Scenarioanalys Internet of things
aug 24 2017

Pro&Pro har gjort en scenarioanalys inom Internet Of Things, IoT, och med fokus på olika uppkopplingsmöjligheter och relaterade aktörsroller. Scenarioanalysen har genomförts av Malin Kullström, Christoffer Norberg och Anna Samstad, Internship juniorkonsulter sommaren 2017 vid Pro&Pro. Intervjuer med nät- och tjänsteoperatörer, teknikleverantörer och forskare vid Mittuniversitetet samt en omvärldsanalys har genomförts som grund för själva scenarioanalysen. Resultatet kan du läsa i artikeln.

Analysen visar att det troliga scenariot är att olicensierade nätteknologier som LoRa och Sigfox kommer att existera parallellt med den IoT access som lanseras inom ramen för 4G, NB-IoT. LoRa, Sigfox och NB-IoT är anpassade till Iot tillämpningar då de kan hantera många uppkopplade enheter och att enheterna kan ha låg effekt, dvs lång batteritid. NB-IoT kan erbjudas från de mobiloperatörer som tillhandahåller 4G nät. De olicensierade näten finns redan i dag på marknaden och NB-IoT beräknas lanseras under 2018. Slutsatsen av samexistens på marknaden kommer från analys i perspektiv som kundnytta, kundrelationer, ekonomi, tekniska egenskaper, marknadsfönster och marknadsförutsättningar. De olicensierade alternativen drivs marknadsmässigt av att aktörer som stadsnätsoperatörer har möjlighet att redan nu kunna ta en position inom IoT. Detta beroende av att det finns teknik på marknaden redan nu, nät och sensorer, till relativt låg kostnad och en enkelhet att bygga. De olicensierade näten är tillräckliga för vissa icke tidskritiska applikationer och som inte bygger på rörliga sensorkällor. Med sin nära relation till kommuner finns möjlighet att snabbt skapa kundnytta för stadsnätsoperatörer.
5G som lanseras om några år kommer att ta IoT marknaden till nästa steg och komplettera dagens teknik. Affärskritiska tillämpningar som kräver både lågeffekt sensorer och hög bandbredd kan erbjudas, något som varken de olicensierade nätverken eller NB-IoT klarar av.

Scenarioanalysen ger tankar för olika aktörsroller

Teknikleverantörer till mobila nät

En teknikleverantör av utrustning och tjänster till 4G nät och därmed NB-IoT får reflektera över samarbeten med teknikleverantörer av olicensierade nät. Detta för att säkra större kundbas och marknad samt också möjligheter att i nästa steg genomföra en transformering tjänst till NB-IoT. Speciellt bör detta ske i samarbete med mobila operatörer då de tillsammans kan säkra marknadsandel för NB-IoT.

Teknikleverantörer till olicensierade teknologier

Nu finns marknadsfönster innan NB-IOT har lanserats och därför är en aktiv marknadsföring och samarbete med stadsnäts – och mobiloperatörer av vikt. Det är centralt att nu snabbt visa på framgång.

Mobila operatörer

Mobiloperatör bör fundera på en strikt strategi baserad på endast NB-IoT teknologi är det mest framgångsrika. Det kan vara bra att erbjuda olicensierade möjligheter nu i början för att säkra kunder och marknadsandel. I nästa steg kan en transformation till NB-IoT ske.

Stadsnätsoperatörer

För statsnätsoperatörer är IoT området en möjlighet till nya affärer. Med stöd av olicensierade nät som add-on i de väl utbyggda fibernäten samt nyttjande av befintlig operation, kundbas och relation med olika parter inom en kommun, finns stora möjligheter till att bli framgångsrik. Utmaningen för en stadsnätsoperatör är om organisationer inom en kommun upphandlar mer isolerade vertikala lösningar för varje tillämpningsområde. Det kan innebära stora fördelar för NB-IoT baserade lösningar. För Stadnätsoperatörerna är fungerande samarbete inom kommunen med ett helhetsperspektiv av stor vikt för att bli framgångsrik.

2017-08-21 Tommy Ytterström

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest