Intresserad av få perspektiv och inspiration inom kreativitet, innovation och ledarskap för framgångsrik utveckling? Vi har inspirationsföresläsningar med olika infallsvinklar som  ”Skapa kreativitet och innovation genom systematik” och ”Visionärt ledarskap för framtida framgång”.

Pin It on Pinterest