Traineebloggen #3 – Vad är en managementkonsult?
dec 5 2017

Traineeprogrammet, som började i september, närmar sig nu tre månader. Under dessa tre månader så har vi utöver våra uppdrag haft lektioner inom

  • Affärsmässighet,
  • Utveckla kundrelationer,
  • Utveckla presentationer,
  • Excel på avancerad nivå,
  • Planera och genomföra möten,
  • Genomföra workshop,
  • Intervjuteknik,
  • Upprätta rapporter och
  • Hålla föredrag.

Traineeprogrammet är uppdelat i fem block och i fredags förra veckan så avslutades det andra blocket. Som ni kan se i listan av våra lektioner så har temat i de första blocken varit arbetsmetodik och verktyg som har gett oss de grunder som behövs för vår framtida utveckling genom traineeprogrammet. Det ska bli väldigt spännande att se vad som väntar när vi påbörjar de kommande blocken som kommer behandla projektledning, verksamhetsutveckling, affärsutveckling och strategi, alltså de erbjudanden som Pro&Pro har.

I fredags hölls den sista lektionen i det andra blocket där vi höll i varsitt föredrag för vår VD Tommy, som både var kritiker, åhörare och facilitator (på Pro&Pro spelar vi på många strängar). 

Uppgiften var att presentera Pro&Pro och våra erbjudanden för en spännande målgrupp. Jag (Daniel) fick uppgiften att presentera Pro&Pro för Mittuniversitetets civilingenjörsutbildningar Teknisk design och Industriell ekonomi där det fanns studenter med drömmen att bli managementkonsult i Norrland. För att genomföra detta behövde vi planera, utöver innehåll, vilka hjälpmedel som skulle användas, hur vi ville bli uppfattade och vilken information som åhörarna skulle vara intresserade av. Med högsta betyg klarade vi av uppgiften och kände oss ett steg närmare vårt mål, managementkonsulter.

Den största utmaningen som jag stötte på med denna uppgift var att förklara vad en managementkonsult är, och vad en managementkonsult arbetar med. Det är en frågeställning som är förvånansvärt svår att svara på. Nedan har jag tagit ut tre citat gällande managementkonsulter som jag hittade under arbetet:

”Management consulting är konsultverksamhet som behandlar strategiskt viktiga frågeställningar. ”
 Wikipedia

“Management consultants help businesses improve their performance and grow by solving problems and finding new and better ways of doing things. ”
– The Guardian

“Management consultants are experts who are trained to solve complex problems, devise invaluable strategies and improve the financial and operational health of their clients’ organization.”
– Human Resources MBA

Min favorit är det sista citatet, inte bara för att managementkonsulter lyfts upp som experter utan mer för att den beskriver den typ av frågeställningar och utmaningar som managementkonsulter stöter på. Managementkonsulter löser komplexa problem som leder till att kundens organisation kan förbättras, båda strategisk,finansiellt och funktionellt. Managementkonsulter arbetar både långsiktigt och kortsiktigt beroende på vilka utmaningar som kunden har. Denna uppgift har, förutom att ha utvecklat min förmåga att genomföra föredrag och presentationer, hjälp mig besvara frågan ”Vad är en managementkonsult?”.

Under nästa vecka så kommer vi att presentera de branschanalyser som vi har arbetat med de senaste månaderna och det är branschanalyserna som kommer ligga till grund för nästa blogginlägg. Vi kommer att diskutera våra metoder och våra tankar kring resultatet.

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest