Traineebloggen #7 – Varumärken
apr 16 2018

Den senaste tiden har traineeprogrammet fokuserat på affärsutveckling vilket startade många tankar här på Pro&Pro om värderingar och varumärke. Därför tänkte jag i det här blogginlägget skriva om mina tankar angående dessa frågor:

  • Vad är ett varumärke?
  • Varför har företag värderingar?

Vad är ett varumärke?
Ett varumärke är inte bara en logotyp eller text som beskriver ett företag. Varumärket är en representation av företaget som förmedlar företagets löfte till kunder, partner, leverantörer, medarbetare och ägare. Varumärket är ett av företagets starkaste tillgångar då det är varumärket som kundernas förväntningar är bundna till. Att hantera sitt varumärke kan vara en av de viktigaste delarna i företagets strategi och därför är det viktigt att vara medveten om sitt varumärke i nuläget och hur företaget vill att varumärket utvecklas. Detta innebär ett behov av att analysera vilka som är företagets målgrupper, vilka erbjudanden som levereras till vilka målgrupper och hur företaget eller erbjudandena differentieras på marknaden.

Men ett företag har inte nödvändigtvis bara ett varumärke. Exempelvis så är Coca-Cola och Fanta två separata varumärken, med olika löften, värderingar och utseende trots att båda tillhör samma företag, The Coca-Cola Company. Olika företag har olika strategier för att hantera deras varumärken. Två av de vanligare är Branded house och House of brands.

Om ett företag har ett House of brands så är de varumärken som befinners sig inom företaget utan koppling till varandra, precis som Fanta och Coca-Cola. Detta kan vara önskvärt om företaget riktar sig mot olika målgrupper eller om de olika märkena inte får förknippas med varandra. Exempelvis så ägs Gillette och Pampers av samma företag, P&G, men har helt separata varumärken. Detta för att Gillette riktar sig främst mot vuxna män som behöver raka sig och då kan en förknippning med ett varumärke förknippat med blöjor skapa en negativ inställning mot Gillette.

Ett Branded house är när ett företag väljer att skapa varumärken som tätt förknippas med varandra. Ett exempel under The Coca-Cola Company är Coca-Cola, Coca-Cola light och Coca-Cola Zero. Alla dessa är separata varumärken, med helt olika marknadsföringsstrategier. Coca-Cola använder deras röda färg och marknadsför sig till alla. Coca-Cola light använder silver och riktar sig mer mot mot kvinnor, finare event och mode. Coca-Cola Zero använder istället svart som färg och riktar sig mer mot unga och sportintresserade. För The Coca-Cola Company har detta skapat en möjlighet att skapa nya varianter av Coca-Cola som direkt får igenkännandet av Coca-Cola. Ett annat exempel är Uber och Uber Eats. Uber är en tjänst för att kunna transportera sig själv enkelt och billigt, medans Uber Eats är en tjänst för hemleverans av mat. Dessa två tjänster har inte samma målgrupp, men Uber Eats har ändå en stark konkurrensposition tack vare Ubers starka varumärke.

Jag har använt The Coca-Cola Company som exempel för både House of brands och Branded house eftersom det är viktigt att poängtera att ett företags strategi inte behöver vara bunden till att skapa varumärken som följer den ena eller den andra. Precis som The Coca-Cola Company så finns det många företag som använder en hybridstrategi.

Varför har företag värderingar?
Ett företags värderingar är en operationalisering av dess varumärkeslöfte. Företagets värderingar är stöttepelarna för varumärket, visionen och företagets kultur.

Det är vanligt att företag fokuserar för mycket på vilka kompetenser som finns och därmed missar värderingarna som bygger upp företaget. Detta gäller både inom rekrytering, utbildning och arbete. Bemanning och rekrytering innanför gränserna hos företagets värderingar ser till att företaget följer de visioner som är uppsatta och skapar en hållbar företagskultur. Den tekniska kompetensen kan krävas för att kvalificeras, medans värderingar bör vara grunden till beslutsfattandet. Högre teknisk kompetens kan skaffas från erfarenhet och utbildning, medans en förändringar i värdering kan kräva mer arbete och även negativt påverka företagets kultur.

Värderingar är även effektiva för att skapa förändring för både individ och företag. På mitt tidigare jobb som butiksäljare var vårt varumärkeslöfte något i stil med ”sälja rätt produkt” och därmed vår viktigaste värdering intresse i kunden, det var intresset i kunden som tillät oss att skapa lojala kunder och sälja rätt produkter. Denna värdering innebar dock att kunder kunde ta längre tid, vilket kunde öka kundernas väntetid. För en säljare kan detta vara ett stort stressmoment. Vi behöver både vara snabba och intresserade så hur ska vi bete oss? Eftersom våra värderingar var djup rotade var detta lätt, det viktigaste var att vara intresserad och sälja rätt produkt. För nyrekryterade var värderingarna även en bra möjlighet att forma ett beteende utan att kritisera personen. Det var inte fel, det var bara inte i linje med våra värderingar.

Om du inspireras av vårt varumärkeslöfte ”Makes people and business successfull” och känner igen dig i våra värderingar Nyfikenhet, Ambition, Ödmjukhet och Positivitet och söker nya utmaningar i arbetslivet, eller om du är student som söker en spännande framtid så rekommenderar jag starkt att du hör av dig till oss så kan vi träffas och diskutera framtiden.

Är du intresserad av att läsa mer om vårt varumärke och våra värderingar så kan ni följa länken här.

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest