På Pro&Pro har vi synsättet att produktinnovation och förnyelse bygger på strategiskt tänkande och systematik i samverkan med att skapa passion och glädje. Företagets produktledning är kärnverksamheten för produktplaneringen och nyckeln är att skapa en produktledning som på rätt sätt jobbar strategiskt och taktiskt.

Under våren 2014 samarbetar Pro&Pro med Roxtec i såväl strategiska som taktiska produktledningsfrågor med uppdraget att stärka produktledningens förutsättningar för att ytterligare utveckla en redan framgångsrik affär till nästa nivå.

Läs mer om Roxtec på www.roxtec.com

logo

Pin It on Pinterest