Traineebloggen #5 – Projektledningsutbildning
feb 14 2018

I traineeprogrammet har sedan årsskiftet fokuset varit på projektledning. Som nyexaminerad student utan projektledningserfarenhet så har detta område till stor del varit helt nytt. Under mina studier har jag endast haft ett fåtal kurser inom området, men fokuset på de kurserna har varit väldigt övergripande och teoretiska och jag har upplevt att det har varit utan någon form av verklighetsförankring. Projektledningsblocket på traineeprogrammet pågår i några veckor till, men redan nu har min förståelse för projektledning ökat drastiskt.

Vi började med att diskutera projektmodeller och ledningssystem för att få en övergripande förståelse av vad ett projekt är och vilka faser som finns i ett projekt. En viktig lärdom är att majoriteten av osäkerheterna i ett projekt avgörs i planeringsfasen och därmed har den största delen av blocket hanterat planeringsfasen. Inom planeringsfasen har vi diskuterat bland annat:

  • Hantering av stakeholders,
  • Kommunikation,
  • Inköp,
  • Beslutsunderlag,
  • Risk och
  • Kvalité.

En del av traineeprogrammet som jag känner är väldigt givande för min personliga utveckling är de hemläxor som vi får. De tre senaste hemläxorna vi fick var:

  • göra en kommunikationsplan,
  • planera ett business case och
  • göra en riskhanteringsplan.

Hemläxorna har antingen haft en beskriven bakgrund, som när vi skulle planera ett business case för företaget Trygg och olurad AB, eller vara helt fria som när vi skulle göra en riskhanteringsplan för ett eget valt projekt.

Innan det här traineeblocket så hade jag knappt reflekterat över projektledning eller mig som projektledare. Under utbildningen så har mina ögon öppnats för denna möjlighet och jag ser fram emot att börja ta uppdrag inom projektledning.

På torsdag den 15 februari är sista dagen att söka traineeprogrammet på Pro&Pro 2018. För att söka traineeprogrammet så skicka personligt brev, CV samt gymnasie- och högskolebetyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se. Har ni några frågor så kontakt Tommy Ytterström på 070 673 72 00. För att läsa mer om traineeprogrammet se Pro&Pro – Traineeprogram 2018.

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest