Affärsutveckling

Inom affärsutveckling har vi samlat vår kompetens och våra koncept kring utveckling av långsiktigt lönsamma affärer. Vi har valt att kalla området för Kund- och varumärkesorienterad affärsutveckling för att vi ser att framgångsrik affärsutveckling utgår från kundernas förväntningar samt företagets varumärkeslöfte. Varumärkeslöftet definierar vad företaget lovar kunder, medarbetare, partners och omvärld. Detta innebär att utveckla marknadsföring, försäljning, service, erbjudanden, värderingar, styrning och organisation som möter valda kunders förväntningar och som motsvarar varumärkeslöftet. Insikten om vad som skapar kundtillfredsställelse och lönsamhet är en grundförutsättning för att kunna göra rätt affärsval och agera framgångsrikt på marknaden. Med utgångspunkt i en välgrundad förståelse för marknadens förutsättningar i fråga om kunder, aktörer, drivare och trender skapas förutsättningar för att utveckla goda lönsamma affärer. För att bedriva framgångsrikt innovationsarbete krävs ett strukturerat arbetssätt, som låter dig dra fördel av all den kunskap om marknader, kunder, förändringar, trender, tekniker och köpbeteende som finns i och utanför företaget.

Vi brukar prata om att det handlar om rätt:

  • Rätt är att vara attraktiv på rätt sätt
  • Rätt är att nå rätt kunder vid rätt tidpunkt
  • Rätt är att ta fram rätt erbjudanden över tid
  • Rätt är att sälja det på rätt sätt
  • Rätt är att ge service på rätt sätt

För att skapa långsiktig lönsam förnyelse och innovation har alla våra koncept kund- och varumärkesorientering som ledstjärna. Vi kan jobba med dig i ett helhetsperspektiv i affärsutvecklingen eller med fokus på områden där du ser behov av utveckling.

Våra olika erbjudanden möter frågeställningar och behov som lönsam tillväxt, utveckling av varumärket, nya och mer rätt kunder, utvecklad attraktion och relation med kunder, långsiktigt lönsamma erbjudanden och produkter som passar prioriterade kunders behov, förändrade affärsmodeller utveckling av processer och verksamhet som stödjer företagets affärsutveckling.

Varumärkesplattform – Ditt löfte till marknaden, kunden, medarbetarna och omvärlden som ska prägla allt som företaget gör

Marknadsutveckling – Marknadsanalys och målgruppsanalys för go-to-market samt marknadsplan som stödjer affärsambitionen

Kundinteraktion – Utveckla interaktionen med kunderna utifrån kundinsikter

CRM – Öka verkningsgraden i kundarbetet

Product Management – Utveckla och styr produktportföljen och dess livscykel strategiskt och taktiskt till långsiktig lönsamhet

Utveckla erbjudanden och affärsmodell – Innovation genom systematik för lönsam tillväxt

Kundcase

För ett ledande IT företag har vi analyserat och tagit fram handlingsplan för hur tillväxt kan ske inom ett affärsområde. Utifrån omvärlds- och kundanalys har erbjudandekoncept, försäljningsplan, marknadsplan och kompetensutvecklingsplan skapats. Företaget arbetar nu enligt utarbetade planer.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest