Utbildningar våren 2016
feb 22 2016

Planerade utbildningar för våren 2016 är Ledarskap på distans och Framtidsplanering. Genom dessa två utbildningar erbjuder vi kunder i regionen såväl som nationellt möjlighet att utveckla och stärka sin kompetens inom omvärldsanalys, strategi- och ledarskapsområdet. Vi upplever ett generellt intresse för Ledarskap på distans och Framtidsplanering och därför planerar vi nu att genomföra de som öppna kurser i Sundsvall under maj och juni.

Våra utbildningar ger dig konkreta arbetssätt, metoder och verktyg för att uppnå efterfrågade effekter i din verksamhet. Utbildningsinnehåll och upplägg har utformas utifrån dialoger med företag och organisationer med utgångspunkt i vedertagna metoder. Vi är övertygade om att det finns ett stort mervärde i att utbilda sig praktiskt och att träna på att utveckla sitt ledarskap och sin strategiska förmåga. Att få diskutera och utbyta erfarenheter med personer från andra företag med motsvarande roller och utmaningar är också värdefullt.

Utöver dessa erbjuder vi även de företagsinterna utbildningarna Strategisk och taktisk produktledning och Visionärt ledarskap.

Mer information om våra utbildningar och möjlighet att anmäla sig finns här.

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella nyheter

Pin It on Pinterest