Internship: Tiden går fort när man har roligt
aug 9 2020

Tiden går fort när man har roligt och endast en vecka återstår av uppdragen. Tiden efter semestern har till stor del präglats av programmering för att analysera stora mängder data där målet har varit att optimera ett fordons rörelsemönster och ta fram ett underlag för potentiella kostnadsbesparingar.

En nyckel till framgång för optimerings-projektet har varit att redan från start granska datat och dess parametrar för att sedan kunna synkronisera de olika filtyperna (Excel-, kml-, csv- filer) för att ha ett ”städat data” som grund. För att analysera informationen har programspråket R tillämpats, vilket är en utvecklingsmiljö som huvudsakligen används för statistiska beräkningar och datavisualisering. Främst för artificiell intelligens inom data mining samt numeriska beräkningar. Vidare för att visualisera koordinatdata har Goolge Earth använts.

Trots tidsfristen har arbetet med optimeringen resulterat i starka slutsatser. Vilket även påvisar hur kraftfullt området Data Science är, där det på korttid är möjligt att få insikter i en verksamhet och genom dessa kunna förbättra och optimera verksamheten och där igenom göra enorma besparingar. Med utgångspunkt i 500 parametrar, insamlade med hjälp av sensorer, kunde mönster och trender utläsas, vilket har varit ett värdefullt underlag inför optimeringen.

Genom den inledande analysen var det tydligt att optimera fordonen med avseende på färdväg, hastighet, tid och där igenom bränsleförbrukning, där en minimerad resursförbrukning och en total kostnadsbesparing kunnat påvisas efter optimeringen. Förutom optimeringen har gemensamma standarder strategier tagits fram för fordonens rörelsemönster. Den genomförda studien påvisar att stora kostnadsbesparingar kan göras redan idag, genom att nyttja insamlad data. Vilket framgent genom tekniker som 5G kommer att kunna göras i realtid med en allt större noggrannhet och i allt större omfattning.

Jag talar för både mig, Julia Larsson, och Maja Vestin när jag säger att vi ser fram emot kommande vecka där vi kommer att presentera resultaten av den empiriska studien, arbetet för Telia samt arbetet kring Framtidens Managementkonsultföretag.

Julia Larsson
Junior Managementkonsult, Pro&Pro

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest