Försäkra dig mot framtiden!
okt 11 2018

Att köpa en försäkring är ett sätt att minimera risk och det är en av de viktigare produkterna för att få vårt samhälle att fungera. Men när det gäller din förmåga att leda en verksamhet till uthållig framgång går det inte att köpa en försäkring på samma sätt som för t.ex. din egendom. Det betyder att du själv måste ta ansvar för att minimera riskerna och maximera möjligheterna. Ett enkelt sätt att göra det är att vara uppmärksam på vad som händer och aktiv i din omvärldsspaning. Min gamla chef brukade säga ”Ingen aning utan spaning” och det är helt rätt. Vi måste vara uppmärksamma på kunder, konkurrenter och teknik för att kunna göra kloka avvägningar och fatta rätt beslut.

För ett tag sedan hade vi vårt Pro&Pro Insight för branschfolk inom Bank och Försäkring där vi presenterade våra tankar kring några av dom hot och möjligheter som vi ser inom de branscherna. En sak som vi lyfte var förmågan att värdera sin egen digitala mognad för att sen plotta in den i relation till övriga spelare på marknaden och dra några kloka slutsatser kring det. En slutsats var att det investeras mycket pengar i ny teknologi men frågan är hur vi kan få utväxling på dessa investeringar. Jag upplevde att många gick därifrån med en eller flera nya insikter samt kanske ett eller annat frågetecken kring alternativa vägar framåt.

Tack vare en fantastisk publik så fick även jag anledning att fundera ytterligare några gånger på mitt sätt att tänka förändringsledning. Handlar det om att leda i förändring eller att leda en förändring, det vill säga att följa efter när omvärlden förändras eller att gå först och utmana befintliga mönster? Men det väcker också frågor kring ledarskap i innovativa miljöer där disruptiva tjänster och produkter tas fram. Hur hanterar man t.ex. ledarskap i agila organisationer? Ett ledarskap behöver alltid anpassa sig efter situationen som gruppen och verksamheten befinner sig i vilket är en av orsakerna till att det är så spännande att jobba med ledarskap. Det bär hela tiden med sig nya utmaningar och nya lärdomar, men, att utveckla ledarskap i innovativa miljöer får bli ämnet i en framtida blogg.

Dagens råd, slutligen, blir att alla bör skaffa sig en försäkring genom att följa med i sin samtid och ha spaning på den marknad/omgivning man verkar inom. Så håll koll på vägen när du cyklar fram, men glöm inte att se dig omkring, vem vet, kanske är det en inbjudan till Pro&Pro Insight som du cyklar förbi!

Cykla lugnt!

// Måns

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest