Styrelsecafe 24 maj
apr 25 2018

Pro&Pro på styrelseakademins styrelsecafé den 24 maj

Rätt kund och rätt kompetens en grund för lönsam tillväxt

Varmt välkommen till styrelseakademins Styrelsecafé den 24 maj där Tommy Ytterström, VD Pro&Pro, håller föredrag om kund- och kompetensattraktion. Två nyckelområden för långsiktig hållbar tillväxt är att attrahera rätt kunder och rätt kompetens. För lönsamma affärer är det viktigt att attrahera rätt kunder genom hela kundlivscykeln. Lika viktigt är det att attrahera rätt kompetens vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.  Om företaget lyckas med dessa två områden finns det stora förutsättningar att andra områden som affärsutveckling, kapitalanskaffning, ledarskap, produktutveckling och struktur faller på plats på rätt sätt.

Tommy kommer att föra ett samtal kring hur du systematiskt kan utveckla din attraktionsförmåga i både kund- och kompetensperspektivet. Du får tips på hur du med enkla metoder kan utveckla din kund-och kompetensattraktivitet för hållbar lönsam tillväxt.

Välkommen att anmäla dig här:
http://styrelseakademien.se/vasternorrland

Pro&Pro är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas med långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Ideella föreningen Styrelseakademin Västernorrlands mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för ökad lönsamhet och utvecklingskraft. Därför är det för oss naturligt att vara partner inom strategiområdet med Styrelseakademin och samarbeta med företag som vill utveckla sitt styrelsearbete.

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella nyheter

Pin It on Pinterest