redan möjliggjort nästa steg i den tekniska utvecklingen framtidens mobila 5G-nät kommer medföra stora fördelar för industrisektorn. Med 5G kommer t IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence) och Big Data, bli allt viktigare för att kunna följa teknikutvecklingen. AI, Big Data och den ökade kapaciteten som 5G tillåter kommer möjliggöra analysering och hantering av större datamängder, samtidigt som säkerheten blir bättre, vilket gör fler industritillämpningar tänkbara. Den största fördelen med 5G är att realtidsapplikationer möjliggörs, vilket innebär att AI och virtuell verklighet får en helt annan innebörd. Allt detta kommer bidra till en mer effektiv och flexibel produktionsmiljö. Således måste tillverkningsindustrin anpassa sig efter den fjärde industriella revolutionen för att kunna vara fortsatt ledande på den konkurrensutsatta marknaden.

Resultatet från det genomförda arbetet visar att affärs- och verksamhetsnyttorna för industrimarknaden är många vid implementering av 5G. I samfund med detta har betydelsen av att arbeta med verkliga och konkreta business case uppmärksammats. Gällande en positionering som rådgivare och vägvisare för vad 5G, AI och Big Data kan åstadkomma, är det tydligt att framtidens managementkonsultföretag präglas av en övergång mot Data Science.

Med detta blogginlägget vill jag, Maja Vestin, och Julia Larsson tacka för oss. Det har varit en otroligt givande och inspirerande sommar. Vi vill därför även tacka Pro&Pro för möjligheten!

Maja Vestin
Junior Managementkonsult Pro&Pro

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest