Ledningsgruppsutveckling

En ledningsgrupp ska tillsammans kunna leda verksamheten framåt kort- och långsiktigt. Vår utveckling av ledningsgrupper har som ambition att bidra till att utveckla ledningsgruppen till en mer välfungerande och högpresterande ledningsgrupp. Vi genomför Extended DISC personanalys för att öka kunskapen om hos varje individ i relation till andra och för att se gruppens sammansättning utifrån personanalys. Vi arbetar med områden som

 • Analys av strategiska och kortsiktiga utmaningar och mål som ledningsgruppen ska leverera
 • Karakteristik för välfungerande och högpresterande ledningsgrupp
 • Karakteristik för framåtorienterat ledarskap och ledningsgrupp
 • Karakteristik för framgångsrik ledare respektive mötesledare
 • Förmåga att skapa engagemang och teamkänsla för helhetsperspektiv
 • Praktisk metodik och genomförande för att balansera operativa och strategiska frågeställningar
 • Förmåga att skapa engagemang och inspiration från ledningsgruppen
 • Förmåga att driva utveckling och förändring
 • Kunskap om att planera och genomföra ledningsmöten med fokus på leverans på beslutad strategi samt framtidsorientering
 • Kunskap om hur som ledare och medlem i en ledningsgrupp förbereda sig för ett ledningsmöte, genomföra ledningsmöte samt på hemmaplan kommunicera och genomföra ledningsgruppens arbete och resultat
 • Praktisk metodik, verktyg och struktur för att på engagerade och strukturerat sätt driva framåtriktat och omvärldsorienterat ledningsgruppsmöte och koppla till ”Business Review” process samt aktions.

Utifrån en gapanalys arbetar vi tillsammans med ledningsgruppen fram en handlingsplan som vi sedan tillsammans med ledningsgruppen implementerar. Om kunden önskar så utför vi efter tre till sex månader en uppföljning på hur uppsatta ambitioner och åtgärder är implementerade.

Interimschef?

Om du har behov av att tillfälligt täcka upp kompetens som saknas eller för att hantera en förändring i verksamheten så kan en interimschef vara en lämplig lösning. Kontakta oss så berättar vi gärna hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

 

Pin It on Pinterest