Strategiskt styrelsearbete
jun 25 2016

Vi på Pro&Pro är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas med långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Ideella föreningen Styrelseakademin Västernorrlands mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för ökad lönsamhet och utvecklingskraft. Därför är det för oss naturligt att vara partner inom strategiområdet med Styrelseakademin. I slutet av maj var Pro&Pro värd för Styrelseakademin Västernorrlands styrelsecafé med rubriken ”Ta styrelsens strategiska arbete till nästa nivå. Inför 45 engagerade deltagare beskrev Tommy vikten av strategiskt arbete och tips hur styrelsens strategiska arbete kan förbättras och upplevas nyttigt och effektivt.

Tommy inledde med att beskriva det tydliga syftet för styrelsearbetet i form av hållbar värdeutveckling för ägare, medarbetare och samhälle. Strategin ska beskriva det sammanhängande handlingsmönstret för att uppnå uppsatta må och är tillvägagångssättet för att styra ett företags resurser mot de områden som ger ”bästa” förutsättningarna för. ”En styrelse ska vara en stark resurs och hjälpa en företagsledning att utveckla ett bolag.”

I de undersökningar som styrelseakademin genomför kring hur styrelsen ser på sitt styrelsearbete så framgår det att förbättringsområden vanligtvis har att göra med bolagets konkurrensförmåga och långsiktiga överlevnad.

De vanligaste problemområdena har är kopplade till: omvärldsbevakning, image på marknaden, kompetensförsörjning, förvärv och hållbarhet. Med andra ord är det de långsiktiga strategiska områdena som styrelser ofta ser förbättringspotential i medan de upplever att de har kunskap om mer operativa områden som ekonomi, produktion och produkter.

Tommy beskrev fem (5) konkreta tips för att ta styrelsearbetet till nästa nivå:

  1. Klargör roller och ansvar för VD och styrelse
  2. Skapa struktur och process, utse ansvarig för att driva den strategiska processen (resan)
  3. Klinisk och faktabaserad omvärldsanalys
  4. Samspela extern och intern analys och slarva inte i analys. Balans mellan hjärna och hjärta
  5. Våga ”tänk om det är tvärtom”
  6. Följ systematiskt upp realiseringen av strategin

Vi på Pro&Pro ser fortsatt samarbete med Styrelseakademin i Västernorrland och företag som vill utveckla sitt styrelsearbete.

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella nyheter

Pin It on Pinterest