Ledarskap & organisation

Utveckling av ett ledarskap för hållbar framgång

7

Pro&Pro:s syn på ledarskap & organisation

Ledarskapet är centralt för att företag och verksamheter ska utvecklas på ett positivt sätt och därmed skapa uthålligt lönsamma företag. Vår starka övertygelse är att ledarskapet ska ta utgångspunkt i vision, mission, varumärke, strategi och affärsplan för att sedan brytas ner till grupp- och individnivå. Vi använder DISC personanalys som en bas för ledarskapsutveckling. Resultatet av personanalysen utgör grunden i det fortsatta arbetet för att utveckla ledarskapet inom områden som kommunikation, inspiration och motivation, förändringshantering, coachning samt individ- och teamutveckling. Vid behov kan även Extended DISC personanalys användas för att öka kunskapen om dig själv i relation till andra.

”Vårt synsätt bygger på att ledarskapet ska samspela utveckling av lönsamma affärer och framgångsrika verksamheter med utveckling och framgång för individen.”
Tommy Ytterström

VD, Pro&Pro

Vår erbjudandeportfölj

Ledningsstöd

Coaching

Ledningsgruppsutveckling

Organisationsutveckling

Medarbetarprogram

Employer branding

Kompetensförsörjning

Vår arbetsmodell

 

Kundcase inom verksamhet & projekt

Se våra kundcase som relaterar till verksamhet & projekt, och se hur vi kan hjälpa dig och ditt företag:

Utveckling av arbetsmiljö

Tillsammans med en kund har vi utvecklat dess arbetsmiljö och välbefinnande. Organisationen var inne i en fas där arbetsmiljön och välbefinnandet behövde förbättras. Tillsammans med kunden gjorde vi en analys av nuläge i form av samtal med alla medarbetare och ledare som sedan kopplades till fokusområden som ledarskap, ledningsgrupp, kommunikation, kompetensutveckling, mål, processer, värderingar och förhållningssätt

Pin It on Pinterest