Employer branding

Låt oss hjälpa er att locka, behålla och utveckla talangfulla medarbetare.

Vi hjälper företag att skapa en stark arbetsgivarimage

För att säkerställa en positiv utveckling av företaget på en allt mer konkurrensutsatt marknad ökar betydelsen av att attrahera och behålla rätt talanger. Employer branding, som innebär att skapa en bild av den attraktiva arbetsgivaren blir därmed mycket viktigt för att lyckas som företag eller organisation. Arbetsgivarvarumärket måste byggas kontinuerligt med genomtänkt marknadsföring och positionering för att attrahera rätt talang och kompetens.

Det gäller att skapa en stark attraktionskraft gentemot de potentiella medarbetare företaget behöver för sin utveckling, ”Där vill jag jobba och dem vill jag tillhöra”. Samtidigt behöver fokus på att behålla och engagera befintliga medarbetare säkerställas, ”Jag är stolt över att jobba här”. Den tredje delen för att stärka arbetsgivarvarumärket sker genom att skapa ambassadörer i dem som tidigare arbetat inom verksamheten, ”Jag är stolt över att ha jobbat där”.

Vi på Pro&Pro har tagit fram ett koncept för att utveckla ett starkt Employer brand för att därmed säkerställa att ditt företag kan attrahera och behålla rätt kompentens för verksamheten.

Kundcase

Stärka företagets arbetsgivarvarumärke

Tillsammans med ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag har vi gjort ett arbete för att stärka företaget arbetsgivarvarumärke, Employer brand, och därmed öka attraktionskraften för nya och befintliga medarbetare. Vid utveckling av arbetgivarvarumärket tar vi utgångspunkt i medarbetarlivscykeln. För kunden har detta medfört ökat intresse hos potentiella nya konsulter och nöjdare medarbetare. Vi upplever ett stort intresse i Sundsvallsregionen av vårt arbetssätt med Employer branding och ser framemot flera nya projekt.

Arbetsprocess

Hur kan vi hjälpa ert företag?

Vi på Pro&Pro har tagit fram ett koncept för att utveckla ett starkt Employer brand för att därmed säkerställa att ditt företag kan attrahera och behålla rätt kompentens för verksamheten.

01

Nulägesanalys

  • Internt, i gränssnittet utåt, och externt
  • Gapanalys i olika perspektiv för att nå önskat läge

02

Roadmap

  • Det här behöver vi göra, prioriterade områden
  • Roadmap för genomförande med uppsatta effektmål

03

Realisera

  • Genomförande av fastslagen roadmap
  • Utvärdering av önskad effekt

Erbjudandeansvarig

Markus Marklund

Markus har en passion för att stärka arbetsgivarvarumärken och har en förmåga att förvandla företagskulturer till attraktiva arbetsplatser för topptalanger. 

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Pin It on Pinterest