Organisation & Ledarskap

Utveckling av ett ledarskap för hållbar framgång

7

Pro&Pro:s syn på organisation & ledarskap

Vår idé är att ett framgångsrikt ledarskap baseras på några enkla principer, principer som vi har arbetat fram i en analys kring framtidens ledarskap. Analysen genomfördes genom litteraturstudier samt intervjuer med ett stort antal ledare, ledartränare och HR-medarbetare. Resultatet var tydligt och det handlar om att systematisera sitt arbete, skapa tillitsfulla relationer samt bygga för en hållbar framtid. För att sedan åstadkomma verklig framgång behöver det kompletteras med en passion för uppdraget som ledare. Det som är gemensamt för de framgångsrika ledare som vi möter är att de älskar sitt arbete som ledare och chef. Ett tydligt krav för att kunna hålla uppe passion och engagemang i goda, såväl som dåliga, tider.

För oss är det viktigt att alltid ha resultat i fokus i våra uppdrag. Det finns inget självändamål med att utveckla individer och organisationer utan vårt arbete har alltid organisationens utveckling och framgång i fokus. Därför har vi formulerat vårt varumärkeslöfte som ”Makes people and business successful”. Det innebär att vi i våra uppdrag lovar att utveckla både verksamhet och medarbetare.

Vi har ett stort antal verktyg för att stötta dig, din grupp eller din organisation i er utveckling mot hållbar framgång. Vi tar gemensamt utgångspunkt i vision, mission, varumärke, strategi och affärsplan i kombination med organisationen och systemet. Helt enkelt tittar vi på spelplan, spelsystem och spelare för att sedan, utifrån dina behov och dina önskemål, jobba tillsammans för en långsiktigt hållbar framgång.

 

 

 

 

Vi tror på det hållbara ledarskapet, där systematik, tillit och hållbarhet tillsammans med kärlek till uppdraget levererar långsiktig framgång för verksamhet och individ.

Måns Fahlander

Erbjudandeansvarig Organisation och Ledarskap , Pro&Pro

Vår erbjudandeportfölj

Ledningsstöd

Coaching

Ledningsgruppsutveckling

Organisationsutveckling

Medarbetarprogram

Kompetensförsörjning

Vår arbetsmodell

Ett ledarskap börjar alltid med individen då förmågan att kunna leda dig själv är en förutsättning för ett gott ledarskap. Vi erbjuder därför olika verktyg för dig som är ledare, oavsett om du är ny eller om du har lång erfarenhet i dit ledarskap.  Vi jobbar med personlig coaching, ledningsstöd och rådgivning i kombination med olika analysverktyg inom kommunikation, beteenden och förmågor för att stödja personlig utveckling. Oavsett vilka behov du har eller vart du är i din utvecklingskedja kan vi hjälpa dig att ta nästa steg. Vi kan också hjälpa till med verktyg i vardagen som t.ex. olika typer av samtal, mötesteknik, ny som chef, budgetering, arbetsrätt och att leda på distans.

Nästa dimension handlar om gruppen eller teamet, dina närmaste medarbetare. Här arbetar vi med olika verktyg för att utveckla gruppen. Vi stöttar med t.ex. förändringsledning, konflikthantering, grupprofiler för effektivare kommunikation och metoder för psykologisk trygghet. Allt med de två enkla målen, alla bidrar och alla blir lyssnade på, vilket är grunden för en trygg och effektiv grupp.

Avslutningsvis handlar det om organisationen och förmågan som ledare att förstå organisationens strategiska riktning för att gruppen ska kunna bidra på rätt sätt. Ett ledarskap idag handlar inte sällan om att visa på riktning snarare än att svara på frågor om tillvägagångssätt. För att kunna navigera i detta behöver ledaren ha förmågan att ta in och förstå saker som vision, mission, varumärke, strategi och affärsplan. Detta för att sedan kunna förmedla och omvandla hur mitt och min grupps bidrag ser ut och vilka förväntningar som ligger på oss. Här kan vi stötta med träning och stöd inom t.ex. strategimodeller, varumärkesuppbyggnad, värdeerbjudanden och systemsynsätt. Allt detta är viktiga förmågor i det moderna ledarskapet.

Pro&Pro har ett antal erbjudanden för att hjälpa dig och din organisation att bli hållbart framgångsrika, både människor och verksamhet. Kontakta mig, Måns Fahlander,  erbjudandeansvarig inom Organisation & Ledarskapsutveckling, så berättar jag mer om vårt erbjudande och hur vi kan hjälpa dig och din organisation att bli hållbart framgångsrik.

Pin It on Pinterest