Internship: Tankarna första veckan
jun 17 2020

Första veckan på sommarens uppdrag har redan passerat och jag, Julia Larsson (till vänster på bilden) talar nog för både mig och Maja Vestin, när jag säger att vi redan ser fram emot kommande vecka med alla nya utmaningar vi kommer att ställas inför. Att arbeta med ett framtidsområde som 5G, Big Data och Automation är intressant ur flera aspekter, men framförallt sett till de möjligheter tekniken kan tillföra verksamheter. Att Sverige dessutom ligger bland de högst rankade länderna när det gäller förändringsbenägenhet och innovationskapacitet skapar ytterligare förutsättningar för en skyndsam lansering.

Tidskriften The Economist:s är en av många som benämner data som den nya oljan. Där data är den nya råvaran som driver innovation och förändring av världen, i en hastighet som aldrig tidigare upplevts. Vilket naturligtvis leder till konkurrensfördelar eller -nackdelar för företag. Detta innebär att verksamheter som samlar in, lagrar och använder data för att generera verksamhetsnytta och innovation blir vinnare nu och även i framtiden. Därmed vill vi på Pro&Pro vara med att skapa kunskap kring data och genom dessa insikter, i nästa steg skapa värde för våra kunder.

Nästa generations mobila nät, 5G har även egenskaper som möjliggör realtidöverföring av data, med hög tillförlitlighet och mycket låg fördröjning. Vilket tillsammans med data skapar nya möjligheter för automation och fjärrstyrning av fordon. Fjärrstyrning av maskiner kan motiveras utifrån flera perspektiv, främst effektivitets-, kostnads-, produktivitets-, hållbarhets-, och arbetsmiljöperspektiv.
I samarbete med Telia handlar sommarens uppdrag om att undersöka 5G’s tillämpningar på fordon inom Sveriges industrisektorer, med avseende på affärs- och verksamhetsnytta. Utöver ovannämnda kartläggning kommer även konkreta data analyseras som insamlats under våren via sensorer fastsatta på fordon. Ett optimeringsprogram för analys kommer att framställas och en rekommendation avseende fordonens optimerade färdväg och bränsleförbrukning presenteras.

Vid sommarens slut kommer en liten del av studien att publiceras i en artikel. Hoppas att ni ser fram emot läsningen!

Julia Larsson
Junior Managementkonsult, Pro&Pro AB

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest