Performance Management

Performance Management är en definierad process för att motivera medarbetare genom att sätta mål, följa upp progress, återkoppla, kompetensutveckla och coacha för att prestera bättre och belöna bra prestationer. Genom ett väldefinierat arbetssätt för Performance Management skapas förståelse för affärsmål, strategier, planer samt skapar en samsyn på vart företaget är på väg. Den övergripande målsättningen är att skapa en High Performance kultur inom företaget.

En framgångsrik Performance Management process innebär också att tydliga actions tas för att stödja hög respektive låg presterare. Alla på företaget ska få kontinuerlig återkoppling på sitt arbete för att därigenom kunna utvecklas och bättre kunna bidra till företagets övergripande mål.

Vi erbjuder dig som kund:

  • Rådgivning/coachning om Performance Management.
  • Seminarium och utbildning om Performance Management

Interimschef?

Om du har behov av att tillfälligt täcka upp kompetens som saknas eller för att hantera en förändring i verksamheten så kan en interimschef vara en lämplig lösning. Kontakta oss så berättar vi gärna hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest