Från kostnads- till innovationsfokus
jan 31 2015

TornEn tydlig trend som vi allt oftare märker av i våra kunddialoger är att företag i regionen nu skiftar fokus från kostnad och rationalisering till tillväxt och innovation. En förklaring till denna förändring är att många företags balansräkningar efter många års optimering är så slimmade att den befintliga kostnadsnivån är svår att sänka ytterligare utan stor påverkan på kundnöjdhet och kvalitet.

Denna fokuseringsändring har betydande påverkan i vår region där traditionella branscher och industrier står inför stora utmaningar att hitta nya produkter och skapa ny innovation. Genom att förstå kunden och skapa verklig attraktivitet och värden som kunder uppskattar finns goda förutsättningar att vända utvecklingen och skapa god tillväxt på översta raden.

Målsättningen att skapa tillväxt riskerar för många att resultera i ett mycket stort fokus på produktutveckling vilket kan medföra att produktportföljen breddas men kunderna uteblir. Andra företag arbetar intensivt med affärsutveckling och har hittat kundbehov och sätt att nå kunderna i rätta kanaler och med rätt erbjudande men upplever att produkt- eller tjänsteutvecklingen inte samspelar med affärsutvecklingen.

Den fortsatt mycket snabba teknikutvecklingen medför också ett ökat behov av samarbete med aktörer inom nya områden och konsekvent omvärldsspaning för att skapa en förståelse och medvetenhet i organisationen om de nya möjligheter och utmaningar som teknologiutvecklingen innebär. Vår erfarenhet är att företag som kontinuerligt och strukturerat arbetar med omvärlds, – och kundanalys har betydligt bättre förutsättningar att lyckas med förnyelsen av produktportföljen.

Initiativ som ska skapa kundvärde och tillväxt är normalt svårare att genomföra än initiativ som ökar effektivitet och innebär kostnadsreduktion. Som många som arbetar med produktledning och affärsutveckling har fått erfara är innehåller Business case för nya produkter och innovationer svårare parametrar, exempelvis volymer, dynamiska effekter och prisnivåer, att uppskatta och beräkna. Affärsanalysarbetet ställer högra krav på att kunna hantera tyst kunskap, det vill säga vilka behov är det som finns men inte sägs och vilka egenskaper ska produkten uppfylla som inte är uttalade.

Företag som lyckas i målsättningen att skapa ökad innovation arbetar strukturerat och lyckas med att få affärsutveckling och produktutveckling att samspela. Detta innebär att rätt produkter kan lanseras vid rätt tidpunkt, till rätt kunder med rätt funktionalitet, kvalitet och service.

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella nyheter

Pin It on Pinterest