Den 28-29 maj är Pro&Pro genom Tommy Ytterström moderator och talare på konferensen affärsdriven produktledning i Stockholm. På konferensen ges verktyg för att bemästra utmaningar för att optimera varumärken och dess affärsresultat. På konferensen behandlas strategiskt produktledarskap, varumärkesidentitet, kundvärdebaserad prissättning och produktutveckling.

Tommy kommer att tala om vikten av en kund- och varumärkesorienterad affärsstrategi för lönsam tillväxt. Han kommer att fördjupa hur produktledningen får insikt om och använder värdefulla verktyg för att skapa och utveckla lönsamma och framgångsrika produkter.

http://www.teknologiskinstitut.se/affarsdriven-produktledning/k3957

Pin It on Pinterest