Pro&Pro och IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, lanserar  ERFA-grupper i mellersta och södra Norrland. ERFA® är ett exklusivt format som vänder sig till personer på ledande befattning inom näringsliv och förvaltning. Fokus är att träffa andra chefer och ledare som söker ny kompetens och sparring för att testa och utveckla strategiska tankar och resonemang inför viktiga beslut. IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är en av Europas ledande fortbildare inom ledarskaps- och affärsutveckling, ekonomi och finans. ”Det är ett spännande samarbete och fantastiskt att kunna dra nytta av den akademiska spetsforskningen från Handelshögskolan och den oerhörda kompets som IFL står för, säger Tommy Ytterström.”

Pin It on Pinterest