Event

av Pro&Pro

22 nov

År 2022

Nyfiken?

Kontakta oss här->

Pro&Pro Insight – Affärsutveckling baserat på information som råvara

Idag satsas stora resurser på forskning och innovationsarbete, både genom politiska initiativ och internt inom organisationer. Bara inom EU finns över 1 miljon försäljare som använder digitala plattformar. Analys visar att informationsdrivna företag har signifikant högre tillväxt än andra företag. För att främja utvecklingen i Sverige har Vinnova ett stort fokus på området, bland annat genom åtta stycken datalabb, varav två i Sundsvallsregionen.

Årets andra Insight handlade om datadriven affärsutveckling. Joacim Marklund och Robert Tjernström, managementkonsulter inom strategi och affärsutveckling vid Pro&Pro, gav på ett välbesökt frukostmöte den 6 september, en utblick i omvärld och drivkrafter samt presenterade ”best practise principer” för affärsutveckling av datadrivna affärsmodeller och GoTo market.

Datadriven utveckling har goda förutsättningar att stödja ett hållbarare samhälle. Ekologiskt genom att använda information för smartare miljölösningar, socialt genom nya välfärdslösningar och ekonomiskt genom utveckling av nya sätt att skapa en förstklassig kundupplevelse, nya affärer och nya affärsmodeller. Dagens snabba teknologiutveckling möjliggör också många nya möjligheter. Utvecklingstakten är mycket hög inom Artificiell Intelligens, Big Data, 5G och Internet of Things samtidigt som många företag och organisationer har stor tillgång på information. Tillgång till information kombinerat med nya teknologier gör det intressant och möjligt att utveckla nya tjänster och produkter för affärer baserat på information som råvara och motor där såväl näringsliv som det offentliga inkluderas.

För ett företag och en organisation är det en resa att nå en framgångsrik nivå inom området. Det handlar om perspektiv som validering av och tillgång till data, skapa struktur, analys och insikter, tillgång till kvalificerade analysmetoder och AI samt driva förändring som skapar acceptans och engagemang.

Gästerna fick ta del av de ”best practise” principer för utveckling affärsmodeller samt GoTo market med fokus på digitala plattformar som Pro&Pro tagit fram genom strategiskt analysarbete. Ett fördjupat samtal hölls kring frågeställningar som nätverkseffekter och prissättning. För GoTo market diskuterades hur värdeerbjudandet skall nå utpekad målgrupp och hur konkurrensfördelar ska nås. För digitala plattformar är huvudinriktningen att sänka inträdesbarriärer, nyttja relaterad användarbas och skapa nya incitament.

Avslutningsvis hölls intensiva och engagerade samtal vid borden kring möjligheter i området samt specifika utmaningar och frågeställningar.

Vi tackar alla gäster för att ni bidrog till att göra Insight eventet trevligt och inspirerande!

Fler tidigare event

Pin It on Pinterest