Vi har nöjet att välkomna Linnéa Lindström till oss på Pro&Pro. Linnea kommer under sommaren inom ramen för Pro&Pro Internship att genomföra en analys inom områdena Ledarskap på distans och Rekrytering och utveckling av medarbetare födda på 1990-talet. Uppdraget syftar till att göra en analys av omvärld, forskning och regionala behov och utifrån denna analys ge tydliga rekommendationer hur företagen bör förhållas sig till och agera för att möta kommande utmaningar. Genom arbetet hoppas vi kunna bidra till att öka kunskapen och förberedelsen i regionens näringsliv inom dessa, för framtiden, viktiga områden.

Linnéa har avslutat tredje året på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi på Chalmers i Göteborg och har ett stort intresse för företagsutveckling och management. För Pro&Pro är talangutveckling av duktiga studenter en viktig del i strategin att bli attraktiv och framgångsrik som företag.

Om Pro&Pro internship
Pro&Pro erbjuder kvalificerade internship till ambitiösa studenter med syfte att öka studentens näringslivserfarenhet, kompetens och att attrahera potentiella framtida medarbetare på Pro&Pro. Omfattning och upplägg utformas tillsammans med studenten. Uppdraget inriktas på något av Pro&Pros kompetens eller satsningsområden.

Pin It on Pinterest