Internship 2019 – lärdomar och resultat
aug 18 2019

En guide för hur att lyckas med datadrivna affärsmodeller

Internshipet hos Pro&Pro lider mot sitt slut och tiden har sprungit iväg. Om jag ska sammanfatta sommarens arbete med tre ord skulle det vara: inspirerande, utmanande och lärorikt. Under sommaren har Emil, Joakim och jag Julia arbetat med att ta fram principer och modeller för hur en affärsmodell baserat på information som råvara ska utformas samt hur introduktionen till marknad ska utföras på ett framgångsrikt sätt.

Att förstå vikten av affärsmodeller baserade på information gick snabbt. Mängden och storleken på anslagen för området har ökat, där bland annat EU gjort satsningar inom exempelvis big data och digitala plattformar. Stora satsningar i kombination med den snabba teknikutvecklingen inom AI, 5G och IoT gör det möjligt att skapa framtidens affärsmodeller redan idag. Utöver teknikutveckling och stora satsningar finns även en ekonomisk tillväxt inom många områden, där framför allt delningsekonomin vuxit sig stark och som ofta distribueras genom digitala plattformar. Affärsmodeller baserade på tjänsteerbjudande istället för produkter är ytterligare något som främjar nya typer av affärsmodeller.

Ett teopraktiskt arbetssätt har tillämpats med handledning från seniora konsulter och intervjuer av områdeskunniga. Med handledning och utgångspunkt i litteratur, omvärldsanalys, teorier och case, har principer tagits fram för processen för utvecklingen en affärsmodell baserat på data. Processen fokuserar på allt från att introducera hur utvärdering av en affärsmodell och organisation går till, till uppbyggnaden av en datadriven affärsmodell och slutligen hur affärsmodellen ska introduceras på marknaden. Helt enkelt en guide för hur att lyckas med datadrivna affärsmodeller.

Parallellt med det ovannämnda har vi arbetat mot en extern kund. Där vi tillämpat principerna och modellerna för att framställa en datadriven affärsmodell och en lanseringsstrategi, vilket har lyft hela projektet och varit mycket givande.

Rapporten med principer och modeller för hur du lyckas med datadrivna affärsmodeller och en framgångsrik introduktion kommer att presenteras på frukostseminariet Pro&Pro:s insight. Läs också en artikel i ämnet publicerad på Pro&Pro:s hemsida. Jag hoppas att ni ser fram emot läsningen!

Julia Larsson
Junior Managementkonsult, Pro&Pro

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest