-

Mittuniversitetet – Campus Sundsvall

Mittuniversitetet och dess fakultet för Naturvetenskap, Teknik och Media har upphandlat ramavtal inom områdena ledningsstöd, processutveckling, projektledning, analysarbete och utbildning.  I upphandlingen valdes Pro&Pro som leverantör med ett avtal som gäller 3 år plus option om förlängning ett år.

Vi är oerhört glada och stolta över att få ett ramavtal med denna viktiga och inspirerande kund, säger Tommy Ytterström, VD Pro&Pro. För Pro&Pro ger det en bekräftelse på hög kompetens inom strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap och våra metoder att få dessa områden att samverka för att leverera goda resultat.

Vi har nu möjlighet att vara med och bidra till en kund som har höga ambitioner i utvecklingen framtåt inom utbildning och forskning avslutar Tommy Ytterström.

 

Pin It on Pinterest