Traineebloggen #4 – Branschanalyser och Pro&Pro Insight
jan 24 2018

På fredag den 8e februari kommer Pro&Pro för första gången hålla i Pro&Pro Insight, denna gång en temafrukost med en föreläsning om framtidens energi. Jag har blivit utvald att hålla i denna föreläsning tillsammans med VD Tommy Ytterström. Jag är övertygad om att det kommer vara en intressant föreläsning och en början på något stort för Pro&Pro.

Denna Pro&Pro Insights kommer vara baserad på den branschanalysen jag genomförde i höstas inom energibranschen och därför kommer jag i detta inlägg beskriva hur branschanalysen har genomförts.

När vi genomför en branschanalys bygger vi upp dem genom ett flertal mindre analyser som riktar sig mot specifika områden. Vilka analyser som genomförs varierar beroende på vad som bedöms relevant för en bransch, men allmänt följer de strukturen:

Branschdefinitionen är en övergripande analys av vad en bransch består av, såsom produkter, tjänster, aktörer och försörjningskedjor. Branschdefinitionens syfte är att få en övergripande förståelse av vad en bransch består och ligger till grund för resten av branschanalysen.

Omvärldsanalysen undersöker de omvärldsfaktorer som kan påverka branschen som analyseras. På Pro&Pro används vanligtvis analysmodellen PESTEL som beaktar omvärlden utifrån 6 faktorer.

 1. Politiska faktorer
 2. Ekonomiska faktorer
 3. Sociala faktorer
 4. Teknologiska faktorer
 5. Miljöfaktorer (Environmental)
 6. Regulatoriska faktorer (Legal)

Branschstrukturanalysen genomförs för att skapa förståelse av hur branschen är uppbyggd och vilka faktorer som påverkar olika aktörsrollen i branschen. Syftet är att få en förståelse av vilken situation olika aktörer har i branschen. Vi använder modellen Porter’s Five Forces för denna analys. I Porter’s Five Forces delas branschstrukturen upp i fem områden:

 1. Konkurrens mellan dagens aktörer
 2. Leverantörernas förhandlingskraft
 3. Kundernas förhandlingskraft
 4. Inträdeströskel för potentiella etablerare
 5. Tillgång till ersättningsprodukter

Trendanalysen går djupt in på trender som finns inom branschen. Det kan bland annat vara trender som identifierats i omvärldsanalysen. Trendanalysens syfte är att få en förståelse för vad som händer i branschen och hur dessa trender påverkar branschen. En trend är vanligtvis en teknologisk trend som utvecklingen av smarta elnät, men trender kan även vara sociala trender som tillväxt av sociala medier eller regulatoriska trender från exempelvis GDPR. I trendanalysen försöker vi även skilja på säkerheter och osäkerheter. En säkerhet är en trend vars utveckling endast anses följa ett spår, medans en osäkerhet är en trend som kan ha flera spår. I branschanalysen för energibranschen ansågs exempelvis trenden ”tillväxt av förnybara energikällor” vara en säkerhet medans ”blockkedjans roll i energimarknaden” vara en osäkerhet då den trenden kan tå flera olika roller. Ett vanligt verktyg som vi använder i trendanalysen är Gartner’s Hype Curve som identifierar trender i en bransch baserat på faktorerna tid och synlighet.

Den sista analysen är scenarioanalysen. Scenarioanalysen genomförs med olika metoder beroende på vilka trender som identifierats och vilka osäkerheter och säkerheter som har potential att förändra branschen. För energibranschen skapade jag en scenariomatris som är uppbyggd av tre möjliga utvecklingar per osäkerhet med två osäkerheter som grund. Resultatet blir en matris med 9 möjliga scenarion. I branschanalysen för energi användes osäkerheterna ”Framtidens Energiproduktion” och ”Blockkedjan” eftersom vissa scenarion inte ansåg möjliga eller distinkta från andra scenarion resulterade analysen i 7 scenarion för framtidens energilandskap. Varje scenario analyser för att få en förståelse för branschens struktur och utveckling samt vilka affärsmodeller som är lönsamma i varje scenario. Scenarioanalysens syfte är att ge oss en förståelse av utvecklingen av branschen och en möjlighet att ligga steget före.

Vi på Pro&Pro ser väldigt mycket fram emot Pro&Pro Insight och hälsar er alla välkomna! Om ni inte har anmält er ännu, så kan ni anmäla er här:

Pro&Pro Insight – Framtidens Energimarknad

Jag har precis slutfört en marknadsanalys åt en kund som producerar en väldigt spännande produkt med väldigt hög framtidspotential där vi har undersökt affärspotentialer och marknadsstorlekar på flera branscher där produkten kan användas. Det känns fantastiskt att redan halvvägs igenom traineeprogrammet med Pro&Pro ha avslutat två väldigt roliga och utmanande uppdrag!

Om du är en student som avslutar dina studier under 2018 eller nyligen har avslutat dina studier så rekommenderar jag verkligen att söka Traineeprogrammet 2018 på Pro&Pro. Målet för traineeprogrammet är att passionerat utveckla dig till en managementkonsult med kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå.

För att söka traineeprogrammet så skicka personligt brev, CV samt gymnasie- och högskolebetyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se. Sista ansökningsdagen är 2018-02-15. Har ni några frågor så kontakt Tommy Ytterström på 070 673 72 00.

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest