Utbildningar

Ett bra sätt att utveckla ditt företag eller verksamhet för att uppnå din fulla potential är att satsa på kompetensutveckling.  Våra utbildningar ger dig konkreta arbetssätt, metoder och verktyg för att arbeta systematiskt och strukturerat för att tillämpa utbildningens innehåll och uppnå efterfrågade effekter i din verksamhet. Vi lämnar alltid nöjd kund garanti så att du som kund kan känna dig trygg att utbildningen motsvarat dina förväntningar.

 

Planerade öppna utbildningar:

Ledarskap på distans

Plats: Sundsvall  Datum: 14-15 november
Pris: 7 900 kr exkl. moms
Utbildare: Markus Marklund

Ledarskap på distans är utmanande och spännande för ledaren och medarbetaren. Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat. Genom en genomtänkt strategi och ett strukturerat arbetssätt skapas förutsättningar att lyckas med ledarskapet.

Här kan du läsa mer och anmäla dig

Framtidsplanering

Plats: Sundsvall  Datum: 12-13 okt Pris: 7 900 kr exkl. moms
Utbildare: Tommy Ytterström

Framtidsplanering syftar till att utveckla din förmåga att skapa en framtidsorienterad strategi och verksamhetsplan. Med utgångspunkt i omvärlds-, kund- och scenarioanalys skapas önskade framtida visioner och målbilder vilka implementeras genom hållbara strategier och handlingsplaner i ledarskapet och verksamheten.

Här kan du läsa mer och anmäla dig

 

Företagsinterna utbildningar

Visionärt ledarskap

Plats och datum: Enligt överenskommelse
Utbildare: Markus Marklund, Tommy Ytterström

Ledarskapet ska leda till att affär och verksamhet lyfter till nästa steg. Utbildningen visionärt ledarskap tar sin utgångspunkt i samspelet mellan strategi, affär, ledarskaps- och individutveckling för att skapa en verksamhet som fungerar effektivt och ger handlingskraft, ”Operational Excellence”

Här kan du läsa mer och anmäla dig

Strategisk och taktisk produktledning

Plats och datum: Enligt överenskommelse
Utbildare: Tommy Ytterström

Produktledningen har en mycket viktig roll på företaget med ansvar för att produktportföljen är lönsam och utvecklas utifrån framtidens kundbehov. Utbildningen ger kunskap och insikt om hur du som produkt- eller portföljansvarig arbetar både strategiskt och taktiskt för att säkerställa en attraktiv produkt idag och i framtiden.

Här kan du läsa mer och anmäla dig

 

Kundcase Roxtec

Samarbete med Roxtec i såväl strategiska och taktiska produktledningsfrågor med uppdrag att stärka produktledningsens förutsättningar för att ytterligare utveckla en redan framgångsrik affär till nästa nivå. Samarbetet utgick från vår utvecklade metodik för strategiutformning och implementation.

Referenser

Kontakta oss!

11 + 9 =

Pin It on Pinterest