Årets Skvadern stipendium
dec 3 2018

Startskott för årets Skvadern stipendium

Pro&Pro delar varje år ut stipendium för Bästa gymnasiearbete till tre finalister inom Naturvetenskapsprogrammet i årskurs 3. Finalisterna nomineras av skolan där Pro&Pro har den avgörande rollen i slutfasen där samtliga studenter muntligen presenterar sitt arbete med tillhörande frågestund. Avgörande faktorer är ambition, analytisk nivå, skriftlig presentation samt muntlig presentation.

Innovationsworkshop inleder samarbetet

Som en del i samarbetet höll Linn Madsen och Daniel Adelander på Pro&Pro i en innovationsworkshop förra veckan med ett team av cirka 60 kreativa, engagerade och lösningsorienterade gymnasieelever. På temat ”Hur gör vi Skvadern mer hållbart” delades de in i grupper med uppgiften att skapa en innovativ lösning på en hållbarhetsutmaning, eller en del av utmaningen. I fritt format fick de sedan presentera sina lösningar vilket resulterade i såväl teateruppvisningar som PPT-presentationer och videoinspelningar. Några exempel på utmaningar och lösningar som vi hoppas att de kommer att jobba vidare med:

  • Utmaning: Klasser är för separerade, man känner nästan ingen i andra klasser.
    Lösning: Sociala event som interaktiva lunchpass och gemensamma projekt över klasser.
  • Utmaning: Matsvinn genom att vi slänger för mycket mat.
    Lösning: Öka motivationen hos studenter genom visualisering/vägning av matsvinnet kopplat till olika symboler som tydlig demonstrerar innebörden.
  • Utmaning: Lång tid av stillasittande leder till hälsoproblem.
    Lösning: Ståbord och studiemingel/diskussionsmingel under lektionstid. Som ett nytt koncept i undervisningen.

Tommy Ytterström beskriver samarbetet så här: ”Vårt löfte Makes people and business successful beskriver vår passion av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa studenter. Skvaderns studenter är erkänt duktiga och genom samarbetet får  studenterna del av vår erfarenhet, kompetens och inspiration.

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella nyheter

Pin It on Pinterest