Årets stora forsknings och innovationskonferens i Sundsvall, Science & Innovation Days, genomförs den 12-13 oktober för andra gången. Pro&Pro har även detta år i uppdrag att processleda arbetet med planeringen och genomförandet av konferensen tillsammans med arrangerande organisationer. Konferensen arrangeras av Åkroken Business Incubator, BioBusiness Arena, Fiber Optic Valley och Mittuniversitetets forskningscentra STC och FSCN.

På måndag den 12:e oktober kan företag anmäla en utmaning som organisationen står inför och diskutera lösningar med Mittuniversitetets främsta experter. Det kan till exempel vara en produkt som behöver utvecklas, en ny tjänst eller ett arbetssätt som behöver effektiviseras. Utmaningen ska vara inom områdena sensorbaserade system och tjänster eller fiberbaserade material och tillverkningsprocesser. Mer om Business Innovation Day.

På tisdag den 13 oktober arrangeras den årliga stora forsknings- och innovationskonferensen Science & Innovation Day. En unik mötesplats där näringsliv och forskare får utbyta kunskap, idéer och utveckla nya samarbeten.Temat för årets konferens är innovation, forskning och framtid. Mer om Science & Innovation Day. Temat för årets konferens är innovation, forskning och framtid. Mer om Science & Innovation Day

FB_talarlansering2015

Om du är intresserad av innovation och vill veta mer om vad som händer i regionens så passa på och anmäl dig genom att gå in på länkarna till konferensen.

Pin It on Pinterest