Probloggen

Här delar vi våra tankar, reflektioner och erfarenheter från näringsliv, samhälle och utveckling. Följ Probloggen för att inspireras, få nya perspektiv och tankar på aktuella ämnen.

VD summerar och blickar framåt

2018 – ett stort steg framåt tillsammans med våra kunder

2013 startade vi Pro&Pro med ambitionen är att skapa ett utmanaralternativ till ”de stora” konsultföretagen från storstäderna men också ett intressant managementkonsultföretag för människor med stor potential och ambition. Detta i kombination med värderingar som stödjer en bra balans mellan arbete, fritid och familj.

2018 blev ett år där Pro&Pro lyckades ta ett stort steg framåt mot ambitionen för företaget. Året gav en fortsatt tillväxt och vi fick möjligheten att hjälpa nya kunder i nya branscher som bank och försäkring, energi, industri och telekom men också i området internationella etableringar och regional tillväxt.

Utveckling till ett managementkonsultföretag som täcker helheten

Vi gläds också åt att kunna bidra med erbjudanden och uppdrag för en bredd i kundbehov vilket ger oss utveckling mot ett managementkonsultföretag med erbjudanden som täcker kundens helhetsbehov inom management. Några axplock på uppdrag för 2018 är följande:
• Framtidsanalyser
• Strategisk analys och rådgivning för tillväxt
• Rådgivning till styrelse och ledning för tech start ups och mindre företag som söker tillväxt
• Utbildning i projektledning för projektledare, styrgrupp och sponsorer
• Kundbehovsanalys för utveckling av digitala tjänster inom IoT
• Marknadsanalyser
• Erbjudandeutveckling och paketering av tjänster
• Affärsutveckling och product management för utveckling av digital tjänst i samspel med industriprodukt
• Innovationsledning för utveckling av företag, organisation, affär och tjänster
• Projekt- och programledning för större satsningar, både i affärer, verksamhet och digitala tjänster
• Utveckling av partnerskap och samverkan mellan olika aktörer
• Projektutvärderingar
• Kompetensanalys och strategi vid digital transformation
• Ledarskaps- och medarbetarutveckling, både som interimchef och utvecklingsprogram

Bredden i våra erbjudanden och kompetens ger också möjligheter för medarbetare att utvecklas och få nya ambitioner. Under 2018 rekryterades fyra personer med olika bakgrund, ålder, kunskap, erfarenhet och personligheter, vilket ger stora möjligheter att stödja kunders utmaningar och genomföra uppdragen på hög nivå.

Nya spännande lanseringar som stärker våra kunders konkurrenskraft

Vi har några nya spännande koncept på gång inom analys, strategi och ledarskap som kommer lanseras under 2019. Ledarskap- och medarbetarutveckling har vi valt ut som ett prioriterat område i vår fortsatta utveckling. Genom vår kompetens att utveckla nya affärer och verksamhet i samspel mellan omvärld, kundbehov, ledarskap och medarbetarskap samt teknisk utveckling ser vi AI, 5G och andra teknikskiften som viktiga områden och det berör alla vår branschområden och kompetensområden. Nu när vi också börjar ha en plattform att stå på regionalt har vi under 2019 en större ambition att börja samarbete med kunder utanför vår hemma-region. Vi kommer också under 2019 att börja se över förutsättningar för eventuell etablering på någon annan ort i Sverige.

Stärkt marknadsföring ger ökad kännedom

För vår och våra kunders utveckling är självklart marknadsföring och försäljning betydelsefullt. Under 2018 har vi utvecklat vår digitala närvaro genom fler bloggar och insikter samt lanserat och genomfört vårt nya koncept med Insights. Insights är frukostseminarium som ger inspiration och insikt i utmaningar och framtidsscenarion för områden i förändring. På Insight seminarium presenterar vi våra framtidanalyser med fokus på trender och scenarion. Tillsammans med Pro&Pro dagen har vi ett starkt seminariekoncept med ett event per kvartal. Att vara föredragare på konferenser är också av viktigt för kännedom men också en stor möjlighet till personlig utveckling. Här har vi under 2018 varit aktiva och har höga ambitioner för 2019. Vi genomför partnerskap och marknadsaktiviteter som stödjer vårt löfte Makes People and Business Successful. Här kan nämnas StyrelseAkademien Västernorrland och samarbetet med Skvaderns Gymnasieskola med stipendium och innovationsworkshop som exempel. Ökad kännedom på marknaden har under året bidragit till många nya samarbeten och en möjlighet att arbeta med kunder som vi tidigare inte arbetat med.

Satsning på studenter med ambitioner genom mentorskap, internship och traineeprogram

Hösten 2017 till 2018 har vi för första gången genomfört vårt traineeprogram och vår första trainee, Daniel, har tagit examen. Vi fortsätter nu under 2019 med vår andra omgång med Emil som trainee. Vi har också ambitionen att genomföra ett traineeprogram 2019 – 2010. Med ett genomarbetat program för utveckling av kunskap och förmåga inom avancerad strategi-, affärs- och verksamhetsutveckling samt projektledning ger vi unga medarbetare en möjlighet att snabbt nå en kvalificerad nivå. Vi har också sedan starten 2014 jobbat med internship för framåt och ambitiösa studenter vilket har ger oss både relationer med studenter och leveranser till nytta för oss. Under 2018 lanserade vi också ett mentorskapserbjudande till studenter och där har vi nu relation med ett antal unga framtidsmotorer som vi får vara en del av i deras utveckling. Genom erbjudanden som mentorskap, internship och traineeprogram upplever vi att vi har ett värdefullt koncept för studenters utveckling och attraktion till oss – ”Makes People and Business Successful”.

Fortsätta utvecklas med människor som drivs av ”makes people and business successful”

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Vår ambition är att en anställning på Pro&Pro ska vara en upplevelse med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt, Vi vill ge yrkesmässiga utmaningar i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid. Under 2019 har vi ambitionen att fortsätta vår tillväxt med nya personer, både erfarna och nyexaminerade som vi erbjuder vårt 12 månaders traineeprogram.

Kunders förtroende grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som start ups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot 2019 med fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tommy Ytterström, VD

Traineebloggen – Min resa som trainee

Dags att presentera den senaste upplagan av traineebloggen där jag, Emil Lindgren, kommer att beskriva och reflektera över min tid på Pro&Pro som Junior Managementkonsult och deltagare i Pro&Pros traineeprogram.

Problemlösande civilingenjör vänder hem
Jag heter Emil Lindgren och är 28 år gammal, född och uppvuxen i Sundsvall. Jag har precis flyttat tillbaka till Sundsvall efter fem års studier i Linköping där jag har studerat till civilingenjör inom industriell ekonomi. Under hela min studietidhar jag varit nyfiken på att arbeta som managementkonsult. Inom utbildningen till civilingenjör övas du nämligen i problemlösning och att jobba som managementkonsult har alltid setts som ett naturligt nästa steg efter utbildningen. Mina förväntningar på traineeprogrammet och rollen som managementkonsult är att det skall vara varierande, utmanande och utvecklande.

Sundsvall ger balans mellan fritid och jobb
Hur hamnar då en gammal mittfältare i Kubikenborgs IF först i Linköping och sedan tillbaka till Sundsvall, kanske ni undrar? Under min studietid har jag träffat min sambo som också var student i Linköping. Tillsammans letade vi efter en stad där vi båda hade bra arbetsmöjligheter, bra möjligheter till boende och bra möjligheter till en aktiv fritid. Vi fastnade för Sundsvall då vi båda hittade bra jobb, ett bra boende och fina möjligheter till en aktiv fritid.

Pro&Pro – liten firma med höga ambitioner
Att hitta Pro&Pro, ett företag som jag trodde främst fanns i storstadsområdena känns som en riktig fullträff och jag har höga förväntningar på traineeprogrammet och min personliga utveckling i rollen som konsult. Att dessutom kunna kombinera detta med friluftsliv och skidåkning är toppen! Pro&Pro erbjuder tjänster inom områdena Strategi, Affärsutveckling, Ledarskap och Verksamhetsutveckling. För studenter som är i slutet av sin utbildning finns det möjlighet till Internship, Examensarbete eller Traineeprogram. Pro&Pro är alltså en liten firma men med stark kompetens och höga ambitioner – spännande!

Skarpa uppdrag varvat med teoretiska lektioner
Första tiden på Pro&Pro har präglats av en positiv atmosfär och en trevlig arbetsmiljö, att jobba i ett mindre företag är trevligt då man snabbt lär känna sina kollegor. Tiden har varit lärorik då lektioner har varvats med skarpa uppdrag och man får snabbt eget ansvar, men alltid med stöd av en äldre kollega. Första tiden har bestått av uppstart i ett scenarioanalysarbete inom Employer Branding – som kommer att presenteras på ett Insight frukostseminarium i slutet av februari – lektioner i affärsmässighet och presentationsteknik. Dessutom har mitt första projekt mot kund startat, där jag ska vara involverad i ett strategiskt projekt för Mittuniversitetet.

Stay tuned – Fortsättning följer!

Sök traineeprogram 2019

Sök vårt Traineeprogram för 2019 – förverkliga dina drömmar

Är du ambitiös, nyfiken, har mycket goda studieresultat och starka ledaregenskaper samt önskar en flygande start på din karriär och förverkliga dina drömmar? Vi söker dig som är på väg att avsluta dina studier och vill vara med i vårt traineeprogram och utvecklas till en framgångsrik managementkonsult med fokus på digitalisering och hållbarhet inom något eller några av områdena affärsutveckling, projektledning, strategiutveckling eller verksamhetsutveckling.

Under 12 månader utvecklas du till managementkonsult med kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå. Under programmet har du en personlig mentor som coach samt en kombination av utbildning, teoretiska övningar och omedelbar praktisk erfarenhet som konsult. Programmet erbjuder både intern och extern utbildning för att främja din professionella och personliga utveckling.

Vem är du som vi söker?

Du är på väg att avsluta dina studier under våren 2019 eller har varit ute i arbetslivet i maximalt två år. Din inriktning är civilingenjörsutbildning eller masterutbildning inom ekonomi. Vid urvalet bedömer vi studieresultat, konsultegenskaper och ditt samhällsengagemang i stort.

Rekryteringsprocess

Steg ett: Urval till träff nummer ett. Ett första samtal där du också lär känna Pro&Pro som arbetsgivare.
Steg två: Urval till träff nummer två. Här får du testa på att lösa och presentera relevanta case.
Steg tre: Urval till träff nummer tre. Slutintervju.
Steg fyra: Erbjudande

Tillträde

Traineeprogrammet startar september 2019, Anställning kan i förekommande fall starta tidigare.
Läs mer om vårt traineeprogram

Ansökan

Skicka ditt personliga brev, CV samt kopia på betyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se.
Sista ansökningsdag är 2019-02-22.
Om du har frågor kontakta VD Tommy Ytterström, 070 673 72 00.

Vi välkomnar Joacim

Vi har nöjet att välkomna Joacim Marklund till oss på Pro&Pro. Joacim börjar som konsult och rådgivare den 7 januari och kommer att förstärka vårt erbjudande inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning. Det är mycket roligt att Joacim, med sin ambition och erfarenhet, har valt att börja hos oss, säger VD Tommy Ytterström.

Joacim bor med sin familj i Sundsvall och uppskattar att kunna komma ut på en träningsrunda på cykeln eller ta ett träningspass i simhallen. Han är civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet med inriktning på Industriell Ekonomi och kommer närmast från en tjänst som Global Business Performance Manager på Sandvik. Detta innebar att vara ansvarig för analys, uppföljning och genomförande av förbättringsinitiativ inom logistik på global nivå inom produktområde RockTools.

Utifrån sina tidigare anställningar som bland annat. linjechef, konsultchef och seniorkonsult, har Joacim byggt upp erfarenhet inom branscher som bank,industri, telekom och offentlig verksamhet med fokus på ledarskap, projektledning, förändringsledning samt processbaserad verksamhetsutveckling och logistik i samspel med digitalisering. 

Joacim motiveras av att arbeta med människor i förändringsprojekt, Styrkorna är kreativitet och ödmjukhet i samspel med analytisk förmåga. Drivkraften är att arbeta med människor i deras strävan att förbättra sin verksamhet. Han gillar att arbeta både på strategisk och operativ nivå för att säkerställa att värde skapas

Läs mer om Joacim här.

Utbildningsprogram i projektledning

Pro&Pro håller just nu i ett utbildningsprogram i projektledning och -styrning för HL Display för att stärka upp deras projektledarförmågor. HL Display är en global koncern som utvecklar, tillverkar och säljer butikslösningar för att skapa attraktiva och lönsamma butiker som stärker konsumentens shoppingupplevelse.

Upplägg
Utbildningen innefattar bland annat projektplanering (scope, tid, budget, m.m.), ledarskap, kommunikation, grupputveckling, riskhantering, styrgruppsarbete, förändringsledning och projektstyrning. Den är utformad utifrån den globala certifieringsstandarden PMI-PMP (Project Management Professional).

För att råda bot på de vanligaste anledningarna till att projekt generellt sett misslyckas, så fokuserar utbildningsprogrammet på att:

 1. Formulera tydliga projektmål – Tydlig projektdefinition och scope beskrivning
 2. Endast kontrollerade ändringar i projekt – Undvika scope creep
 3. Rätt projektledning och team – Alla nyckelroller är utbildade i projektledning
 4. Välarbetad projektplan – Realistisk tidsplanering och effektiv kontroll/uppföljning
 5. Kommunicera effektivt – Nå rätt personer på ett effektivt sätt och konsultera projektets intressenter

Omfattning
Programmet omfattas både av en kortare utbildning för styrgruppsmedlemmar och en gedigen 3-dagarsutbildning för projektledare. Genom att låta många på företaget gå utbildningsprogrammet så skapar man en gemensam terminologi och gemensam förståelse kring projektstyrningsmodellen och begreppen.

 Genom att investera i att bygga projektledarkapacitet och kompetens ger man projektledarna verktyg och metoder för att vara mer framgångsrika i att leverera projekt. Syftet är att stärka projektledarnas roll och självförtroende genom att ge en god teoretisk och praktisk grund, säger Mikael Augustsson, managementkonsult på Pro&Pro, som ansvarar för utbildningarna.

Vill ni veta mer, eller prata projektledning, kontakta:

Mikael Augustsson, managementkonsult på Pro&Pro och certifierad projektledare i PMI-PMP

Pro&Pro Insight – Industri

Funderar du också på vilka som är nästa steg i digitaliseringen av din bransch? Förra veckan genomförde vi årets tredje Pro&Pro Insight då vi satte fokus på Industrin. Evenemanget gästades av företrädare för den regionala industrin och vi diskuterade både unika och gemensamma utmaningar och framtida möjligheter som industrisektorn står inför.

Industrin har länge varit motorn i vår regions utveckling. Det är en bransch med drygt 11 000 anställda i länet och har många internationellt ägda företag som ligger långt framme i moderniseringen och digitaliseringen av sina verksamheter.

Utifrån en analys av den globala makro- och teknologiutvecklingen så identifierade vi några spaningar och digitaliseringstrender som vi ser kommer att påverka industrin framöver:

 • Dataanalys, AI och sensorteknik skapar nya förutsättningar för att optimera produktionen och skapa helt autonoma system och processer
 • Digitaliseringen av industrin möjliggör kundanpassade produkter och tjänster
 • Process och kundinformation blir en avgörande konkurrensfördel
 • Tillverkningen blir storskalig (Giga Factory) eller småskalig (3D-skrivare)
 • Säkerhet en integrerande och avgörande teknik i digitaliseringen
 • Nya affärer och tjänster baserat på information

Dessa trender drivs av en teknologiutveckling inom sensorer och AI, som digitaliserar den fysiska industrin och skapar förutsättningar för att automatisera ytterligare och gå mot en alltmer digitaliserad tillverkning. Sensorer blir autonoma genom att de genererar sin egen energi från omgivningen och på så sätt drastiskt minskar behovet av underhåll, de blir smarta genom att beräkningskraften läggs ute på noderna, och de får högre driftsäkerhet genom bättre kommunikationslösningar.

Vi belyste utvecklingen inom området Digital Twin, där sensorutvecklingen möjliggör att skapa skapa digitala tvillingar av maskiner och hela produktionssystem för att köra simuleringar, validera den virtuella produktionen och verifiera nya virtuella produkter innan de driftsätts i den verkliga fabriken.

Tillgängligheten på data från både produktion och de tillverkade produkterna möjliggör också nya affärsmodeller där leverantörer istället för att sälja produkter säljer tjänster och tar betalt för faktiskt generat värde för kunden. Vikten av att anpassa affärsmodellerna förstärktes av industriföreträdarnas egna erfarenheter och man såg detta som en absolut nödvändighet.

Vi vill tacka alla som kom och bidrog med kloka inspel i samtalet.

Pro&Pro är en partner till den regionala industrin. Vi stöttar industrin med bland annat strategiutveckling, tjänstedesign och hjälper våra kunder att leda transformationsarbete. Vi finns här om du vill prata vidare kring digitalisering, transformation av er verksamhet eller någon annan utmaning som ni står inför.

Årets Skvadern stipendium

Startskott för årets Skvadern stipendium

Pro&Pro delar varje år ut stipendium för Bästa gymnasiearbete till tre finalister inom Naturvetenskapsprogrammet i årskurs 3. Finalisterna nomineras av skolan där Pro&Pro har den avgörande rollen i slutfasen där samtliga studenter muntligen presenterar sitt arbete med tillhörande frågestund. Avgörande faktorer är ambition, analytisk nivå, skriftlig presentation samt muntlig presentation.

Innovationsworkshop inleder samarbetet

Som en del i samarbetet höll Linn Madsen och Daniel Adelander på Pro&Pro i en innovationsworkshop förra veckan med ett team av cirka 60 kreativa, engagerade och lösningsorienterade gymnasieelever. På temat ”Hur gör vi Skvadern mer hållbart” delades de in i grupper med uppgiften att skapa en innovativ lösning på en hållbarhetsutmaning, eller en del av utmaningen. I fritt format fick de sedan presentera sina lösningar vilket resulterade i såväl teateruppvisningar som PPT-presentationer och videoinspelningar. Några exempel på utmaningar och lösningar som vi hoppas att de kommer att jobba vidare med:

 • Utmaning: Klasser är för separerade, man känner nästan ingen i andra klasser.
  Lösning: Sociala event som interaktiva lunchpass och gemensamma projekt över klasser.
 • Utmaning: Matsvinn genom att vi slänger för mycket mat.
  Lösning: Öka motivationen hos studenter genom visualisering/vägning av matsvinnet kopplat till olika symboler som tydlig demonstrerar innebörden.
 • Utmaning: Lång tid av stillasittande leder till hälsoproblem.
  Lösning: Ståbord och studiemingel/diskussionsmingel under lektionstid. Som ett nytt koncept i undervisningen.

Tommy Ytterström beskriver samarbetet så här: ”Vårt löfte Makes people and business successful beskriver vår passion av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa studenter. Skvaderns studenter är erkänt duktiga och genom samarbetet får  studenterna del av vår erfarenhet, kompetens och inspiration.

Ledare: Våga vara modiga, agera och ta beslut!

Hur många gånger har inte jag tänkt tanken varför? Varför sa jag inte det jag borde ha sagt eller varför gjorde jag inte det jag borde ha gjort? När jag tänker tillbaka så handlar det, i mitt fall, ofta om mod, eller brist på mod. Den här bloggen handlar alltså om det som inte görs eller det som inte sägs och hur jag tror att det påverkar en organisation.

Under mina många yrkesverksamma år har jag mött många ledare som har skapat frustration i sina organisationer för att det saknats mod att göra det rätta, nämligen att fatta beslutet eller ta dialogen. Det kanske känns rätt att inte agera och det är många gånger lätt att rationalisera sitt beslut att inte gör något men min erfarenhet är att det aldrig blir bra, inte för någon part. Som jag ser det finns det två tydliga situationer där avsaknaden av mod leder till frustration och låg motivation i en organisation.

 1. Den ena är när vi inte ger tydlig feedback utan låter en person jobba på i tron att hen gör ett bra jobb när det i själva verket inte är så.
 2. Den andra är när avsaknaden av beslut lämnar en organisation i limbo då man inte vet åt vilket håll man ska gå. I båda dom här fallen handlar det om modet att ta ställning och att lämna besked som inte alla kommer att uppskatta på kort sikt.

För det är oftast så att, på samma sätt som det är kortsiktigt behagligt att inte göra något, så är det upplevda obehaget också kortsiktigt. Detta samtidigt som det kan vara långsiktigt förödande att inte agera alls

 • För vad skulle hända med dig om du har jobbat på under en lång tid, kanske flera år, tills en dag när du får beskedet, att det du gjort under lång tid inte har varit bra och att du därför nu måste lämna organisationen?
 • Eller hur skulle det kännas om du efter en förändring på din arbetsplats har känslan av att flera personer upplever att man har samma ansvar men går åt olika håll och när du försöker lösa frågan inte får stöd för att din närmaste chef inte vill ta en konflikt med sina kollegor?

Mitt budskap med den här bloggen är att alltså att som ledare måste vi vara modiga, det är en kärnkompetens i ledarskapet att kunna ta svåra situationer och hantera dom på bästa möjliga sätt. För det vi kan vara helt säkra på är att i de här situationerna är inte tiden till vår fördel, tvärtom, om vi inte agerar så blir läget ännu sämre för att så småningom ”ruttna” och bli oändligt mycket svårare att lösa.

Men hur blir man modig och räcker mod eller behövs det något mer?

Jag tror att mod kommer av en vilja att åstadkomma förändring, en insikt om min förmåga att påverka till det bättre samt kunskap om alternativen. Självklart är det så att modet måste kombineras med respekt för situationen och de människor som är berörda. Mod utan respekt är inte bra och kan vara precis lika motivationssänkande som det motsatta.

Så nästa gång som du står inför en situation där du tvekar på om du ska agera, tänk på det som Astrid Lindgren en gång skrev: ”Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa utan bara en liten lort.”

Kom ihåg att i de allra flesta fall så kommer alla inblandade att må bättre av att du hanterar situationen snabbt och tar tag i den innan det har blivit en motivationssänkare för dig och din organisation.

Det var allt för den här gången men som vanligt ser jag fram emot era tankar kring frågan om mod och skulle det vara så att du vill fördjupa dig i ämnet, eller få stöd i en knepig situation, så är det bara att slå en signal eller komma förbi på en kopp kaffe.

// Måns

Stärkt erbjudande inom ledarskap

I vår strävan att alltid vara relevanta för våra kunder har vi adderat ännu ett verktyg i vår verktygslåda. Vi är nu certifierade i Extended DISC och har möjlighet att använda det som ett medel för att stötta er i arbetet med utveckling av team och individ.

Vad är Extended DISC och hur kan det hjälpa er?

Målet med en DISC-analys är att förstå sina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur beteendet påverkar andra. Det får oss att respektera och värdesätta individuella skillnader och hjälper oss att utveckla strategier för förbättrat samarbete. Extended DISC, som har funnits sedan 1994, är en holistisk modell som används för att förstå människors beteende och kommunikationsstil. Den identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor och förbereder oss att mera effektivt hantera och motivera andra människor. Vi klassificerar inte människor utan vi ser olikheter som en styrka – om vi använder dem. Inget beteende är bättre eller sämre utan bara olika. Vi vill inte begränsa en persons förmåga eller motivation att utvecklas i någon riktning utan vi vill skapa förutsättningar för dem att utvecklas i den riktning de vill.

I vårt arbete tillsammans med er kan vi t.ex. använda Extended DISC-analys som ett verktyg för:

 • Teambuilding och grupputveckling
 • Ledarskapsutveckling
 • Underlag för medarbetarsamtal
 • Personlig utveckling
 • Konflikthantering

Hör av er för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan jobba tillsammans för att stötta er utveckling.

Hur vi planerar Framtidsseminarium

Den 25-26 september anordnade Pro&Pro ett framtidsseminarium för de norrländska elnätsföretagen som ingår i Elinorr. Framtidsseminariet hade fem mål som sattes upp:

 • Skapa en gemensam framtidsbild med tidshorisonten 10 år.
 • Resultera i konkreta actions för framtidens affärsplaner
 • Resultera i inriktning och fokusområden för Elinorr
 • Skapa energi och gemenskap inom Elinorr
 • Vara en inspirerande kick-off med både nytta och nöje.

Detta blogginlägg har syftet att beskriva hur vi planerar och genomför framtidsseminarium så att ni kan få inspiration för hur ni kan arbeta med att möta framtidens utmaningar. Osäkerheten om hur framtiden kommer se ut är en stor utmaning för alla företag och organisationer, frågeställningar som ofta kommer upp är:

 • Vilka behov kommer våra kunder ha i framtiden?
 • Hur ska vi skapa möjligheter för oss att möta framtidens behov?
 • Hur kommer framtida regleringar påverka vår verksamhet och konkurrenssituation?

På grund av dessa osäkerheter så formulerar vi våra framtidsseminarium enligt vårt analysverktyg Pro&Pro – CAIR, som ni kan läsa mer om i vårt analyserbjudande. En CAIR-analys följer strukturen:

 1. Comprehend – Skapa en gemensam förståelse för nuläget. Beroende på branschen eller företaget så kommer de olika deltagarna på ett framtidsseminarium ha vara olika insatta branschens nuvarande och kommande utmaningar. Som anordnare av dessa event genomför Pro&Pro alltid en nuläges- och trendanalys.
 2. Analyze – Analysera nuläget och de trenderna som har identifierats i branschen. Seminariet behöver en struktur för att effektivt ta fram kunskaperna hos deltagarna. Detta stadie är vanligtvis en eller flera workshops som syftar till att verkligen förstå vad som händer i branschen.
 3. Imagine – En förståelse av nuläget och de trender som förväntas är inte tillräckligt för att ta beslut angående framtidens affärsutveckling. I detta stadie är målet att använda gruppens samlade branschkunskaper för att föreställa sig framtiden. Här är fokus att besvara frågeställningar som:
  • Hur kommer trenderna påverka branschen?
  • Hur kommer konkurrenssituationen förändras?
  • Vad händer med våra kunder?
  • Vilka faktorer kommer skapa framgångsrika affärer?
 4. När osäkerheterna i framtiden har olika möjliga utfall som kan påverka branschen i olika riktningar så rekommenderar vi att strukturera workshopen med en scenariomatris, där de olika utfallen i en eller flera frågeställningar kombineras till ett fåtal framtidsscenarion. En workshop kan då arbeta med att definiera hur framtiden ser ut i de olika branscherna.

 5. Reflect – Det sista steget är att reflektera över resultatet för att uppmuntra till en diskussion om vad som behöver göras för att klara av framtidens utmaningar och bli framgångsrika från framtidens möjligheter.

Efter framtidsseminariet levererar vi alltid en sammanställd rapport som innehåller resultatet från alla analyssteg, vilket innebär både nuläges- och trendanalysen, workshop resultat och våra rekommendationer för nästa steg. Det är vanligt att företag har en negativ bild av framtiden och att fokus på framtidsanalysen ligger på vilka utmaningar som kommer och hur vi ska överleva framtidens marknad. Vi vill uppmuntra till att fokusera på de möjligheter som framtiden innebär för att skapa innovativa lösningar där ni kan bli framgångsrika och se fram emot framtiden som ni står inför.
Inför framtidsseminariet sammanställde Pro&Pro en branschanalys för energibranscher, där marknadsstrukturen och trender analyserades. Detta gav oss insikter i marknaden som visade vilka osäkerheter som elnätsföretagens framtid står inför. Vi inledde framtidsseminariet med presentationer från analysen för att skapa en gemensam diskussionsplattform. Vår uppdelningar av presentationerna var:

 • Samhälle – Omvärldssituationen och trender som påverkar samhället. Detta inkluderade trender som artificiell intelligens, Internet of Things, generationsskiftet och så vidare.
 • Energibranschen – Branschsituation och trender inom energibranschen. Detta inkluderade trender som framtidens elproduktion, leveranssäkerhet och industritrender inom energibranschen.
 • Närvärld – Utvecklingar och trender inom elnätsföretagens närvärld. Vilket innebar elmarknadshubben, den elhandlarcentriska marknadsmodellen, framtidens kompetensbehov, elnätsföretag i norden och olika scenarion för elnätets framtid.

På kvällen anordnade VR-teamet en fantastiskt rolig VR-upplevelse där vi fick uppleva framtidens underhållning!

Vill ni veta mer om våra erbjudanden, eller är intresserade av hur vi kan hjälpa er få en tydligare bild på er framtid, så kontakta oss gärna
//Daniel

Försäkra dig mot framtiden!

Att köpa en försäkring är ett sätt att minimera risk och det är en av de viktigare produkterna för att få vårt samhälle att fungera. Men när det gäller din förmåga att leda en verksamhet till uthållig framgång går det inte att köpa en försäkring på samma sätt som för t.ex. din egendom. Det betyder att du själv måste ta ansvar för att minimera riskerna och maximera möjligheterna. Ett enkelt sätt att göra det är att vara uppmärksam på vad som händer och aktiv i din omvärldsspaning. Min gamla chef brukade säga ”Ingen aning utan spaning” och det är helt rätt. Vi måste vara uppmärksamma på kunder, konkurrenter och teknik för att kunna göra kloka avvägningar och fatta rätt beslut.

För ett tag sedan hade vi vårt Pro&Pro Insight för branschfolk inom Bank och Försäkring där vi presenterade våra tankar kring några av dom hot och möjligheter som vi ser inom de branscherna. En sak som vi lyfte var förmågan att värdera sin egen digitala mognad för att sen plotta in den i relation till övriga spelare på marknaden och dra några kloka slutsatser kring det. En slutsats var att det investeras mycket pengar i ny teknologi men frågan är hur vi kan få utväxling på dessa investeringar. Jag upplevde att många gick därifrån med en eller flera nya insikter samt kanske ett eller annat frågetecken kring alternativa vägar framåt.

Tack vare en fantastisk publik så fick även jag anledning att fundera ytterligare några gånger på mitt sätt att tänka förändringsledning. Handlar det om att leda i förändring eller att leda en förändring, det vill säga att följa efter när omvärlden förändras eller att gå först och utmana befintliga mönster? Men det väcker också frågor kring ledarskap i innovativa miljöer där disruptiva tjänster och produkter tas fram. Hur hanterar man t.ex. ledarskap i agila organisationer? Ett ledarskap behöver alltid anpassa sig efter situationen som gruppen och verksamheten befinner sig i vilket är en av orsakerna till att det är så spännande att jobba med ledarskap. Det bär hela tiden med sig nya utmaningar och nya lärdomar, men, att utveckla ledarskap i innovativa miljöer får bli ämnet i en framtida blogg.

Dagens råd, slutligen, blir att alla bör skaffa sig en försäkring genom att följa med i sin samtid och ha spaning på den marknad/omgivning man verkar inom. Så håll koll på vägen när du cyklar fram, men glöm inte att se dig omkring, vem vet, kanske är det en inbjudan till Pro&Pro Insight som du cyklar förbi!

Cykla lugnt!

// Måns

Pro&Pro på Good Tech Conference

Innovation och kreativitet genom systematik

Tommy Ytterström från Pro&Pro föreläser den 18 oktober på industrispåret som i år har temat innovation. Föreläsningen Innovation och kreativitet genom systematik kombinerar teori och praktik från ett arbetsliv präglat av att entusiasmera och engagera människor för att förnya och utveckla högpresterande affärs- och utvecklingsverksamheter i kombination med individens utveckling och trivsel.

När? 18/10 kl. 10.00
Var?
Quality Hotell, Esplananden 29, Sundsvall
Lär mer och anmäl dig till konferensen

På föreläsningen får du inspiration, kunskap och praktiska tips hur du som ledare på ett strukturerat sätt skapar en kreativ och innovativ miljö som leder till framgång både för verksamhet och individ.

Tydlig vision och målbild för framgång

Alla företag och organisationer ser innovation och kreativitet som avgörande för att bli framgångsrika. Vad är det som gör att en del lyckas och andra inte? Uthållig framgång tar avstamp från en tydlig vision och mental bild som svarar på frågorna: Varför finns vi som företag och organisation? Varför vi ska gå till jobbet och inte bara skapa något utan verkligen skapa ett kundvärde.

Systematik stärker handlingskraften

Vinnarskap genom kreativitet och innovation handlar om, tvärtom som många tror, att ha en genomarbetad systematik kopplad till en vision med kundorienterat synsätt. Med systematik ges det tid och möjlighet att kunna fokusera på att skapa det extra genom kreativitet. Detta handlar om att bädda och jobba för framgång och skapa en verksamhet som snurrar effektivt och ger handlingskraft.

Arbetsgivarvarumärke, medarbetarlivscykel och ambassadörer

Hej igen,
Nu när frosten ligger på marken på morgonen och löven är gula på träden så passar det bra med höstens första blogg från mig – mycket nöje!

Jag cyklar till jobbet så ofta jag kan vilket ger mig tid för reflektion och eftertanke, vilket i sin tur, ibland, leder till en blogg. Just den här handlar om hur du kan jobba med ditt arbetsgivarvarumärke för att både få rätt medarbetare till din verksamhet samtidigt som dina befintliga medarbetare mår bra och gör sitt bästa.

Jag tror inte att jag är ute och cyklar när jag påstår att viktigast för vårt välmående på jobbet är känslan av att:

 • Jag kan planera min egen tid
 • Jag har relationer med härliga kollegor som ser och bekräftar mig
 • Jag känner att jag utvecklas
 • Jag känner mig stolt över det jag, och vi, gör

I min presentation på HR-dagen för några veckor sedan pratade jag om medarbetarlivscykeln och hur ett systematiskt arbete med den kan bygga ett starkt varumärke för dig som arbetsgivare. Det som är så fantastiskt är att den också, rätt använd, kan stödja arbetet med de fyra punkterna ovan. Det betyder alltså att vi med ett tydligt syfte och en kultur bygger grunden för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Om vi sedan bygger på med en processer för hur vi jobbar i de olika faserna i medarbetarlivscykeln som vi sedan arbetar hårt och systematiskt med för att leva, lära och utveckla så har vi alla förutsättningar för att lyckas.

Vilka är då faserna i medarbetarlivscykeln?

 • Attrahera: Här väljer du målgrupp och kanal för att sedan kunna kommunicera ditt budskap till rätt personer.
 • Rekrytera: Enkelt, snabbt och schysst! Gör det enkelt att söka, se till så att processen upplevs som snabb och var noga med att återkoppla till alla som du haft en dialog med.
 • Introducera: Bygg grunden för att din nya medarbetare snabbt ska förstå er kultur och få en känsla och lojalitet med er som arbetsgivare. Rätt gjort så blir det här en Win-Win där ni på kort tid får en medarbetare som trivs och är en i gänget samtidigt som hen tidigt blir produktiv i sitt nya jobb.
 • Utveckla: Här är fokus på stötta och guida. Se till så att ni stöttar er nya medarbetare i dennes ambitioner och skapar förutsättningar för en brant utvecklingskurva. Samtidigt som ni gör detta måste ni guida så att utvecklingen sker i harmoni med verksamhetens strategiska ambitioner och mål.
 • Behålla: Utmana och visa på möjligheter, oerhört viktigt att vara aktiva både i att se potentiella utvecklingsvägar men också i att utmana för att ingen ofrivilligt ska stanna upp i sin utveckling. Här gäller det att vara prestigelös och verkligen se den större bilden.
 • Avsluta: Ett avslut är alltid en början på något nytt, oftast något känt men ibland också okänt. Vi ska behandla varandra med respekt och se det som ett förhållande som avslutas. Det är ett sorgearbete som ska göras och om vi gör det på rätt sätt så kommer vi ut på andra sidan som vänner och med en ambassadör för vår organisation.

Jag tror att om vi har det här på plats så blir vi automatiskt ambassadörer för vår arbetsgivare och därmed aktiva i byggandet av arbetsgivarvarumärket.

Allting har ett slut – så även den här bloggen. Om du blev nyfiken på att fördjupa det är det som vanligt bara att slå en signal så tar vi ett förutsättningslöst prat över en kopp kaffe (eller thé).

Må gott!

// Måns

Examensarbeten Master nivå, 30 hp

Är du ambitiös, analytisk, nyfiken och har mycket goda studieresultat samt får andra att trivas? Nu söker vi studenter till examensarbeten inom affärsutveckling, beslutsteori, digitalisering, innovationsledning, optimering och strategi. Vi söker främst civilingenjörsstudenter eller masterstudenter inom ekonomi eller marknad.

Vår ambition är affärsinriktade, framtidsorienterade och utmanande examensarbeten med hög analytisk nivå. Vi har beskrivit fyra examensarbeten inom framtidsområden som Artificiell Intelligens, digitalisering och hållbar energi med perspektiv som affärsmodellering, beslutteori, innovationsledning, optimering och strategisk analys. Men självklart har du som student tankar på områden du brinner för och vad du skulle vilja lära dig mer om. Kanske är det framtidens mobila möjlighet med 5G, hur Artificiell intelligens kan utveckla ett område, fördjupning i elbilens marknadsintroduktion, nya hållbara material, frågeställningar för autonoma fordon, eller hur ett företag kan ta sin innovationskraft till nästa steg. Det finns så många intressanta framtidsfrågor och vi är ett företag som drivs att förstå och påverka framtiden. Varmt välkommen att kontakta oss för att samtala kring dina tankar.

Exempel på examensarbeten:

 • New business models for sustainable development within Information Driven Business
 • Business optimization of future distribution network supporting the large development of electric vehicle and the need for charging stations
 • Changing Customer relationships of established market players caused by Disruptive value offerings within the Energy Industry
 • Cost benefit analysis model – Enabling fact-based decisions in the Public Sector

Läs mer här

Välkommen Emil Lindgren

Vi har nöjet att presentera och välkomna Emil Lindgren som valts ut till Pro&Pros traineeprogram 2018 – 2019.

Emil Lindgren är civilingenjör från Linköpings Universitet, Industriell ekonomi med teknisk inriktning energi och ekonomisk profil Industriell marknadsföring. Emil kommer ursprungligen från Sundsvall och återvänder nu tillsammans med sin sambo till Sundsvall.  På fritiden gillar Emil att träna och friluftsliv är av stort intresse. Emil vandrar gärna i fjällen sommartid och åker skidor vintertid.

Emil har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och arbete kring resurseffektivitet i kombination med affärsutveckling och produktion. Med alltid ett leende nära till hands skapas en kreativ, varm och positiv miljö som ger förutsättningar för att fokuserat och uthålligt skapa resultat och nytta.

Läs mer om Emil här.

Läs mer om Traineeprogrammet här.

Tommy blickar framåt

Pro&Pro fyller 5 år

Vi är inne i september och andra halvåret 2018 har arbetsmässigt kommit igång med full fart. Jag hoppas alla har kunnat njuta av sommaren tillsammans med familj och vänner. Sommaren 2018 har också betytt att Pro&Pro haft 5 års födelsedag och jag passar på att summera vart vi är och våra tankar framåt.

Vår branschstrategi ger resultat

Hösten 2017 valde vi att fokusera på sex prioriterade branscher för att bli mer relevanta för kunder och stärka vår konkurrenskraft i dessa branscher. Ambitionen var och är att bli en tydligare en samtalspartner för framtidsdialog och en relevant partner som kan bidra i det strategiska arbetet samt med kritisk affärs- och verksamhetsutveckling. Glädjande ser vi nu att det medvetna och systematiska arbetet har givit resultat. Inom industribranschen har vi tecknat avtal med en internationell koncern om att leverera projektutbildning för styrgrupper, sponsorer och projektledare. Med en annan internationell industrikoncern bidrar vi inom affärsutveckling och produktledning. Inom bank och försäkring arbetar vi med rådgivning för tillväxt och utveckling till en bank i ett nordiskt grannland och vi har också under en längre period arbetat med verksamhetsutveckling och transformation för en större aktör inom pension. Vi tar också steg in i energibranschen, en bransch med många förändringar av olika karaktär. Här har vi bland annat glädjen att driva framtidsarbetet för en branschorganisation och tillhörande bolag.

Satsning på start ups och mindre företag med tech inriktning

Under 2018 har vi har utvecklat vårt erbjudande till start ups och mindre företag och påbörjat en tydligare marknadsnärvaro. Här är inriktningen tech företag och vi har redan förmånen att få arbeta med företag som har fina framtidsutsikter.

Arbeta nära forskning och innovation – en fantastisk möjlighet

Vi har sedan starten fått den unika möjligheten att få jobba med regionens universitet, Mittuniversitetet, i form av utveckling av samverkan med regionala aktörer och näringsliv, att stödja i forskningsprojekt med innovationsledning samt utvärdering och analyser. Att få möjligheten att arbeta nära forskning och innovation bidrar verkligen till vår ambition att vara ett företag för framtidsfrågor, innovation och långsiktig utveckling.

Kvalificerade internship och traineeprogram för studenter med ambitioner

Hösten 2017 till 2018 har vi för första gången genomfört vårt traineeprogram och vår första trainee, Daniel, tar examen nu. Vi fortsätter nu i höst med vår andra omgång. Med ett genomarbetat program för utveckling av kunskap och förmåga inom avancerad strategi-, affärs- och verksamhetsutveckling samt projektledning ger vi unga medarbetare en möjlighet att snabbt nå en kvalificerad nivå. Vi har också sedan starten 2014 jobbat med internship för framåt och ambitiösa studenter vilket har ger oss både relationer med studenter och leveranser till nytta för oss. Glädjande har både internship och trainee koncepten har väckt intresse hos externa kunder och organisationer.

Nya spännande lanseringar samt fortsatt utveckling

Vi har några nya spännande koncept på gång inom nätverk och ledarskap som kommer lanseras i början av 2019. Ledarskap- och medarbetarutveckling har vi valt ut som ett prioriterat område i vår fortsatta utveckling. Givetvis ser vi också affärs- och verksamhetsutveckling baserat på AI som ett viktigt område och det berör alla vår branschområden och kompetensområden

Utvecklas med människor som drivs av ”makes people and business successful”

Vi ser fram mot att utvecklas tillsammans med människor som drivs av vårt löfte ”makes people and business successful” och att få vara motorer för att göra skillnad på riktigt i framtidsutmaningar. Har du den ambitionen är du hjärtligt välkommen till oss både om du är nyutexaminerad, har några års erfarenhet eller har jobbat en längre tid. Vi söker också dig som har en forskarexamen inom innovation och strategi.

Kunders förtroende grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som start ups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tommy Ytterström, VD

Pro&Pro Insight – Bank och försäkring

Förra veckan genomförde vi Pro&Pro Insight på temat bank och försäkring. Bank och försäkring är en regionalt mycket viktig bransch med 55 företag och 2 800 anställda där regionen har en nationellt mycket stark position inom främst försäljning, service och skadereglering. På seminariet presenterade jag och Måns vår omvärldsanalys och våra framtidsspaningar om utvecklingen i branschen. Vår analys fokuserar på utvecklingen vi ser med FinTech och InsurTech bolag som använder nya tekniker för att skapa nya tjänster och affärer. Utvecklingen medför att bank och försäkringsbranschen står inför en stor transformation som förändrar marknadsförutsättningar och bidrar till att helt nya samarbeten och partnerskap skapas. Den scenariomatrix vi har tagit fram för att analysera digitaliseringsmognad i branschen skapade en spännande diskussion och intresse på seminariet.

Spararen – Kapitaliserar på befintliga kunder och har investerat relativt lite i ny teknik. Riskerar bli utkonkurrerad av konkurrenter som använder digitaliseringens möjligheter bättre.

Investeraren – Stort ledningsfokus på digitalisering och har genomfört stora satsningar på introducera ny teknik men har inte fått med sig organisationen i förändringen.

Organisationsledaren – En organisation som historiskt alltid har varit först med det senaste inom teknik. Det har bidragit till ett starkt arbetsgivarvarumärke vilket har lett till att talangerna har sökt sig till företaget. På senare tid har ledningen varit ganska passiva i relation till ny teknik vilket medfört att företaget kommit efter konkurrenterna med införandet av ny teknik.

Stjärnan – Har lyckats med investeringarna i ny teknik och har även en hög förmåga i organisationen att använda tekniken för att förbättra kundupplevelsen.

Genom att förstå nuläget så skapas förutsättningar för att genomföra en transformation i matrixen till den önskade positionen. Transformationen genomförs med fokus på identifierade parametrar.

Utifrån vår omvärldsanalys och våra framtidsscenarion ser vi följande observationer och trender.

#1 – Digitalisering ersätter, kompletterar och skapar nya mänskliga arbetsuppgifter i hela värdekedjan.

Genom de möjligheter som digitaliseringen medför genom AI, sensorteknik, RPA och AR kommer många av arbetsuppgifterna som finns idag att ersättas och kompletteras. Inom bank och försäkring ser vi att denna utveckling kommer att gå mycket snabbt varvid det är avgörande att tidigt förstå förändringen, vilka uppgifter i värdekedjan som förändras och framförallt förbereda verksamheten för de nya uppgifter som kommer behövs. Det gäller som ledare att kunna leda verksamheten i denna förändring.

#2 – Kunden föredrar ett digitalt kundmöte.

Kunderna väljer det digitala kundmötet och förväntar sig snabb och god service dygnet runt. Utvecklingen i branschen går mot livsstilsvarumärken där kunden vill associera sig med ett företag med liknande värderingar som sig själv och vill vara stolt över sitt val. Företaget behöver därför för klara sig i konkurrensen från de nya aktörerna erbjuda ett förstklassigt digitalt kundmöte som stämmer överens med varumärke och värderingar. För att lyckas med sitt digitala kundmöte är det avgörande att förstå den nya tekniken, både avseende hur och när den ska användas. Denna utveckling leds av konsumentmarknaden men vi förväntar oss att utvecklingen fortsätter med företagsmarknaden vilken präglas av med mer komplexa tjänster och ärenden. När vi analyserat digitala kundmöten i branschen ser vi stora skillnader, delvis beroende på att flera av de traditionella företagen har en mycket bredare tjänsteportfölj, både mellan traditionella företag men även jämfört med de nya Fintech och InsurTech företagen. Det digitala kundmötet skapar en ny relation företag och kund vilket organisationen behöver kunna hantera.

#3 – Dataanalys, AI och sensorteknik skapar nya förutsättningar för att undvika och minimera kreditförluster, risker och skador.

Att kombinera dataanalys, AI och sensorteknik är en framgångsfaktor för att kunna bygga upp kundkunskap och insikter som kan användas för att bedöma risk och därmed anpassa avgifter och premier. Kundinformationen kommer i framtiden att avgöra vilka företag som blir framgångsrika och vilka som konkurreras ut eftersom dataanalys av informationen kan användas till att skapa ett unikt digitalt kundmöte, ett kundanpassat erbjudande och en ”rätt” prissättning. Den möjlighet som kundkunskap möjliggör ser vi är en anledning till att stora företag med mycket kundinformation, exempelvis Google och Amazon, nu investerar stort i bank och försäkringsbranschen.

#4 – Affär, kundservice och IT går samman som en del i digitaliseringen.

Digitaliseringen påverkar den egna organisationen genom att den traditionella uppdelningen mellan affär, kundservice och IT kommer att försvinna. Den digitala utvecklingen och den snabba förändringstakten medför att förändringen i systemen kommer att ske i verksamheten. Detta kommer ställa nya krav på teknik och systemkunskap i verksamheten men även på den befintliga IT organisationen. Traditionella företag har ofta, till skillnad från nystartade företag, en stor historik med en komplex IT miljö vilket är viktigt att ta i beaktande i utvecklingen och vi ser att detta innebär att för dessa företag kommer det att dröja längre till att affär, verksamhet, kundservice och IT går samman, även organisatoriskt.

#5 – ”En kundrelation” är här för att stanna.

En kundrelation har länge varit aktuellt och vi ser att denna utveckling kommer att stärkas framöver. Drivkraften är kundens behov av enkelhet, men även den nya tekniken där företag med kundinsikt och kundinformation har bättre förutsättningar att skapa mer attraktiva erbjudanden. En annan faktor som påverkar utvecklingen mot en kundrelation är integritet och säkerhet där kunderna känner ett motstånd att lämna ut uppgifter till flera företag och aktörer som erbjuder liknande tjänster. Företagen i branschen fokuserar på detta idag med sina helkundsrabatter och vi ser att dessa i allt större utsträckning även innefattar både bank och försäkringstjänster.

#6 – Blockchain börjas användas i praktiken.

Blockchain har länge varit aktuellt och de flesta tänker på de digitala valutorna. Men nu flyttar Blockchain ut från labbet och in i verksamheten. Utvecklingen leds av finansbranschen för att genomföra säkra transaktioner, internt såväl som externt. Vi ser också att Blockchain i nästa fas kommer börja användas i större utsträckning i försäkringsbranschen för att säkerställa tillgång till data till försäkringsärenden och ger individen kontroll över sina privata data.

#7 – Nya samarbeten traditionella företag och nya techbolag.

FinTech och Insurtech företagens inträde på marknaden medförde initialt att traditionella bank och försäkringsbolag betraktade de nya aktörerna som konkurrenter. Utvecklingen den senaste tiden går mot att detta leder till nya samarbeten både mellan traditionella bolag men framförallt mellan traditionella bolag och de nya företagen. Nya samarbeten kan snabbt förändra marknadsförutsättningarna varvid det är viktigt att ha en beredskap för att snabbt kunna anpassa sig till marknadsförändringar som kan förändra konkurrenssituationen.

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är ett bra sätt att förbereda och leda verksamheten i transformationen. Vi rekommenderar speciellt att kontinuerligt analysera de nya FinTech och InsurTech bolagen inom ert verksamhetsområde. Detta leder till nya idéer, skapar en kunskap om framtida konkurrenter men inte minst framtida samarbetspartner.

Vi ser framemot att med er diskutera utvecklingen inom branschen och de nya möjligheter som skapas.
/Markus

Strategier för substitut till plast

Strategier för hur Sveriges skogar ska vara med och rädda världens hav från plast

Vår medvetenhet om det miljöhot som plast utgör ökar allt mer i samhället. Forskare har lyckats ta fram trämaterial som kan fungera som substitut för plast men det finns ett glapp mellan forskning och marknad. Av den anledningen har Pro&Pro tagit fram go-to-market-strategier utifrån en scenarioanalys för produkter av material från skogsindustrin som substitut till plastprodukter. Scenario-analysen bygger på en nulägesanalys vilken i sin tur är baserad på intervjuer med aktörer inom området samt litteraturstudier.

Det strategiska arbetet har genomförts av Alice Andreasson och Emil Lagergren, internship juniorkonsulter sommaren 2018 vid Pro&Pro. Både Alice och Emil studerar till civilingenjörer i Industriell Ekonomi, Alice vid Linköpings Universitet och Emil vid Chalmers. I bifogad artikel kan du läsa mer om analys och resultat.

 

 

 

 

Vi välkomnar Linn

Vi har nöjet att välkomna Linn Madsen till oss på Pro&Pro. Linn börjar som konsult och rådgivare den 13 augusti och kommer att förstärka vårt erbjudande inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling samt employer branding. Det är mycket roligt att Linn, med sin ambition och erfarenhet, har valt att börja hos oss, säger VD Tommy Ytterström.

Linn är journalist med examen från Umeå universitet samt har ett flertal kurser vid Berghs School of Communication. Hon kommer närmast från Mittuniversitetet där hon arbetade som samverkansutvecklare med ansvaret för två samverkansplattformar/branschnätverk. Med många års erfarenhet som projektledare och copywriter har hon stöttat såväl små som stora företag/organisationer med deras affärs- och verksamhetsutveckling genom kommunikationsstrategier, content marketing och samverkansprocesser. Den röda tråden är att hon alltid har haft ett stort engagemang i hela processen: från planerande, genomförande till implementering och utvärdering.

Linn motiveras av att se helheten. Starka relationer är hennes styrka, där nyckeln utgörs av integration och mix – mellan olika ämnen, näringslivet, byråer, studenter, företag och entreprenörer. Drivkraften är få att bygga upp hörnstenarna för någonting bättre. Hon gillar att arbeta både på strategisk och operativ nivå för att säkerställa att värde skapas.

Läs mer om Linn här.

HR-dagen i Sundsvall

Kom och träffa oss på HR-dagen den 31 augusti i Sundsvall på Quality Hotell. Vi kommer att vara utställare på mässan och ser framemot många intressanta och utvecklande diskussioner.

Under vår föreläsning presenterar vi hur vi hjälper kunder att utveckla sitt arbetsgivarvarumärke genom metodiken – Medarbetarlivscykeln. Genom att tänka och arbeta i faserna attrahera, introducera, utveckla, behålla och avveckla kan en organisation bli attraktivare och därmed skapa sig bättre förutsättningar för ökad innovationskraft och lönsamhet.

Här kan du läsa mer om HR dagen.

Ser fram emot att träffas!

Sommarens internship

Sommarens internshipstudenter är i full gång.

För Pro&Pro är talangutveckling av duktiga studenter en viktig del i strategin att bli attraktiv och framgångsrik som företag. Nu är våra två internshipstudenter, Alice Andreasson och Emil Lagergren, igång med deras uppdrag hos oss. De ska under sommaren utföra en scenarioanalys för fibermaterial som substitut till plast och utifrån den ta fram go-to-markets-strategier för dessa material. Både Alice och Emil studerar till civilingenjörer i Industriell Ekonomi, Alice vid Linköpings Universitet och Emil vid Chalmers.

Internshipet, som heter Higher Ambition Internship 2018, är ett samarbete med Mittuniversitetet och 11 företag i Sundsvallsområdet. Sammanlagt är det 21 civilingenjörsstudenter från hela Sverige som deltar i internshipet och förutom att genomföra ett uppdrag på deras företag går de en kurs i kreativ problemlösning på Mittuniversitetet.
Alice och Emil har rivstartat sitt uppdrag och har börjat på en nulägesanalys som innefattar en omvärldsanalys i form av en PESTEL-analys samt en analys av befintliga substitut till plast och potentiella substitut från skogsindustrin. Utifrån nulägesanalysen har de börjat identifiera och värdera trender som de baserar sin scenarioanalys på. När scenarioanalysen är klar kommer de ta fram passande go-to-market-strategier för varje scenario. För att genomföra uppdraget har de intervjuat flera forskare och företag och fler intervjuer är inbokade.

Vi ser fram emot att följa Alice och Emil denna sommar, ta del av deras kunskap och förmågor samt få vara en del av deras personliga och professionella utveckling!

AI, ledarskap och innovation

Sitter och tänker på hur många modiga ledare som funnits genom tiderna och som varit med och drivit utvecklingen framåt i sina organisationer och företag. De som insett vikten av att hålla sig uppdaterad på den forskning som finns och som tagit sig tiden att försöka förstå hur det kan påverka deras vardag imorgon, om ett år och om 5-10 år. Alla de som accepterat att det nya kommer och som väljer att stå upp för sin övertygelse om att det är tid att agera, och att den tiden är nu, sedan kan det vara för sent.

De som ser till så att de själva och sina organisationer skaffar sig kunskaperna som krävs för att ta till sig det nya och förstår att nyttja det nya för att bygga en ännu starkare organisation som på ett ännu bättre sätt kan leverera det som är viktigt för alla intressenter. De som har haft modet att kämpa, även fast många runt omkring har valt att ta den enkla vägen och ducka för det oundvikliga, för sin idé och sin övertygelse om det nödvändiga i att förändra sig för att fortsätta att vara relevanta.

De som i slutet av dagen har insett att ingenting händer om man inte lägger ner ett hårt, systematiskt och fokuserat arbete, för att tänka goda tankar gör ingen förändring, det kan bara ett uthålligt genomtänkt transformationsarbete göra.

Allt detta tänker jag krävs för att se vad AI kan göra för din affär, dina kunder, din organisation eller dina medborgare. AI är en ny teknologi som i sin mest avancerade form kan tyckas skrämmande men som redan idag är något som kan ge dig och din omgivning det lyft som gör att ni är redo att ta er an framtiden både klokare och starkare. AI är ett teknikskifte och det händer just nu och det går fort. Ett exempel är att man inom medicin kallar AI för 2000-talets stetoskop, dvs det verktyg som gör att läkare kan göra ett ännu bättre jobb med att diagnosticera och välja rätt behandling för sina patienter.

Att redan nu tänka AI när du designar dina kommande tjänster och hur du ska möta dina kunder/medborgare är att vara den förutseende ledare som jag tror att alla organisationer behöver idag. Man kan tänka sig allt ifrån enkla RPA-tjänster till avancerade algoritmer där du kan erbjuda rådgivning kring avancerade tjänster dygnet runt.

Att vara ledare idag handlar mycket om att designa framtiden för sin organisation, att visa vägen, att peka på utmaningarna och att tro på sin organisations förmåga att fortsätta leverera. Det som är så fantastiskt med AI är att rätt använt kan du ge dina medarbetare, och dig själv, superkrafter så att ni alla kan mångdubbla mervärdet i alla era professionella relationer.

Om du har funderingar på hur du eller din organisation kan bli superhjältar med hjälp av AI, hör av dig så kan vi ta ett högst mänskligt samtal över en kopp kaffe.

// Måns

Pro&Pro dagen 2018 – AI

Pro&Pro dagen genomfördes för fjärde gången inför ett 50-tal personer från näringslivet i Sundsvall och precis som tidigare med syftet att inspirera och ge nya perspektiv för att utveckla organisationer och förverkligande av personliga visioner. Årets Pro&Pro dag hade som tema Artificiell Intelligens. Förutom spännande föreläsningar fick deltagarna tillfälle att mingla, skratta och knyta nya kontakter. För andra året i rad delades Pro&Pros stipendium till duktiga gymnasielever på Skvadern ut.

Henrik Crone, Andra AP fonden

Årets gästföreläsare var Henric Crone, CTO chef Andra AP-fonden. Henrik som jobbat 15 år i finansbranschen och innan Andra AP fonden vid ett globalt finanskonsultbolag med ansvar för Innovationsteamet inom Bank & Finans Europa, redogjorde för Artificiell Intelligens inom finansvärlden, användningsområden i dag och hur framtida behov kan lösas. Henrik berörde tekniker som robotisering samt, av regulatoriska krav framtvingade, Open Banking konceptet som lanseras allt eftersom under 2018 och 2019.

Mikael Augustsson, Pro&Pro, berättade om den spännande utveckling och de nya möjligheterna som Artificiell Intelligens innebär för företag och organisationer. Mikael förklarade begreppen Machine Learning och Artificiell Intelligens, beskrev utvecklingen inom området samt spanade framåt. Han presenterade en process hur företag och organisationer kan komma igång att börja använda Artificiell Intelligens för att skapa värde i verksamheten och för sina kunder. Mikael avslutade med att gå igenom praktiska case och visade på sätt möjligheten öka kundnyttan och effektiviteten med hjälp av AI och maskininlärning.

Måns Fahlander, Pro&Pro, öppnade med sina tankar när han lyssnar på Martin Luther King. ”I have a dream” eller var det ”AI have a dream”. Utifrån detta startade Måns sitt föredrag ” Att leda eller ledas in i AI-åldern” där han reflekterade över hur AI teknologin påverkar vårt samhälle och oss som människor. Han diskuterade ur perspektiven politiskt, strategiskt respektive operativt ledarskap Måns avslutade med att summera sina tankar kring hur ledarskapet inom olika områden utvecklas för att kunna ta till vara på möjligheterna som Artificiell Intelligens kan ge.

På Pro&Pro dagen var det också utdelning av Pro&Pros stipendium till duktiga gymnasiestudenter. Grattis och lycka till med framtida studier säger vi till Sally Isakas, Isac Tjernström och Nils Wikström vid Skvaderns gymnasieskola. Här kan du läsa mer om gymnasiestipendiet och årets vinnare.

Kvällen avslutades med en tävling med temat nyfikenhet, omvärld och samarbete. Vinnare av tävlingen blev lag Solarna med Ola Edström, Sofie Stark, Ola Nilsson och Olof Nyberg. Grattis!
Vi tackar för ett stort engagemang och mycket glädje från er alla som deltog och ser redan fram mot maj 2019 och nästa års Pro&Pro dag.

Gymnasiestipendium

Grattis och lycka till med framtida studier säger vi till Isac Tjernström, Nils Wikström och Sally Isakas vid Skvaderns gymnasieskola, årets vinnare av Pro&Pro Awards gymnasiestipendium. Priserna delades ut i samband med Pro&Pro dagen 2018. Stipendium delas ut för bästa gymnasiearbete vid Skvaderns naturvetenskapsprogram. Tre stycken finalister nomineras av skolan. Varje finalist får muntligt presentera sitt arbete med tillhörande frågestund. Avgörande faktorer är ambition, analytisk nivå, skriftlig- och muntlig presentation. Presentation sker för Pro&Pro.

1a pris och 7000 kr till Isac Tjernström. Gymnasiearbetet ” Kan kryddor döda bakterier?”
har genomförts med högt vetenskapligt angreppsätt på komplex frågeställning, stort engagemang, inspirerande och pedagogisk muntlig presentation samt välskriven rapport, vilket
ger helhetsresultat på mycket hög nivå.

2a pris och 3 000 kr till Sally Isakas. Gymnasiearbetet ” Spenat som prestationshöjare
för konditionsidrottare” visar på ett vetenskapligt sätt alternativ till dagens kosttillskott och har genomförts med stort engagemang, genomarbetad analys, en mycket inspirerande muntlig presentation och skriftlig rapport på mycket hög nivå.

2a pris och 3 000 kr till Nils Wikström Gymnasiearbetet ”Kryptering” har genomförts med mycket genomarbetade och fördjupade litteraturstudier, utförlig rapport, stor passion för ämnet, djup kunskap i ämnet och muntlig presentation på en mycket hög nivå.

Tommy Ytterström, VD Pro&Pro, beskriver samarbetet och bakgrunden till stipendiet så här:
Vårt löfte ”Makes people and business successful” beskriver vår passion av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa personer. Vi vill inspirera till nyfikenhet, passion och glädje för universitetsstudier på hög nivå. Vi vet att Skvaderns studenter är erkänt duktiga. Genom samarbetet med Skvadern får vi relationer med ambitiösa studenter samtidigt som Skvadern och dess studenter får ta del av vår erfarenhet, kompetens och inspiration. Förutom stipendium ser vi aktiviteter som innovations workshops, inspirationsföreläsningar och karriärdialoger.

Styrelsecafe 24 maj

Pro&Pro på styrelseakademins styrelsecafé den 24 maj

Rätt kund och rätt kompetens en grund för lönsam tillväxt

Varmt välkommen till styrelseakademins Styrelsecafé den 24 maj där Tommy Ytterström, VD Pro&Pro, håller föredrag om kund- och kompetensattraktion. Två nyckelområden för långsiktig hållbar tillväxt är att attrahera rätt kunder och rätt kompetens. För lönsamma affärer är det viktigt att attrahera rätt kunder genom hela kundlivscykeln. Lika viktigt är det att attrahera rätt kompetens vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.  Om företaget lyckas med dessa två områden finns det stora förutsättningar att andra områden som affärsutveckling, kapitalanskaffning, ledarskap, produktutveckling och struktur faller på plats på rätt sätt.

Tommy kommer att föra ett samtal kring hur du systematiskt kan utveckla din attraktionsförmåga i både kund- och kompetensperspektivet. Du får tips på hur du med enkla metoder kan utveckla din kund-och kompetensattraktivitet för hållbar lönsam tillväxt.

Välkommen att anmäla dig här:
http://styrelseakademien.se/vasternorrland

Pro&Pro är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas med långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Ideella föreningen Styrelseakademin Västernorrlands mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för ökad lönsamhet och utvecklingskraft. Därför är det för oss naturligt att vara partner inom strategiområdet med Styrelseakademin och samarbeta med företag som vill utveckla sitt styrelsearbete.

Innovationsdag på Skvaderns gymnasieskola

Igår, torsdag den 19 april fick vi på Pro&Pro äran att anordna ett event på Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall. Vi på Pro&Pro brinner för att skapa möjligheter för ambitiösa människor att bli framgångsrika och vi såg detta event som en möjlighet att skapa en diskussion om både innovation och hållbarhet.

Dagen inleddes med en presentation om innovationsmodeller och hållbarhet, men gick snabbt in på dagens utmaning. Utmaningen var att finna ett problem inom temat hållbarhet och utveckla en innovativ lösning som de fick presentera med valfri metod. Vi fick se många kreativa lösningar på väldigt kreativa problem, såsom Sharry, appen för dig som inte har tid att plocka äpplen men vill minska matsvinnet, eller Pythagoras palats, jourtjänsten för dig som behöver läxhjälp när ingen annan finns, och AIANA, ryggsäcken som minskar nedskräpning i skog och natur. Vi fick även se fantastiska presentationer som bestod av videor, teater och andra framträdanden.

Utöver de tre spännande idéerna jag nämnde tidigare så fick vi se två grupper med en ny syn på kommunaltrafiken, den ena gruppen med en utveckling av smarta bussar och smart kommunaltrafik och den andra med ett samlat trafikkort för hyrbilar, hyra elcyklar och buss. Vi såg även Universal Communications, en lösning på problematiken med för många inloggningar och lösenord. Sist men inte minst såg vi ett förslag på urbana odlingar för att minska koldioxidutsläpp och förbättra luften i städer.

Vi på Pro&Pro ser fram emot framtida innovationsdagar och andra event med samma anda!

 

Traineebloggen #7 – Varumärken och värderingar

Den senaste tiden har traineeprogrammet fokuserat på affärsutveckling vilket startade många tankar här på Pro&Pro om värderingar och varumärke. Därför tänkte jag i det här blogginlägget skriva om mina tankar angående dessa frågor:

 • Vad är ett varumärke?
 • Varför har företag värderingar?

Vad är ett varumärke?
Ett varumärke är inte bara en logotyp eller text som beskriver ett företag. Varumärket är en representation av företaget som förmedlar företagets löfte till kunder, partner, leverantörer, medarbetare och ägare. Varumärket är ett av företagets starkaste tillgångar då det är varumärket som kundernas förväntningar är bundna till. Att hantera sitt varumärke kan vara en av de viktigaste delarna i företagets strategi och därför är det viktigt att vara medveten om sitt varumärke i nuläget och hur företaget vill att varumärket utvecklas. Detta innebär ett behov av att analysera vilka som är företagets målgrupper, vilka erbjudanden som levereras till vilka målgrupper och hur företaget eller erbjudandena differentieras på marknaden.

Men ett företag har inte nödvändigtvis bara ett varumärke. Exempelvis så är Coca-Cola och Fanta två separata varumärken, med olika löften, värderingar och utseende trots att båda tillhör samma företag, The Coca-Cola Company. Olika företag har olika strategier för att hantera deras varumärken. Två av de vanligare är Branded house och House of brands.

Om ett företag har ett House of brands så är de varumärken som befinners sig inom företaget utan koppling till varandra, precis som Fanta och Coca-Cola. Detta kan vara önskvärt om företaget riktar sig mot olika målgrupper eller om de olika märkena inte får förknippas med varandra. Exempelvis så ägs Gillette och Pampers av samma företag, P&G, men har helt separata varumärken. Detta för att Gillette riktar sig främst mot vuxna män som behöver raka sig och då kan en förknippning med ett varumärke förknippat med blöjor skapa en negativ inställning mot Gillette.

Ett Branded house är när ett företag väljer att skapa varumärken som tätt förknippas med varandra. Ett exempel under The Coca-Cola Company är Coca-Cola, Coca-Cola light och Coca-Cola Zero. Alla dessa är separata varumärken, med helt olika marknadsföringsstrategier. Coca-Cola använder deras röda färg och marknadsför sig till alla. Coca-Cola light använder silver och riktar sig mer mot mot kvinnor, finare event och mode. Coca-Cola Zero använder istället svart som färg och riktar sig mer mot unga och sportintresserade. För The Coca-Cola Company har detta skapat en möjlighet att skapa nya varianter av Coca-Cola som direkt får igenkännandet av Coca-Cola. Ett annat exempel är Uber och Uber Eats. Uber är en tjänst för att kunna transportera sig själv enkelt och billigt, medans Uber Eats är en tjänst för hemleverans av mat. Dessa två tjänster har inte samma målgrupp, men Uber Eats har ändå en stark konkurrensposition tack vare Ubers starka varumärke.

Jag har använt The Coca-Cola Company som exempel för både House of brands och Branded house eftersom det är viktigt att poängtera att ett företags strategi inte behöver vara bunden till att skapa varumärken som följer den ena eller den andra. Precis som The Coca-Cola Company så finns det många företag som använder en hybridstrategi.

Varför har företag värderingar?
Ett företags värderingar är en operationalisering av dess varumärkeslöfte. Företagets värderingar är stöttepelarna för varumärket, visionen och företagets kultur.

Det är vanligt att företag fokuserar för mycket på vilka kompetenser som finns och därmed missar värderingarna som bygger upp företaget. Detta gäller både inom rekrytering, utbildning och arbete. Bemanning och rekrytering innanför gränserna hos företagets värderingar ser till att företaget följer de visioner som är uppsatta och skapar en hållbar företagskultur. Den tekniska kompetensen kan krävas för att kvalificeras, medans värderingar bör vara grunden till beslutsfattandet. Högre teknisk kompetens kan skaffas från erfarenhet och utbildning, medans en förändringar i värdering kan kräva mer arbete och även negativt påverka företagets kultur.

Värderingar är även effektiva för att skapa förändring för både individ och företag. På mitt tidigare jobb som butiksäljare var vårt varumärkeslöfte något i stil med ”sälja rätt produkt” och därmed vår viktigaste värdering intresse i kunden, det var intresset i kunden som tillät oss att skapa lojala kunder och sälja rätt produkter. Denna värdering innebar dock att kunder kunde ta längre tid, vilket kunde öka kundernas väntetid. För en säljare kan detta vara ett stort stressmoment. Vi behöver både vara snabba och intresserade så hur ska vi bete oss? Eftersom våra värderingar var djup rotade var detta lätt, det viktigaste var att vara intresserad och sälja rätt produkt. För nyrekryterade var värderingarna även en bra möjlighet att forma ett beteende utan att kritisera personen. Det var inte fel, det var bara inte i linje med våra värderingar.

Om du inspireras av vårt varumärkeslöfte ”Makes people and business successfull” och känner igen dig i våra värderingar Nyfikenhet, Ambition, Ödmjukhet och Positivitet och söker nya utmaningar i arbetslivet, eller om du är student som söker en spännande framtid så rekommenderar jag starkt att du hör av dig till oss så kan vi träffas och diskutera framtiden.

Är du intresserad av att läsa mer om vårt varumärke och våra värderingar så kan ni följa länken här.

Blir det bättre om du bryr dig(om)?

Vad är ett ledarskap utan hjärta? Kan man prata om hjärta och ledarskap i samma andetag eller är det så att man inte kan prata om det ena utan det andra? Men är det OK att visa känslor i sitt ledarskap och vad händer om du gör det?

Det här är frågor som jag tänkt mycket på i mina ledaruppdrag och kanske ännu mer nu när jag i min konsultroll har förmånen att möta ledare och medarbetare som också funderar över de här frågorna i sin vardag. Genom mina möten med andra och egna erfarenheter har jag haft möjlighet att reflektera kring ledarskap på ett djupare plan än förut. Som jag varit inne på i tidigare blogginlägg så var jag, som många andra, fast i vardagen och hade svårt att lyfta blicken och se in i framtiden. Om det också, som i mitt fall, tillkommer en tuff motgång så blir situationen mer tillspetsad och ledarskapet prövas ytterligare. I ett sånt läge är det också lätt att ledarskapet går på autopilot och att du inte ser varje unik människa som du ansvarar för i ditt ledarskap. Jag vill påstå att det är i det läget som ditt fundament prövas, det är då du märker om du och ditt ledarteam verkligen har tillit till varandra.

I mitt exempel kan jag med glädje konstatera att vi i ledarteamet hade gjort vår resa och byggt ett team där vi kände tillit till varandra och där vi alla kände att det vi gjorde och sa var för verksamhetens och teamets gemensamma bästa. Det gjorde att vi även i tuffa tider kunde vara tydliga med vad vi tyckte och tillät alla att komma med sina tankar kring hur vi på bästa sätt ska ta oss igenom situationen. Att vi alla hade den känslan av trygghet var avgörande för att vi så småningom lyckades jobba oss ur situationen och kunde gå vidare.

Några nyckelfaktorer som vi jobbade med och som jag känner oerhört starkt för är följande:

 • Var supertydlig i din återkoppling men var noga med att du gör det med värme och en absolut vilja att ge något värdefullt till din kollega. Du kommer med en gåva och som med alla gåvor är det enklare att ta emot om den ges med stort hjärta.
 • Var nyfiken på dina kollegor men var nyfiken med kärlek, alla vill dela med sig av sin kunskap för det gör att man känner sig sedd samtidigt som det bygger en stolthet över ens egna yrkeskunskaper
 • Lita på dina kollegor, dom försöker alltid göra sitt bästa utifrån de förutsättningar och den information som dom har. Men var inte passiv i din tillit, var engagerad och fråga då du inte förstår varför en handling eller åtgärd blev som den blev.

Hur man gör det är upp till var och en och sannolikt så behöver varje team hitta sin väg framåt. I vårt fall handlade det om några enkla, men riktigt svåra, övningar som vi gjorde tillsammans. Här är några av de saker som vi jobbade med:

 • Säkra upp så att alla delar företagets grundläggande syfte.
 • Jobba fram gemensamma värderingar att förhålla sig till i vardagen.
 • Acceptera varandras svagheter.
 • Ha kul tillsammans.

Är det så att du är i ett läge där du inte riktigt vet vilken väg du ska ta så är du välkommen att höra av dig så kan vi ta ett förutsättningslöst snack över en kopp kaffe.

Till sist så är det min övertygelse att det blir mycket bättre om du bryr dig OCH bryr dig om!

Simma lugnt,

// Måns

Har du tid att vara ledare?

Under mina år som ledare och chef har jag vid åtskilliga tillfällen träffat kollegor och chefer i mitt nätverk som ständigt är på språng. Jag, liksom de, har varit fångade av vår egen kalender vilket gjort att vi sällan eller aldrig har haft tid att stanna upp och reflektera. Orsaken är självklart att det alltid finns mer saker att lösa än vad det finns tid och att den operativa vardagen därför alltid går segrande ur striden om min, och deras, tid. På sistone har jag börjat fundera över vad det gör med oss som ledare om vi inte tar oss tiden att tänka, och tänka efter. Jag har också tänkt på de ledare jag mött som har tagit sig den tiden och vad det gjort med deras ledarskap och hur det har påverkat de organisationer som de lett. Jag vill påstå, helt ovetenskapligt, att de ledare som har tagit kontroll över sin egen tid och lägger en rimlig andel av sin, och sina kollegors, tid på att tänka på framtiden och vilka strategiska drag som krävs för att skapa fördelar för sin egen organisation ofta är lyckosamma och framgångsrika. Detta oavsett om vi mäter i marknadsandelar, effektiv produktion, egen hälsa eller attraktivitet för potentiella arbetstagare. I motsats till detta står de som inte hinner tänka för att fokus är på att parera nästa boll som är på väg över nätet, och nästa, och nästa….

Så hur kan man ändra sitt beteende så att kalendern blir min igen, så att tid skapas för tanke och eftertanke? Självklart finns ingen patentlösning utan var och en måste hitta sin väg i detta men en smart grej kan vara att låta andra tänka åt dig, eller i alla fall låta någon starta tankearbetet så att du kan fokusera på det viktigaste, analys och åtgärd.

Ett riktigt bra exempel i Sundsvall är att Mittuniversitetet kommer att köra ett Higher Ambition Internship tillsammans med ett antal framsynta organisationer och företag i närområdet. Det riktar sig till civilingenjörer som går tredje eller fjärde året och uppdragen som dom ska genomföra är i huvudsak strategiskt tankearbete för att hjälpa organisationen dom arbetar åt att få ny värdefull kunskap. De ledare som hoppat på det tåget har verkligen tagit en genväg till strategiskt viktig kunskap och kan självklart dra fördel av det i sina kommande strategiska vägval.

Så det går att göra smarta saker även om agendan är proppfull – gäller bara att ha tid att se dom komma och ha förmågan att fånga dom på vägen.

Som Bodil Jönsson en gång skrev: ”Det var Piet Hein som myntade TTT: Ting Tar Tid. Själv säger jag att Tankar Tar Tid. Tankar tar tid att skapa, de tar tid att ha (tankevård skulle det kunna kallas), de tar tid att använda och de tar tid att göra sig av med, när de eventuellt blivit föråldrade. Ur boken Guld.”

Må gott och kom ihåg att tiden är din!

// Måns

Traineebloggen #6 Reflektion över mitt första halvår på Pro&Pro

Den 4e september 2017 började jag på Pro&Pro som trainee. Jag hade precis flyttat till Norrland efter att ha avklarat mina studier till civilingenjör på KTH. Jag kände mig helt ovetande om vad en managementkonsult gör, vilket jag senare försökte besvara i Traineebloggen #3, och jag hade ingen riktig arbetslivserfarenhet. Nu har jag varit på Pro&Pro i 6 månader och jag känner att det är ett ypperligt tillfälle att reflektera över traineeprogrammet och min personliga utveckling.

Årets traineeprogram har varit Pro&Pros första traineeprogram, vilket borde innebära att jag är något av en försökskanin. Men jag kan ärligt talat säga att det inte känns som det första traineeprogrammet, innehållet har varit väldigt väl utarbetat och mycket relevant för rollen som managementkonsult. Jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket under det här halvåret, både från de lektioner som vi har haft, men även från de uppdraget som jag har varit delaktig i.

Vi har nu, som beskrivet i Traineebloggen #5, avslutat det tredje utav sex block i traineeprogrammet. Dessa block har varit:

 1. Affärsmässighet
 2. Framtidsspaning, omvärlds-, affärs- och marknadsanalys
 3. Ledarskap och projektledning.

Under nästa vecka påbörjar vi block 4, Affärsutveckling, som följs av Verksamhetsutveckling och Strategi.

De traineebloggar som jag har skrivit kanske får det att se ut som att den största delen av tiden ägnas åt utbildning, men det är inte sant. Den största delen av min tid har ägnats åt konsultuppdrag eller intern utveckling av Pro&Pro. Jag har avslutat två större uppdrag, det första var en marknadsanalys av civilingenjörsutbildningar som innefattade:

 • Analys av ansökningsstatistik
 • Behovsanalys av civilingenjörer
 • Analys av beslutsfaktorer vid gymnasieval
 • Omvärldsanalys av universitetsutbildningar
 • Workshop angående framtida utbildningsmöjligheter.

Det andra uppdraget var en marknadsanalys av möjliga applikationer av ett väldigt intressant framtidsmaterial. Under den analysen undersöktes hur marknaden såg ut, vilka aktörer som fanns i marknaden, vilka beslutsfaktorer kunder hade vid leverantörsval och vilka strategier som är framgångsrika inom marknaden.

Jag var även delaktig i lanseringen av vårt nya erbjudande Tillväxterbjudandet och jag arbetar med ett förslag på ett till erbjudande, som ni kommer få läsa mer om senare.

Som jag skrev i Traineebloggen #4 så fick jag även äran att tillsammans med Tommy hålla i Pro&Pros första Insights event, som ni kan läsa mer om här.

Som ni ser så har traineeprogrammet inneburit breda möjligheter för mig att utvecklas som person och som konsult. Jag ser mycket fram emot att vara delaktig i att utveckla traineeprogrammet utifrån mina erfarenheter. Under februari stängde vi ansökningarna till traineeprogrammet 2018, men för er som är intresserade i traineeprogrammet 2019 så rekommenderar jag att ni läser om vad det innebär här.

Årets första Pro&Pro Insight

Pro&Pros senaste initiativ, Pro&Pro Insight, kickstartade i fredags med vårt första seminarium som ägnades åt energibranschen med scenarion för hur framtidens energimarknad utvecklas och hur andra branscher påverkas nya med möjligheter och utmaningar. Presentation mixades med reflektioner och samtal bland deltagarna, vilket gav en extra höjd i seminariet.

Pro&Pro Insight är seminarium som ger dig inspiration och insikt i utmaningar och framtidsscenarion för branscher i förändring. På Insight seminarium presenterar Pro&Pro sina framtidsanalyser för olika branscher med fokus på trender och scenarion.

Under 2018 kommer vi hålla i 2 ytterligare Pro&Pro Insight seminarium:

 • 7 september – Disruption inom bank och försäkring
 • 30 november – Framtidens industri

Vi hälsar er alla välkomna till våra framtida event och tackar alla gäster för att ni under seminariet bidrog med inspiration, inspel och kunskap. Om ni är intresserade av hur vi genomför våra analyser som ligger till grund för Pro&Pro Insight så kan ni se vårt inlägg från traineebloggen här:

Traineebloggen #4 – Branschanalyser och Pro&Pro Insight

Traineebloggen #5 – Projektledningsutbildning

I traineeprogrammet har sedan årsskiftet fokuset varit på projektledning. Som nyexaminerad student utan projektledningserfarenhet så har detta område till stor del varit helt nytt. Under mina studier har jag endast haft ett fåtal kurser inom området, men fokuset på de kurserna har varit väldigt övergripande och teoretiska och jag har upplevt att det har varit utan någon form av verklighetsförankring. Projektledningsblocket på traineeprogrammet pågår i några veckor till, men redan nu har min förståelse för projektledning ökat drastiskt.

Vi började med att diskutera projektmodeller och ledningssystem för att få en övergripande förståelse av vad ett projekt är och vilka faser som finns i ett projekt. En viktig lärdom är att majoriteten av osäkerheterna i ett projekt avgörs i planeringsfasen och därmed har den största delen av blocket hanterat planeringsfasen. Inom planeringsfasen har vi diskuterat bland annat:

 • Hantering av stakeholders,
 • Kommunikation,
 • Inköp,
 • Beslutsunderlag,
 • Risk och
 • Kvalité.

En del av traineeprogrammet som jag känner är väldigt givande för min personliga utveckling är de hemläxor som vi får. De tre senaste hemläxorna vi fick var:

 • göra en kommunikationsplan,
 • planera ett business case och
 • göra en riskhanteringsplan.

Hemläxorna har antingen haft en beskriven bakgrund, som när vi skulle planera ett business case för företaget Trygg och olurad AB, eller vara helt fria som när vi skulle göra en riskhanteringsplan för ett eget valt projekt.

Innan det här traineeblocket så hade jag knappt reflekterat över projektledning eller mig som projektledare. Under utbildningen så har mina ögon öppnats för denna möjlighet och jag ser fram emot att börja ta uppdrag inom projektledning.

På torsdag den 15 februari är sista dagen att söka traineeprogrammet på Pro&Pro 2018. För att söka traineeprogrammet så skicka personligt brev, CV samt gymnasie- och högskolebetyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se. Har ni några frågor så kontakt Tommy Ytterström på 070 673 72 00. För att läsa mer om traineeprogrammet se Pro&Pro – Traineeprogram 2018.

Om syftet är målet, vad är då målet med syftet?

Satt häromdagen och tänkte för mig själv vad det är som gör att saker verkligen händer. Vad är det som får mig att ta nästa steg och fortsätta vilja göra mitt bästa. Det enkla svaret på den frågan är att jag vill nå mina mål för att kunna säga att jag är klar och gärna få lite skön återkoppling från mina kollegor. Men hur vet jag att målet verkligen stödjer det som vi är på arbetet för att utföra, är det verkligen målet som är målet? Tänk om målet som var satt är för enkelt, vad händer då när vi nått våra mål, stannar vi upp och väntar på nästa mål? Tänk om målen hindrar oss från att verkligen ta fram hela vår kapacitet? Tänk om det är så att målen i sig hindrar oss från att prestera det som vi kan?

Kan det helt enkelt vara så att målet får oss att bli för trångsynta när vi möter varandra och våra kunder?

Ett enkelt exempel kan vara att du har försäljningsmål och så möter du en kund där du känner att du egentligen inte är den som är bäst lämpad för att ta hand om den kunden. Hur agerar du då? Ligger fokus på din egen måluppfyllelse eller på kundens bästa? Är det så att målet egentligen får oss att förlora syftet?

Men vad skulle hända om vi inte hade mål och varför skulle vi då gå på jobbet? Det ställer verkligen ett företags/organisations förmåga att förklara sin strategi och sitt syfte på sin spets. Men är inte det vad alla egentligen strävar efter, att verkligen känna att alla i organisationen förstår varför man är där och vet vart man ska? Jag tror att om du vet det så behöver du aldrig tveka i situationen som jag beskriver här ovan, du kommer alltid att sätta kundens bästa först.

Men ska man inte sätta mål då? Världshistorien är full av litteratur som beskriver vikten av mål och hur du sätter mål på bästa sätt. Jag skulle vilja se på det från ett annat håll och säga att det är oerhört viktigt att mäta och följa upp så att du ser att din verksamhet rör sig åt rätt håll, du behöver också kunna ge återkoppling till dina medarbetare så att de vet om de gör ett bra jobb eller inte. Men kräver det mål, eller räcker rörelse, riktning och syfte?

Man kan göra analogin att du är kapten på ett skepp, du har ett syfte med din resa, en karta och en kompass. Du sätter en kurs och påbörjar din resa och kommer snart underfund om att verkligheten gör att den kurs du satte från början inte går att hålla, du behöver anpassa dig efter väder, vind och andra händelser på vägen. Men eftersom du hela tiden vet varför du är på väg kan du fatta kloka beslut på vägen som gör att du kan navigera rätt så att du kan uppfylla syftet med din resa.

För oss på Pro&Pro är syftet att hjälpa våra kunder att bli framgångsrika, både som personer och i sina verksamheter. Men vi ska också göra det på ett sådant sätt att vi själva utvecklas och mår bra som människor och företag. Det gör det lätt för oss att navigera då vi möter våra utmaningar på vägen. Blir det lite dimmigt så letar vi efter fyren där vi kan känna att den väg vi väljer är rätt utifrån vårt syfte.

Så ett ledarskap som lyckas förmedla företagets strategi och riktning kommer inte att behöva mål, för i de företagen kommer målen att skapa förvirring och i längden göra så att syftet går förlorat. Däremot måste ledarskapet kunna visa på var vi står i förhållande till syftet och vad vi behöver göra för att förverkliga det.

Så låt kartan vara strategin, syftet er riktning och gör kloka mätningar längs vägen för att förstå och anpassa er efter verkligheten.

Vi hörs!

Vi välkomnar Måns

Vi har nöjet att välkomna Måns Fahlander till oss på Pro&Pro. Måns började som konsult och rådgivare nu i januari. Det är mycket roligt att Måns har valt att börja hos oss och han kommer att förstärka vårt erbjudande inom strategi, förändringsledning och ledarskap med fokus på regional utveckling, förändringsledning samt Customer Excellence, säger VD Tommy Ytterström.

Måns är en sundsvallskille och kommer närmast från en tjänst som Chef för Företagscenter på If Skadeförsäkring där han ansvarat för försäljning och rådgivning till små och medelstora företag i Sverige. En lärdom och reflektion som påverkats hans synsätt är att många briljanta tankar inte blir mer än tankar om man inte lyckas föra ut dem till alla medarbetare i organisationen. Måns har därför lagt stort fokus på att utveckla metoder för kommunikation och implementation av strategier i de organisationer han verkat. Han är civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet med inriktning på Maskinteknik. Utifrån sina tidigare erfarenheter, bland annat som ledare inom kundservice och försäljning i olika branscher, har han byggt upp kompetens att strategiskt och operativt driva förändringsprogram med fokus på utveckling av kundrelationer för lönsam tillväxt. I förändringsarbetet har han jobbat med metoder som LEAN och Systems thinking.

Måns utmärker sig som en positiv, ödmjuk och nyfiken person med tydligt resultatfokus. Han har lång erfarenhet av förändringsledning som leder till uthållig förändring. Sin spets har han i att förstå kunden och hur kund och företag interagerar för att bygga långsiktiga relationer. Genom att skapa team som har förtroende för varandra och som förstår syftet med sitt uppdrag skapar han resultat. På så sätt skapar han långsiktig och hållbar utveckling av lönsamhet och affär.
Läs mer om Måns här.

Traineebloggen #4 – Branschanalyser och Pro&Pro Insight

På fredag den 8e februari kommer Pro&Pro för första gången hålla i Pro&Pro Insight, denna gång en temafrukost med en föreläsning om framtidens energi. Jag har blivit utvald att hålla i denna föreläsning tillsammans med VD Tommy Ytterström. Jag är övertygad om att det kommer vara en intressant föreläsning och en början på något stort för Pro&Pro.

Denna Pro&Pro Insights kommer vara baserad på den branschanalysen jag genomförde i höstas inom energibranschen och därför kommer jag i detta inlägg beskriva hur branschanalysen har genomförts.

När vi genomför en branschanalys bygger vi upp dem genom ett flertal mindre analyser som riktar sig mot specifika områden. Vilka analyser som genomförs varierar beroende på vad som bedöms relevant för en bransch, men allmänt följer de strukturen:

Branschdefinitionen är en övergripande analys av vad en bransch består av, såsom produkter, tjänster, aktörer och försörjningskedjor. Branschdefinitionens syfte är att få en övergripande förståelse av vad en bransch består och ligger till grund för resten av branschanalysen.

Omvärldsanalysen undersöker de omvärldsfaktorer som kan påverka branschen som analyseras. På Pro&Pro används vanligtvis analysmodellen PESTEL som beaktar omvärlden utifrån 6 faktorer.

 1. Politiska faktorer
 2. Ekonomiska faktorer
 3. Sociala faktorer
 4. Teknologiska faktorer
 5. Miljöfaktorer (Environmental)
 6. Regulatoriska faktorer (Legal)

Branschstrukturanalysen genomförs för att skapa förståelse av hur branschen är uppbyggd och vilka faktorer som påverkar olika aktörsrollen i branschen. Syftet är att få en förståelse av vilken situation olika aktörer har i branschen. Vi använder modellen Porter’s Five Forces för denna analys. I Porter’s Five Forces delas branschstrukturen upp i fem områden:

 1. Konkurrens mellan dagens aktörer
 2. Leverantörernas förhandlingskraft
 3. Kundernas förhandlingskraft
 4. Inträdeströskel för potentiella etablerare
 5. Tillgång till ersättningsprodukter

Trendanalysen går djupt in på trender som finns inom branschen. Det kan bland annat vara trender som identifierats i omvärldsanalysen. Trendanalysens syfte är att få en förståelse för vad som händer i branschen och hur dessa trender påverkar branschen. En trend är vanligtvis en teknologisk trend som utvecklingen av smarta elnät, men trender kan även vara sociala trender som tillväxt av sociala medier eller regulatoriska trender från exempelvis GDPR. I trendanalysen försöker vi även skilja på säkerheter och osäkerheter. En säkerhet är en trend vars utveckling endast anses följa ett spår, medans en osäkerhet är en trend som kan ha flera spår. I branschanalysen för energibranschen ansågs exempelvis trenden ”tillväxt av förnybara energikällor” vara en säkerhet medans ”blockkedjans roll i energimarknaden” vara en osäkerhet då den trenden kan tå flera olika roller. Ett vanligt verktyg som vi använder i trendanalysen är Gartner’s Hype Curve som identifierar trender i en bransch baserat på faktorerna tid och synlighet.

Den sista analysen är scenarioanalysen. Scenarioanalysen genomförs med olika metoder beroende på vilka trender som identifierats och vilka osäkerheter och säkerheter som har potential att förändra branschen. För energibranschen skapade jag en scenariomatris som är uppbyggd av tre möjliga utvecklingar per osäkerhet med två osäkerheter som grund. Resultatet blir en matris med 9 möjliga scenarion. I branschanalysen för energi användes osäkerheterna ”Framtidens Energiproduktion” och ”Blockkedjan” eftersom vissa scenarion inte ansåg möjliga eller distinkta från andra scenarion resulterade analysen i 7 scenarion för framtidens energilandskap. Varje scenario analyser för att få en förståelse för branschens struktur och utveckling samt vilka affärsmodeller som är lönsamma i varje scenario. Scenarioanalysens syfte är att ge oss en förståelse av utvecklingen av branschen och en möjlighet att ligga steget före.

Vi på Pro&Pro ser väldigt mycket fram emot Pro&Pro Insight och hälsar er alla välkomna! Om ni inte har anmält er ännu, så kan ni anmäla er här:

Pro&Pro Insight – Framtidens Energimarknad

Jag har precis slutfört en marknadsanalys åt en kund som producerar en väldigt spännande produkt med väldigt hög framtidspotential där vi har undersökt affärspotentialer och marknadsstorlekar på flera branscher där produkten kan användas. Det känns fantastiskt att redan halvvägs igenom traineeprogrammet med Pro&Pro ha avslutat två väldigt roliga och utmanande uppdrag!

Om du är en student som avslutar dina studier under 2018 eller nyligen har avslutat dina studier så rekommenderar jag verkligen att söka Traineeprogrammet 2018 på Pro&Pro. Målet för traineeprogrammet är att passionerat utveckla dig till en managementkonsult med kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå.

För att söka traineeprogrammet så skicka personligt brev, CV samt gymnasie- och högskolebetyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se. Sista ansökningsdagen är 2018-02-15. Har ni några frågor så kontakt Tommy Ytterström på 070 673 72 00.

Traineeprogram 2018

Är du ambitiös, nyfiken, har mycket goda studieresultat och starka ledaregenskaper samt önskar en flygande start på din karriär?

Vi söker dig som nyligen har eller är på väg att avsluta dina studier och vill vara med i vårt traineeprogram och utvecklas till en framgångsrik managementkonsult inom något eller några av områdena affärsutveckling, projektledning, strategiutveckling eller verksamhetsutveckling. Genom traineeprogrammet får du kvalificerad handledning och utbildning i kombination med att arbeta med kunduppdrag.

Vision och mål med traineeprogrammet

Traineeprogrammet är skapat för att stödja Pro&Pros varumärkeslöfte, ”Makes people and business successful”. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa individer till framgångsrika karriärer. På så sätt ger vi individen bästa förutsättningar och vårt företag säkrar en hög nivå i leveranser.
Målet för traineeprogrammet är att passionerat utveckla dig till en managementkonsult med kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå. Det ska också ge dig en plattform för att utvecklas till spetskonsult inom valt område och möjliggöra en hållbar framgångsrik karriär som konsult eller linjechef.

Traineeprogrammets innehåll

Traineeprogrammet omfattar 12 månader och startar i mitten av augusti 2018. Anställning kan i förekommande fall starta tidigare. Under programmet har du en personlig mentor som coach och en kombination av utbildning och teoretiska övningar. Under programmets gång arbetar du som konsult inom olika kundprojekt. Samtidigt får du en gedigen utbildning, parallellt med uppdragen. Programmet erbjuder både intern och extern utbildning för att främja din professionella och personliga utveckling. Sammansättningen av konkreta uppdrag och kompetensutveckling säkerställer att du får en brant utvecklingskurva
Initialt får du bygga en bred kompetens inom verktyg och metoder som utvecklar din konsultmässighet. Därefter fokuseras din utveckling på metoder och träning inom områdena affärsutveckling, projektledning, strategiutveckling och verksamhetsutveckling. Du får också i ett praktiskt case utveckla din förmåga i att göra framtidsanalyser.

Traineeprogrammets inriktning fokuseras på ett eller flera av de områden du brinner för. Hela vår verksamhet är värderingsdriven, vilket innebär att din egen ambition och dina egna intressen i hög grad kommer styra hur din karriär utvecklas.

Din profil

 • Du är på väg att avsluta dina studier under våren 2018 eller har varit ute i arbetslivet i maximalt två år. Din inriktning är civilingenjörsutbildning eller masterutbildning inom ekonomi.
 • Du är en högpresterande student som har genomfört din utbildning med mycket goda resultat
 • Du har dokumenterade goda resultat från dina arbetslivserfarenheter
 • Du har en drivkraft att ta dig an komplexa utmaningar med ett helhetsperspektiv samt systematisera, analysera och skapa konkreta lösningar och handlingsplaner
 • Du har passion för att utveckla affärer, verksamheter, teknik och människor i ett samspel
 • Du är samhällsintresserad och brinner för hållbar utveckling
 • Du är nyfiken, resultatorienterad, uthållig, ambitiös samt analytisk och strukturerad
 • Du är duktig på att kommunicera i tal och skrift
 • Du får andra att inspireras, trivas och utvecklas
 • Idrottsresultat är meriterande

Rekryteringsprocess

Steg ett: Urval till träff nummer ett. Ett första samtal där du också lär känna Pro&Pro som arbetsgivare.
Steg två: Urval till träff nummer två. Här får du testa på att lösa och presentera relevanta case.
Steg tre: Urval till träff nummer tre. Slutintervju.

Om Pro&Pro

Pro&Pro är ett Sundsvallsbaserat managementkonsultföretag som hjälper företag och organisationer främst inom branscherna bank och försäkring, energi, industri, offentlig sektor telekom och forskning/utbildning, att framgångsrikt utveckla sina verksamheter. Våra fokusområden är strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas. Detta gör oss attraktiva för alla som värdesätter långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet och vilja att utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden och som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition.

Ansökan

Skicka ditt personliga brev, CV samt kopia på gymnasie- och högskolebetyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se.

Sista ansökningsdag är 2018-02-15

Om du har frågor kontakta VD Tommy Ytterström, 070 673 72 00.

Managementkonsult i Norrland

Vi söker dig som drömmer om att leva och bo i Norrland med en framgångsrik karriär som managementkonsult

Pro&Pro är ett ungt managementkonsultföretag som kontinuerligt utvecklas och är öppna för nya affärer och möjligheter, vilket betyder att vi har möjlighet att erbjuda karriärmöjligheter som kan förverkliga dina drömmar. Framåt är din ambition att ta ett större ansvar som att leda och utveckla affärer inom ett branschområde eller kompetensområde. Du har 5-10 års erfarenhet av att driva förändringsarbete, dokumenterad projektledarerfarenhet och vana av att leverera till en ledningsgrupp. Vi tror att du idag arbetar som managementkonsult eller motsvarande och är passionerad av stora utmaningar i kundorienterad utveckling och transformation. Du attraheras i roller som affärsutvecklare och/eller projektledare, där du strategiskt och taktiskt hjälper kunder att bli framgångsrika. Du ser också en glädje att arbeta som inspiratör, coach och rådgivare samt att utveckla erbjudandekoncept. Det är viktigt att du kan skapa positiv stämning och få andra att trivas och utvecklas. Vi värdesätter att du är ambitiös innovativ, strategisk och uthållig samt duktig på att kommunicera i tal och skrift. Din utbildning är en masterexamen inom ekonomi, marknad eller teknik.

Om Pro&Pro

Pro&Pro är ett Sundsvallsbaserat managementkonsultföretag som hjälper företag och organisationer inom branscherna bank och försäkring, energi, industri, offentlig sektor, telekom och forskning/utbildning, att utveckla sina verksamheter till nästa nivå. Våra kompetensområden är strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas. Detta gör oss attraktiva för alla som värdesätter långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Vi är ett ungt företag som kontinuerligt utvecklas och är öppna för nya affärer och möjligheter, vilket betyder att vi har möjlighet att erbjuda karriärmöjligheter som kan förverkliga dina drömmar.

Ansökan och kontakt

Välkommen att kontakta VD, Tommy Ytterström, 070 673 72 00.
Skicka ditt personliga brev och CV samt till tommy.ytterstrom@proandpro.se
Vi utvärderar inkomna ansökningar löpande.

Vägen till effektiva processer

Hur skapar man effektiva processer som möjliggör att du kan leverera produkter och tjänster snabbare, med mindre resurser och till högre kvalitet?

Grunden är att beskriva och dokumentera verksamhetens väsentliga processer och deras resultat. Det ger dig möjlighet att skapa en bättre förståelse för beroendet mellan processer, bättre användning av resurser och tydligare ansvar. Det möjliggör också att du kan öka kundtillfredsställelsen tack vare att kundkraven uppfylls till högre grad.

Vi på Pro&Pro hjälper ofta våra kunder med att beskriva deras verksamhetsprocesser och leda workshoparbetet för att dokumentera dem. Som en extern part så ställer vi frågor som kanske inte blir ställda annars eftersom arbetssätten är etablerade ”sanningar” som inte alltid ifrågasätts. När det lyfts på stenar och detaljerna kartläggs så uppstår intressanta och utvecklande diskussioner om varför man faktiskt arbetar som man gör. Dessa diskussioner blir ofta ögonöppnare och man får en bättre samsyn hur man ska arbeta och kommunicera med varandra. En extern modelleringsexpert gör också att kartläggningen kan hanteras effektivt och verksamhetens resurser kan läggas på att bidra med kunskap och synpunkter på workshopar.

Framgångsfaktorer vid processkartläggning

 • Dokumentera hur ni faktiskt arbetar idag och inte ett framtida drömscenario; nulägesbilden är en bra grund att arbeta vidare ifrån
 • Fånga upp förbättringsförslag under workshoparna och notera dem. Hantera dem sedan utanför processkartläggningen och behåll fokus under mötet.
 • Dokumentera på en pragmatisk nivå. Processbeskrivningarna ska spegla hur ni arbetar men inte vara för detaljerade så att man tappar överskådligheten
 • Processerna behöver förvaltas och det är bra att ha ett sätt att följa upp dem. Identifiera kvantitativa mått som mäter processens effektivitet i form av tid, kvalitet, och/eller kostnad. Hittar man rätt nyckeltal är det guld värt.
 • Arbeta vidare med förbättringsförslagen och när de är beslutade och införda så kan processkartan uppdateras för att spegla det nya implementerade  arbetssättet.

I Sverige är ca 6 300 bolag certifierade enligt ISO 9001:2008/2015. Den senaste versionen (2015) har en ännu tydligare processinriktning än tidigare och ställer krav på ett processtänk i hela verksamheten. En studie som genomfördes av Kvalitetsmagasinet visar att nästan alla ISO 9001-certifierade företagen upplever att arbetet med ISO 9001 ger bättre ordning och reda i företaget. Men bara 70 % av företagen upplever att mätningar av processernas effektivitet är värdeskapande. Sannolikt beror det på att man inte har lyckats identifiera och mäta rätt nyckeltal som speglar verksamhetens arbete på ett bra sätt.

Vi på Pro&Pro anser att processbeskrivningarna bör användas som ett effektivt förbättringsverktyg. Processkartan ger förutsättningar för en systematisk hantering av planering, införande, kontroller och förbättring (PDCA) av processer och hela ledningssystemet.

2017-12-21 Mikael Augustsson

Söker du en kickstart på din karriär?

Pro&Pro kommer tillsammans med tio företag i regionen att vara en del av Mittuniversitetets Higher Ambition Internship för blivande civilingenjörer.

Under sommaren 2018 har du som civilingenjörsstudent möjlighet att kombinera ett intressant uppdrag från oss med en sommarkurs inom kreativitet och problemlösning på Mittuniversitet. Framtidens plast kommer från skogen. Det forskas idag på bred front för att hitta nya material som ersätter plast och i vårt uppdrag vill vi att ni gör en scenarioanalys avseende GoTo-marketstrategier.

Ansök här till och med den 31 januari 2018

Tveka inte att höra av dig om det låter intressant så berättar vi mer, välkommen med din ansökan!

Veronica Wenner
veronica.wenner@proandpro.se
073-6384761

Traineebloggen #3 – Vad är en managementkonsult?

Traineeprogrammet, som började i september, närmar sig nu tre månader. Under dessa tre månader så har vi utöver våra uppdrag haft lektioner inom

 • Affärsmässighet,
 • Utveckla kundrelationer,
 • Utveckla presentationer,
 • Excel på avancerad nivå,
 • Planera och genomföra möten,
 • Genomföra workshop,
 • Intervjuteknik,
 • Upprätta rapporter och
 • Hålla föredrag.

Traineeprogrammet är uppdelat i fem block och i fredags förra veckan så avslutades det andra blocket. Som ni kan se i listan av våra lektioner så har temat i de första blocken varit arbetsmetodik och verktyg som har gett oss de grunder som behövs för vår framtida utveckling genom traineeprogrammet. Det ska bli väldigt spännande att se vad som väntar när vi påbörjar de kommande blocken som kommer behandla projektledning, verksamhetsutveckling, affärsutveckling och strategi, alltså de erbjudanden som Pro&Pro har.

I fredags hölls den sista lektionen i det andra blocket där vi höll i varsitt föredrag för vår VD Tommy, som både var kritiker, åhörare och facilitator (på Pro&Pro spelar vi på många strängar). 

Uppgiften var att presentera Pro&Pro och våra erbjudanden för en spännande målgrupp. Jag (Daniel) fick uppgiften att presentera Pro&Pro för Mittuniversitetets civilingenjörsutbildningar Teknisk design och Industriell ekonomi där det fanns studenter med drömmen att bli managementkonsult i Norrland. För att genomföra detta behövde vi planera, utöver innehåll, vilka hjälpmedel som skulle användas, hur vi ville bli uppfattade och vilken information som åhörarna skulle vara intresserade av. Med högsta betyg klarade vi av uppgiften och kände oss ett steg närmare vårt mål, managementkonsulter.

Den största utmaningen som jag stötte på med denna uppgift var att förklara vad en managementkonsult är, och vad en managementkonsult arbetar med. Det är en frågeställning som är förvånansvärt svår att svara på. Nedan har jag tagit ut tre citat gällande managementkonsulter som jag hittade under arbetet:

”Management consulting är konsultverksamhet som behandlar strategiskt viktiga frågeställningar. ”
 Wikipedia

“Management consultants help businesses improve their performance and grow by solving problems and finding new and better ways of doing things. ”
– The Guardian

“Management consultants are experts who are trained to solve complex problems, devise invaluable strategies and improve the financial and operational health of their clients’ organization.”
– Human Resources MBA

Min favorit är det sista citatet, inte bara för att managementkonsulter lyfts upp som experter utan mer för att den beskriver den typ av frågeställningar och utmaningar som managementkonsulter stöter på. Managementkonsulter löser komplexa problem som leder till att kundens organisation kan förbättras, båda strategisk,finansiellt och funktionellt. Managementkonsulter arbetar både långsiktigt och kortsiktigt beroende på vilka utmaningar som kunden har. Denna uppgift har, förutom att ha utvecklat min förmåga att genomföra föredrag och presentationer, hjälp mig besvara frågan ”Vad är en managementkonsult?”.

Under nästa vecka så kommer vi att presentera de branschanalyser som vi har arbetat med de senaste månaderna och det är branschanalyserna som kommer ligga till grund för nästa blogginlägg. Vi kommer att diskutera våra metoder och våra tankar kring resultatet.

Traineebloggen #2 – Uppföljaren!

Tiden flyger fram och efter närmare två månader på Pro&Pros traineeprogram börjar konsultvardagen bli mer och mer verklig. Kombinationen av traineeprogrammet och kunduppdrag har likväl landat i kalendern och nya konstellationer av arbetsdagar, intryck och aktiviteter har inkasserats i traineeportföljen. Innehållet till uppföljarbloggen i sig blev en utmaning då listan av händelser är mer frekvent än våra bloggreleaser, positivt är att vi redan ser en lösning till hur vi ska hantera vårt dilemma, blogga mera!

I detta inlägg tänkte jag berätta lite om våra lärdomar och numera praktiska erfarenheter från facilitator Roberts Tjernströms undervisning i framgångsrika möten och genomförandet av workshops. I traineeprogrammet arbetar vi med både teori och praktiska övningar, då inget är så praktiskt som en god teori om vi ska tro den tysk-amerikanska psykologen Kurt Lewin. För trots pålitliga teorier krävs det också känsla, erfarenhet och lärdomar för att på ett framgångsrikt sätt kunna skapa trivsel, kreativitet, positivism och en atmosfär som i slutändan aktiverar deltagarna att skapa värde tillsammans.

Vi började titta på arbetet som lägger just grunden för genomförandet av framgångsrika möten och workshops, nämligen planeringen. Robert startade med att introducera en agenda av nyckelindikatorer i planeringen. För att lite snyggt göra oss medvetna om vi faktiskt också greppade innehållet fick vi skriva möteskallelser som vi sedan skulle genomföra och då eventuellt genomlida vid en aningen tunn planering. Men trots en gedigen planering kan det givetvis bli fel, det är nog inte bara vår VD Tommy som har fått fel på micken under ett Skypemöte och skapat förtvivlade mötesdeltagare. Tjusningen med både teori och praktik är just de omedelbara lärdomar och erfarenheter vi direkt tar med oss i kunduppdragen som löper parallellt i vår vardag, och fast det inte är första mötet vi genomför så skapar lektionerna en bas för att säkra leveransen av ett lyckat möte.

Workshop som är en mer kreativ mötesform kan vid rätt utförande och med motiverade deltagare skapa både innovativa- och problemorienterade resultat. Med likartat upplägg som för att genomföra möten gick vi igenom teori för att kunna skapa ett kraftfullt körschema, förstå spelregler, värderingsperspektiv, förberedelser och mycket mer. För att knyta ihop säcken och få kunskap fick vi också facilitera varsin workshop. Förutom inspirationen vi fick från varandra med trevliga associationsövningar som kan värma upp hjärnkontoret gav Tommy och Robert många kloka råd för att exempelvis kunna nyttja legitimitet och säkerställa resultatet eller handlingsplanen efter en genomförd workshop.

En avslutande reflektion är att fullborda workshopen i bravur med en summering av resultaten som kan skapa stolthet och belåtenhet hos deltagarna, dig själv och din uppdragsgivare!

Pro&Pro inför branschområden

Pro&Pro fortsätter att steg för steg att stärka vårt kunderbjudande genom att nu komplettera våra fyra kompetensområden strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap med branschområden. På detta sätt kan vi ta vår kundinsikt och våra kundrelationer till nästa nivå samt paketera ännu mer relevanta och spetsiga kunderbjudanden. För att vara en kompetent, spetsig och relevant partner genomför vi kontinuerligt framtids- och scenarioanalyser inom respektive bransch. Självklart delar vi med oss av dessa i olika sammanhang som konferenser, seminarium, bloggar och kundträffar. Men framförallt ger det oss möjlighet att bättre bidra till våra kunders framgång. Genom våra ansvariga för respektive bransch skapar vi kraft att leda utvecklingen i sampel med omvärld och kundbehov. Varmt välkommen att samtala med våra branschansvariga:

 • Bank och Försäkring: Markus Marklund
 • Energi: Tommy Ytterström
 • Forskning och utbildning: Tommy Ytterström
 • Industri: Mikael Augustsson
 • Offentlig sektor: Markus Marklund
 • Telekom: Robert Tjernström

Du kan läsa mer om våra branschområden och våra erbjudanden inom respektive bransch här: http://proandpro.se/erbjudanden/

I samband med att vi inför branschområden söker vi dig som är nyfiken att vara med i vårt team. Du är civilingenjör eller har masterexamen inom ekonomi och arbetar i dag som managementkonsult eller har motsvarande bakgrund och roll som anställd i ett företag.

Tommy Ytterström, VD

Sundsvall42 – Ledarskap på distans

På årets Sundsvall42 konferens, som firar 30 årsjubileum, kommer Markus Marklund från Pro&Pro, att föreläsa inom ledarskap.

Föreläsningen med rubriken, framgångsrikt ledarskap på distans , handlar om hur du leder medarbetare eller en verksamhet som är distribuerad på flera platser. Att i en situation när gruppen inte är samlad lyckas skapa ett stort engagemang och bra teamkänsla är avgörande för att lyckas som ledare. Det gäller att ha glimten i ögat, vara nyfiken, kunna ta tillvara varje individs drivkraft och kreativitet för att varje medarbetare och verksamheten ska kunna nå sin fulla potential.

På föreläsningen kommer du få inspiration, kunskap och praktiska tips hur du på ett strukturerat sätt, med utgångspunkt i att lyssna på medarbetarnas behov, drivkrafter och prioriteringar, lyckas med ditt ledarskap på distans. Markus kommer att berätta om en sex stegs metod för hur du på ett strukturerat sätt leder medarbetare och verksamhet.

Passa på att anmäl dig till Sundsvall42 och kom och lyssna på Markus den 18:e oktober!

Lär mer och anmäld dig till konferensen

Sundsvall42.se

Traineebloggen #1 – Premiär!

Hej allesammans! Då var det äntligen dags att göra debut för traineebloggen som vi, Oscar och Daniel, tänkte skriva för er alla som är nyfikna på vad en Junior Managementkonsult kommer ägna sig åt på Pro&Pros traineeprogram. Vi tänkte dela med oss av våra förväntningar, lärdomar och lite reflektioner kring traineeprogrammet, våra konsultuppdrag och övriga arbetsuppgifter som vi tar oss an parallellt under året. Här i debuten tänkte vi starta med en kort presentation av oss själva och varför just vi sitter och skriver traineebloggen idag.

Vem är Oscar?
Mitt namn är Oscar Martinez, jag är född, uppvuxen och bosatt i Sundsvall och närmar mig nu 28 år. Jag har studerat civilingenjör inom industriell ekonomi på Mittuniversitetet med en utbytestermin hos Amsterdam University of Applied Science där jag studerade ICT Management.

Att arbeta som Managementkonsult har intresserat mig sedan starten av studierna. När jag fick möjligheten att skriva mitt examensarbete hos Pro&Pro höjdes nyfikenheten alltmer. I efterhand är jag är väldigt tillfreds att ha fått chansen att under en termin visa vem jag är och samtidigt skapa en egen uppfattning av deras vardag och företagets värderingar, vilket är en av anledningar till att jag är här idag.  Av den anledningen kan jag också varmt rekommendera att söka de examensarbeten som Pro&Pro erbjuder i år, som från mina erfarenheter är en perfekt tillfällighet för alla parter att ta pulsen på varandra.

Tack vare min tid hos Pro&Pro har jag också stora förväntningar, målsättningen är att utveckla min konsultmässighet med professionella metoder och verktyg, höja min lägsta nivå och skapa en stabil grund inom företagets kompetensområden. Första månaden har varit spännande och lärorik, Tommy kickade igång traineelektionerna med ämnet affärsmässighet och Micke har tagit över taktpinnen med lektioner för att utveckla presentationer, och jag konstaterar att det är väldigt användbara kunskaper. Jag har också inlett en omvärldsanalys för industribranschen som på längre sikt ska kunna beskriva troliga framtidsscenarion för tillverkningsindustrin i regionen, en tuff analysuppgift som jag kommer beskriva djupare i kommande blogginlägg. Slutligen tänkte jag också berätta att jag har påbörjat ett kunduppdrag inom SMART-projektet (Smarta system och tjänster för ett effektivt och innovativt samhälle) som ägs av Mittuniversitet, där jag arbetar med följeforskning.
Vem är Daniel?
Jag heter Daniel Adelander, jag är 24 år gammal och bor utanför Härnösand med min sambo och våra hundar. Jag kommer ursprungligen från Stockholm men flyttade upp under sommaren. Jag har studerat till civilingenjör inom maskinteknik med en master inom industriell ekonomi på KTH mellan 2012 till 2017. På fritiden spenderar jag mina dagar mina dagar med träning, enhjuling och friluftsliv.

Min resa till Sundsvall och Pro&Pro började egentligen redan 2014 när jag träffade min sambo som ursprungligen kommer från Skellefteå som med stark övertalningsförmåga övertalade mig och att flytta till Norrland. Under våren 2017, samtidigt som jag utförde mitt examensarbete, började diskussionerna om var vi skulle bo på allvar. Vi kom överens om Sundsvall för det fina läget, den vackra naturen och de bra arbetsmöjligheterna.

Jag hade som mål att arbeta som managementkonsult och det första företaget jag hittade i Sundsvall var Pro&Pro som hade ett traineeprogram som verkade perfekt för mig! Efter ett antal trevliga intervjuer och en caselösning så blev jag en av de två utvalda. Sedan började resan med att flytta upp! Jag har höga förväntningar om traineeprogrammet, jag förväntar mig att få både en snabbstart in i en intressant och produktiv karriär där jag har goda möjligheter att utvecklas och utmanas. Samtidigt har jag även höga förväntningar på mig själv, där jag ska utvecklas som person och vässa mina styrkor och förbättra mina svagheter.

Nu har jag varit på Pro&Pro i en månad och känslan är väldigt positiv, det är en väldigt trevlig arbetsmiljö och både mitt uppdrag och utbildningen är utmanande och lärorika. Just nu arbetar jag med ett projekt med Mittuniversitetet.

Verkar det intressant? Följ vår resa i kommande inlägg!

 

 

Traineeprogam 2017

Nu i september har Pro&Pros traineeprogram 2017-2018 startat. På den första lektionen beskrev VD Tommy Ytterström sin dröm till årets traineer. ”Min dröm är att ni ska kunna förverkliga era drömmar”. I första blocket, september till november, fokuserar programmet på affärsmässighet, utveckla kundrelationer, leda möten på ett trivsamt och effektivt sätt, hålla inspirerande föredrag, skapa presentationer och rapporter samt kunna använda Excel på avancerad nivå. Vid sidan av kunduppdrag ska också traineerna genomföra bransch analyser inom energi och industri. Att kunna titta in i framtiden och analysera trovärdiga scenarion på ett systematiskt sätt är en viktig förmåga och fantastiskt roligt. Traineeprogrammet ska bygga en plattform för förvekligande av drömmar. Vi njuter att få vara med på Daniel Adelanders och Oscar Martinez resa.

Strategisk, kulturell och kundbaserad affärsutveckling

Hos Pro&Pro genomfördes ett examensarbete under våren 2017 av Veronica Wenner och Oscar Martinez, civilingenjörsstudenter på Mittuniversitet, med rubriken ”Strategisk, kulturell och kundbaserad affärsmodellsutveckling – Bredbandsmarknaden under distruptiv förändring”.

Innovativa strategier och kontinuerlig affärsmodellsutveckling har kommit att bli en nödvändighet för att vinna och försvara konkurrenskraft på den alltmer flexibla och transparanta bredbandsmarknaden. Fiberutbyggnaden på bredbandsmarknaden är idag i högsta grad konkurrensutsatt. Ett starkt kundbehov av snabb anslutning till internet och politiska agendor där bredband setts som en ”rättighet” har medfört högre kundcentrering på en tidigare aktörsstyrd marknad Med syfte att bidra till forskning och kunskapen om beredbandsmarknaden har en analys genomförts där de tre dimensionerna strategi, kundinsyn och kultur utvärderats i samspel med affärsmodellsramverket, Business Model Canvas (BMC).

Att företagen kämpar för sin marknadsposition och nöjda kunder är ingen nyhet, men uppgiften blir alltmer komplicerad då affärsmodellen ifrågasätts och marknadsförhållanden förändras. Vad krävs då för att marknadsaktörer ska utveckla och optimera sina affärsmodeller och strategier för att kunna anpassa sig till marknaden?

Tidigare forskning betonar vikten av att förstå det önskade kundvärdet vid affärsmodellsutveckling, så i samspel med marknadsaktörer analyserades begreppet kundvärde och vad det innebär för företagen.   För att slutligen kunna erbjuda det önskade kundvärdet måste företag ha förutsättningar för att faktiskt kunna leverera det, även fast kundens behov är identifierat är det ingen självklarhet att det går att leverera. Den framtagna analysen tydliggör de tre viktigaste områdena på bredbandsmarknaden för att, genom hela kundresan, vinna kundens hjärta.

 • Nyckelaktiviteter
  • Kommunicera! Var transparanta, undvik onödiga missförstånd genom kontinuerlig informationsdelning internt som externt
  • Finansieringslösningar – Samverkan med bland annat kommuner ger möjlighet till marknadsmässiga priser för anslutning på glesbygden
 • Nyckelresurser
  • Varumärket – Stå för ärlighet och affärsmässighet
  • Medarbetare – Skapa trivsel och engagemang hos medarbetare som vill vara ambassadörer för varumärket och driva företaget framåt
 • Nyckelpartners – Goda representanter för företagets varumärke är en viktig aspekt vid upphandlingstillfälle och som löpande arbete

Medarbetarengagemang är inget som kommer av sig själv, det är ett ständigt arbete med kulturfrågor och värderingar. Vår undersökning visar att företagskulturen är betydelsefull för utvecklingen av affärsmodeller och strategier, företagskulturen och dess värderingar är en grund för möjligheterna företagen har för att utvecklas och göra framgångsrika förändringar.  Det kulturella partnerskapet mellan entreprenörer och företaget kan vara avgörande för kundernas uppfattning. Den trygghet kulturen skapar ska inte underskattas, den tar tid att utveckla, men behöver ständig tillsyn och får inte glömmas bort. Tidigare forskning har inte belyst behovet av kulturstöd vid implementering av nya strategier och utvecklingsarbete med affärsmodeller, vilket vi kan konstatera är högst relevant.

Vår summering av de tre viktigaste sakerna att ta tag i för att få ett erbjudande som ligger i linje med varumärket och en värdeskapande kundresa:

 • Se över vilka de viktigaste kundinteraktionerna är och säkra kundupplevelsen i dessa möten (tex långtidskontraktera entreprenörer)
 • Säkra kvalitén i kundmötet från externa samarbetspartners via nöjdhetsundersökningar
 • Göra en långsiktig kulturutvecklingsplan som inkluderar de viktigaste interna förändringarna som företaget behöver vidta för att vara i linje med varumärket.

”Your culture is your brand”

 
2017-09-15 Veronica Wenner och Oscar Martinez

 

 

 

Scenarioanalys Internet of things

Pro&Pro har gjort en scenarioanalys inom Internet Of Things, IoT, och med fokus på olika uppkopplingsmöjligheter och relaterade aktörsroller. Scenarioanalysen har genomförts av Malin Kullström, Christoffer Norberg och Anna Samstad, Internship juniorkonsulter sommaren 2017 vid Pro&Pro. Intervjuer med nät- och tjänsteoperatörer, teknikleverantörer och forskare vid Mittuniversitetet samt en omvärldsanalys har genomförts som grund för själva scenarioanalysen. Resultatet kan du läsa i artikeln.

Analysen visar att det troliga scenariot är att olicensierade nätteknologier som LoRa och Sigfox kommer att existera parallellt med den IoT access som lanseras inom ramen för 4G, NB-IoT. LoRa, Sigfox och NB-IoT är anpassade till Iot tillämpningar då de kan hantera många uppkopplade enheter och att enheterna kan ha låg effekt, dvs lång batteritid. NB-IoT kan erbjudas från de mobiloperatörer som tillhandahåller 4G nät. De olicensierade näten finns redan i dag på marknaden och NB-IoT beräknas lanseras under 2018. Slutsatsen av samexistens på marknaden kommer från analys i perspektiv som kundnytta, kundrelationer, ekonomi, tekniska egenskaper, marknadsfönster och marknadsförutsättningar. De olicensierade alternativen drivs marknadsmässigt av att aktörer som stadsnätsoperatörer har möjlighet att redan nu kunna ta en position inom IoT. Detta beroende av att det finns teknik på marknaden redan nu, nät och sensorer, till relativt låg kostnad och en enkelhet att bygga. De olicensierade näten är tillräckliga för vissa icke tidskritiska applikationer och som inte bygger på rörliga sensorkällor. Med sin nära relation till kommuner finns möjlighet att snabbt skapa kundnytta för stadsnätsoperatörer.
5G som lanseras om några år kommer att ta IoT marknaden till nästa steg och komplettera dagens teknik. Affärskritiska tillämpningar som kräver både lågeffekt sensorer och hög bandbredd kan erbjudas, något som varken de olicensierade nätverken eller NB-IoT klarar av.

Scenarioanalysen ger tankar för olika aktörsroller

Teknikleverantörer till mobila nät

En teknikleverantör av utrustning och tjänster till 4G nät och därmed NB-IoT får reflektera över samarbeten med teknikleverantörer av olicensierade nät. Detta för att säkra större kundbas och marknad samt också möjligheter att i nästa steg genomföra en transformering tjänst till NB-IoT. Speciellt bör detta ske i samarbete med mobila operatörer då de tillsammans kan säkra marknadsandel för NB-IoT.

Teknikleverantörer till olicensierade teknologier

Nu finns marknadsfönster innan NB-IOT har lanserats och därför är en aktiv marknadsföring och samarbete med stadsnäts – och mobiloperatörer av vikt. Det är centralt att nu snabbt visa på framgång.

Mobila operatörer

Mobiloperatör bör fundera på en strikt strategi baserad på endast NB-IoT teknologi är det mest framgångsrika. Det kan vara bra att erbjuda olicensierade möjligheter nu i början för att säkra kunder och marknadsandel. I nästa steg kan en transformation till NB-IoT ske.

Stadsnätsoperatörer

För statsnätsoperatörer är IoT området en möjlighet till nya affärer. Med stöd av olicensierade nät som add-on i de väl utbyggda fibernäten samt nyttjande av befintlig operation, kundbas och relation med olika parter inom en kommun, finns stora möjligheter till att bli framgångsrik. Utmaningen för en stadsnätsoperatör är om organisationer inom en kommun upphandlar mer isolerade vertikala lösningar för varje tillämpningsområde. Det kan innebära stora fördelar för NB-IoT baserade lösningar. För Stadnätsoperatörerna är fungerande samarbete inom kommunen med ett helhetsperspektiv av stor vikt för att bli framgångsrik.

2017-08-21 Tommy Ytterström

Pro&Pro på styrelseakademin

Ägarens strategiska nyckelfrågor kopplat till företagets utvecklingsfaser

Varmt välkommen till styrelseakademins lunchseminarium den 31 augusti där Tommy Ytterström, VD Pro&Pro, håller ett föredrag kring ägarens strategiska nyckelfrågor kopplat till företagets utvecklingsfaser. Som ägare är det viktigt att ta det strategiska perspektivet i utveckling av företaget. De strategiska frågeställningarna förändras i takt med att företaget utvecklas men det är också viktigt att inse att företags ambition och utveckling relaterar till ägarens personliga ambition och drivkraft för företaget. Tommy kommer att föra ett samtal som samspelar de personliga vägvalen med de företagsinriktade strategiska vägvalen. Du får tips på hur du som ägare i samspel med din styrelse och VD kan ta medvetna strategiska beslut som samspelar din ambition som ägare och ett hållbart lönsamt företag.

Välkommen att anmäla dig här:
http://styrelseakademien.se/vasternorrland

Pro&Pro är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas med långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Ideella föreningen Styrelseakademin Västernorrlands mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för ökad lönsamhet och utvecklingskraft. Därför är det för oss naturligt att vara partner inom strategiområdet med Styrelseakademin och samarbeta med företag som vill utveckla sitt styrelsearbete

Pro&Pro Trainees

Välkommen Daniel och Oscar, Pro&Pro trainees 2017

Vi har nöjet att presentera och välkomna Daniel Adelander och Oscar Martinez som valts ut till Pro&Pros traineeprogram 2017 – 2018.

Daniel Adelander är civilingenjör från KTH, Maskinteknik med inriktning Industriell ekonomi. Han utförde sitt examensarbete på Bosch Rexroth där han undersökte hur elektrifiering utmanar marknadslåsningar och därmed påverkar kundrelationer med B2B företag. Daniel kommer ursprungligen från Stockholm och flyttar tillsammans med sin sambo till vår region. Fritiden ägnas åt sport och friluftsliv. Daniel har tävlat på internationell nivå inom enhjuling där han också varit landslagskapten. Läs mer om Daniel

Oscar Martinez är civilingenjör från Mittuniversitetet, Industriell ekonomi med inriktning IT och förändringsledning. Han utförde sitt examensarbete vid Pro&Pro med inriktningen att utveckla affärsmodellkoncept som mer tar hänsyn till kulturförändring och kundorientering. Oscar kommer från Sundsvall och fritiden ägnas åt sport som innebandy, golf och Paddel. Läs mer om Oscar

Läs mer om Traineeprogrammet här.

Vi välkomnar Veronica

Vi har nöjet att välkomna Veronica Wenner till oss på Pro&Pro. Veronica börjar som konsult och rådgivare den 4e september och kommer att förstärka vårt erbjudande till bank och försäkring men också till andra branscher inom kundmötesområdet. Kundmötet med rådgivning, service, support och försäljning är inne i en tydlig digital transformation.
”Med Veronicas erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper tillsammans med övrig erfarenhet och kompetens inom Pro&Pro har vi ett starkt erbjudande till kunder som står inför den digitala förnyelsen av kundmötet. Det är mycket roligt att Veronica med sin erfarenhet, bakgrund och kompetens, har valt att börja hos oss, säger VD Tommy Ytterström. ”

Veronica är en sundsvallstjej med stort intresse för idrott och friluftsliv. Just nu är triathlon i fokus. Hon är civilingenjör med inriktning på IT och förändringsledning och kommer närmast från ett ledaruppdrag vid if skadeförsäkring med ansvar för Sverige och Norges företagskunder. Veronica har bred erfarenhet av kundutveckling och rådgivning inom försäkringsbranschen genom roller som kommunikationsutvecklare, coach för personlig- och prestationsutveckling av medarbetare och ledare samt ledare för utveckling av verksamhet för nordisk företagsrådgivning.

Veronica utmärker sig som en glad, nyfiken och ivrig person med ett högt driv och stor förmåga att genomföra uppdrag med goda resultat. I och med bakgrunden som kommunikationsutvecklare har Veronica öga för att engagera och kommunicera i en tydlig riktning, vilket är en grund till ett brinnande intresse för coachande ledarskap.

10 tips till framgångsrik projektledning

I många organisationer har det blivit vardag att projekt försenas och inte lyckas leverera de förväntade resultaten. För att bryta det mönstret så har både projektägare och projektledare viktiga roller att spela. Om du lägger lite extra fokus på de här punkterna så kommer du ha större sannolikhet att bli ihågkommen som en framgångsrik projektledare.

 • Gemensam bild. Säkerställ att alla involverade delar samma förväntningar låt alla vara med och visualisera målbilden för projektet. Detta är extra viktigt om projektet drivs agilt. Projektägaren och du som projektledare ska tillsammans skapa ett projektdirektiv som tydliggör vad projektet ska leverera och inom vilka ramar (tid, budget, mm).
 • Undvik scrope-creep. Scopet får inte ändras och utökas under projektets gång, utan att konsekvenserna först blir utredda och hanterade. Om det finns önskemål om att ändra scopet, kräv att först få utreda effekterna på tidsplanen, resursbehovet, mm och få scopeändringen beslutad i din styrgrupp på ett kontrollerat sätt.
 • Planera. Själva planeringsaktiviteten har ett stort värde i sig. Ni diskuterar gemensamt igenom projektets aktiviteter, tidsplan, mm och får en enad bild av vad projektet ska leverera och hur prioriteringar ska göras. Det skapar en grund för projektet att luta sig mot och en förutsättning för att snabbt kunna agera vid förändrade förutsättningar.
 • Utöva ledarskap. Projektdeltagare är inte bara ”resurser”, de är medarbetare och ditt ledarskap är en viktig faktor för att få ett projekt att leverera. Lära känna dina projektdeltagare; vad driver dem, vad ser de för utvecklingsmöjligheter genom projektet, hur är deras arbetssituation? Se till att det finns energi och passion i projektet. Som vanligt i ledarskap så är det handlingar och inte ord som vägleder; önskar du passion och intresse för projektets mål så måste du visa att du själv är passionerad av projektets mål och innehåll.
 • Kommunicera mycket. Och se till att alla berörda tas med. Agilt drivna projekt kräver extra tät uppföljning och mycket informationsdelning. Använd accepterade kommunikationskanaler och säkerställ att informationen når fram. När Project Management Institute (PMI) studerade hur kommunikation påverkade projektresultat så kunde de konstatera att projekt med effektiv kommunikation nådde projektmålen mer än 50% oftare jämfört med de projekt som hade en undermålig kommunikation. Kommunicera t.ex. på fikamöten, frukostmöten, personliga veckobrev, intranät, etc.
 • Håll koll på riskerna. Träna på att bli duktig på att göra riskanalyser, t.ex. enligt FMEA-metoden och arbeta aktivt med risk-reducerande åtgärder. Undvik misstaget att göra riskanalysen för sakens skull och låta den bli en skrivbordsprodukt. Genom att lägga tankekraft bakom riskanalysen, så kan kostsamma konsekvenser undvikas.
 • Undvik onödig administration. Skapa inte dokument och material bara för att, utan var pragmatisk och avgör hur de hjälper dig att leverera projektet med hög kvalitet och låg risk. Att ha ordning och reda på den dokumentation som skapar värde är desto viktigare; alla ska kunna hitta rätt information vid rätt tidpunkt utan tidsslöserier och missförstånd.
 • Lös problem. Det uppstår alltid utmaningar och hinder på vägen; se till att lösa dem så fort som möjligt för att undvika onödiga stopp. Tänk på projektet som Toyota-fabriken där hela produktionslinan stannar om något problem upptäcks. Analysera snabbt problemet, lös det och låt projektet fortsätta.
 • Behåll fokus. Driv inte fler projekt parallellt än vad som är möjligt för organisationen att hålla fokus på och följa upp. Ställtiden som det tar för medarbetarna att byta mellan projekt hålls nere och styrgrupper och chefer har möjlighet att aktivt följa upp och hjälpa projekt framåt, samt prioritera mellan olika initiativ.
 • Lär för framtiden. Låt erfarenheter och lärdomar från ditt projekt bli en del i organisationens strukturkapital. Finns det bra exempel eller mallar att spara för framtida projekt så är det välinvesterad tid att säkerställa att dessa tas om hand. Presentera och dela med dig till andra på mer eller mindre strukturerade sätt, t.ex. på interna frukostpresentationer.

De här punkterna baseras på våra erfarenheter utifrån vad som skiljer framgångsrika projekt från de som inte levererar. Vi har bred erfarenhet av projektledning inom olika typer av verksamheter och projektkaraktär, t.ex. affärsprojekt, verksamhetsutvecklingsprojekt, IT-projekt och produktutvecklingsprojekt.

/Mikael Augustsson

Innovation och attraktion med IoT

Workshop på Offentliga Rummet, Innovation och attraktion med IoT

I dag den 30 maj var Pro&Pro på Offentliga Rummets nätverksdag – Internet of Things som motor för hållbar offentlig verksamhetsutveckling. Robert Tjernström och Tommy Ytterström höll i en workshop med ett 60-tal deltagare med temat” Skapa innovation och attraktion med Internet of Things” med fokus på nya offentliga tjänster för nytta och attraktion.

Efter en inledande inspiration, och genomgång av metodik var det dags att värma upp inför kreativa övningen. Med mycket energi och entusiasm samt inspiration från spännande föredrag under dagen, satte sig deltagarna i grupper för att skapa och värdera tjänster. Med mycket glädje och stolthet presenterade grupperna sedan sina förslag som omfattade områden som hemtjänst, skola, sjukhusverksamhet, och återvinning.

Tack till er alla deltagare för ert engagemang och ett speciellt tack till Mittuniversitetet och Bron som arrangerade nätverksdagen.

Pro&Pro Internship 2017

Pro&Pro Internship 2017

För Pro&Pro är talangutveckling av duktiga studenter en viktig del i strategin att bli attraktiv och framgångsrik som företag. Vi har nu nöjet att presentera och välkomna de studenter som valts ut till Pro&Pro Internship 2017.

Malin Kullström, studerar till civilingenjör Teknisk Design. Malin går fjärde året med inriktning Innovationsledning och produktutveckling vid KTH. Malin drivs av att lösa komplexa problem och då både genom analys och att involvera andra. Vid sidan om ett stort idrottsintresse, elitspelare och tränare inom badminton, är Malin intresserad av inredning, design, god mat och ett rikt friluftsliv. Om vintrarna hittar du också henne i skidbacken.

Christoffer Norberg studerar fjärde året på civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Teknikinriktningen är energiteknik och ekonomiska profilen är marknadsföring. Christoffer har studerat en utbytestermin vid San Diego State University. Marknadsanalys, affärsstrategi och industriell försäljning är de största intresseområdena. Som marknadsansvarig för Industriell ekonomi sektionens case-grupp får han utlopp för sitt brinnande intresse av att lösa marknads- och affärsutmaningar. Christoffer tillbringar också gärna tid med härlig utförsåkning.

Anna Samstad studerar fjärde året till civilingenjör vid Industriell ekonomi på Mittuniversitetet med inriktning IT och förändringsledning. En stor drivkraft är att utmana sig själv för att utvecklas som person och få större och bredare kompetens. Anna är intresserad av forskning och har redan skrivit en vetenskaplig artikel. Vid sidan om studierna är det träning, dels på gym och dels löpning, samt mycket musik. Anna spelar piano och sjunger i Studentkåren Gungner.

Uppdrag – en marknadsscenarioanalys

Anna, Christoffer och Malin ska genomföra en marknadsscenarioanalys relaterat till introduktion av olika teknologier för nätverk inom Internet of Things. Utifrån att separata nät för Internet of Things introduceras samt att mobiloperatörer lanserar specifik Internet of Things access i 4G näten, utveckla en modell för analys av olika marknadsscenarios och hur det påverkar befintliga aktörers affär men också möjlighet till introduktion av nya aktörer. Befintliga aktörer är t ex dagens teknikleverantörer till fiber- och mobilnät, mobiloperatörer och bredbandsoperatörer med både nät- och tjänsteleverantörsroller samt stadsnätsoperatörer. Vilken roll spelar leverantörerna av den nya tekniken? Kommer nya samarbeten att utvecklas? Hur är möjligheten för nya aktörer att komma in på marknaden? Vilka nya affärsmodeller är lämpliga att använda?

Om Pro&Pro internship

Pro&Pro erbjuder kvalificerade internship till ambitiösa studenter med syfte att öka studentens näringslivserfarenhet, kompetens och att attrahera potentiella framtida medarbetare på Pro&Pro. I internship ingår både teoriutbildning och kvalificerad handledning. Omfattning och upplägg utformas tillsammans med studenten. Uppdraget inriktas på något av Pro&Pros kompetens- eller satsningsområden. Ansökningar till internship sker under höstterminen, senast 31 december, och intervjuer samt urval sker under januari till februari.

Pro&Pro dagen 2017 – Digitalisering

Pro&Pro dagen genomfördes för tredje gången inför ett 50-tal personer från näringslivet i Sundsvall och precis som tidigare med syftet att inspirera och ge nya perspektiv för att utveckla organisationer och förverkligande av personliga visioner. Årets Pro&Pro dag hade som tema ledarskap och företagskultur för framgångsrik digitalisering. Förutom spännande föreläsningar fick deltagarna tillfälle att mingla, skratta och knyta nya kontakter. Nytt för i år var att Pro&Pros stipendium till duktiga gymnasielever på Skvadern delades ut.

Tommy Ytterström, Stefan Alexandersson

Årets gästföreläsare var Stefan Alexandersson. Stefan som arbetat tolv år på Collector varav de tre senaste åren som VD, berättade om Collectors utveckling från ett litet kreditmarknadsbolag på 20 anställda till nordens ledande digitala och Europas högst värderade nischbank. Collector är en innovativ digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Sedan 2005 har Collector haft en årlig organisk intäktstillväxt om 30 %. Stefan betonade att framgången till stor byggt på en stark företagskultur, präglad av entreprenörskap, engagemang och etik, som en drivkraft att utveckla tjänster och lösningar utifrån kunders behov. Stefan tryckte också på ha mod att besluta och pröva sig fram och vara beredd på att snabbt korrigera när det blir fel.

Mikael Augustsson, Pro&Pro, presenterade och förklarade hur du kan påbörja och intensifiera arbetet med din organisations digitaliseringsprocess. Varje organisation har sina förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Det gäller för ledningen att hitta sin organisations bästa väg i digitalisering.

Mikael Augustsson, Pro&Pro

Mikael presenterade en metod och systematik för att sortera och värdera olika perspektiv och utveckla en digitaliseringsroadmap som just passar din organisation och dina affärer. Mikael summerade Öka medvetenheten i organisationen om vad digitalisering är och vilka möjligheter som skapas. Mikael summerade vägen till att lyckas enligt:

 1. Skapa en nyfikenhet och omvärldsanalys för att kontinuerligt förstå kunder och omvärld
 2. Välj vilka tjänster, produkter eller områden att inrikta er på. Sätt kundupplevelsen i fokus
 3. Utveckla ledarskapet och viljan för att driva och genomföra snabb förändring
 4. Påbörja kompetensresan för att skaffa kunskap inom områden som är centrala för digitaliseringen

Tommy Ytterström, Pro&Pro, berättade om nyckelfaktorer för en lyckad digital transformation ur ett ledarperspektiv. En digital transformation sätter press att ställa om till ett digitalt och innovativt tankesätt. Att driva en omvälvande förändring kräver ett starkt och uthålligt ledarskap som vågar ta obekväma beslut, driva igenom nödvändiga förändringar och framför allt kompetens- och kulturskiften. Tommy summerade sina fem nyckelfaktorer enligt:

 1. Uthållighet och beslutsamhet
 2. Vision och strategi av vikt
 3. Passion för kultur
 4. Våga tänka nytt i kompetens
 5. Våga tänk nytt i struktur

Nytt för i år var utdelning av Pro&Pros stipendium till duktiga gymnasiestudenter. Grattis och lycka till med framtida studier säger vi till Johanna Kühne, David Sawert och Daniel Wiman vid Skvaderns gymnasieskola. Här kan du läsa mer om gymnasiestipendiet och årets vinnare.

Kvällen avslutades med en tävling med temat nyfikenhet, omvärld och samarbete. Vinnare av tävlingen blev Team Skridsko med Hans Axelsson, Fredrik Håkansson, Mikael Jeppling och Malin Kullström. Grattis!

Vi tackar för ett stort engagemang och mycket glädje från er alla som deltog och ser redan fram mot maj 2018 och nästa års Pro&Pro dag.

Pro&Pro Awards stipendium 2017

Grattis och lycka till med framtida studier säger vi till Johanna Kühne, Daniel Wiman och David Sawert vid Skvaderns gymnasieskola, årets vinnare av Pro&Pro Awards gymnasiestipendium. Priserna delades ut i samband med Pro&Pro dagen 2017.

Stipendium delas ut för bästa gymnasiearbete vid Skvaderns naturvetenskapsprogram. Tre stycken finalister nomineras av skolan. Varje finalist får muntligt presentera sitt arbete med tillhörande frågestund. Avgörande faktorer är ambition, analytisk nivå, skriftlig- och muntlig presentation. Presentation sker för Pro&Pro.

 • David Sawert

  1a pris och 7000 kr till David Sawert. Gymnasiearbetet ” Att bygga en dimkammare” har mycket hög komplexitet och genomförts med teoretiskt och praktiskt kunnande utöver det vanliga, vilket tillsammans stort engagemang, inspirerande muntlig presentation och genomarbetad rapport skapat imponerande resultat.

 • 2a pris och 3 000 kr till Johanna Kühne. Gymnasiearbetet ”Musikens påverkan på pulsen vid fysisk ansträngning” har genomförts med genomarbetad analys, genomarbetad och välstrukturerad rapport, stort engagemang och muntlig presentation på en mycket hög nivå.
 • 2a pris och 3 000 kr till Daniel Wiman. Gymnasiearbetet ” Kan din högra hand omedvetet lära upp din vänstra” har genomförts med stort engagemang, genomarbetad analys, en inspirerande muntlig presentation och en skriftlig rapport på mycket hög nivå.

Tommy Ytterström, VD Pro&Pro, beskriver samarbetet och bakgrunden till stipendiet så här:
Vårt löfte ”Makes people and business successful” beskriver vår passion av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa personer. Vi vill inspirera till nyfikenhet, passion och glädje för universitetsstudier på hög nivå. Vi vet att Skvaderns studenter är erkänt duktiga. Genom samarbetet med Skvadern får vi relationer med ambitiösa studenter samtidigt som Skvadern och dess studenter får ta del av vår erfarenhet, kompetens och inspiration. Förutom stipendium ser vi aktiviteter som inspirationsföreläsningar och karriärdialoger.

Grattis och lycka till med framtida studier säger vi till Johanna Kühne, Daniel Wiman och David Sawert vid Skvaderns gymnasieskola, årets vinnare av Pro&Pro Awards gymnasiestipendium. Priserna delades ut i samband med Pro&Pro dagen 2017.

Stipendium delas ut för bästa gymnasiearbete vid Skvaderns naturvetenskapsprogram. Tre stycken finalister nomineras av skolan. Varje finalist får muntligt presentera sitt arbete med tillhörande frågestund. Avgörande faktorer är ambition, analytisk nivå, skriftlig- och muntlig presentation. Presentation sker för Pro&Pro.

 • 1a pris och 7000 kr till David Sawert. Gymnasiearbetet ” Att bygga en dimkammare” har mycket hög komplexitet och genomförts med teoretiskt och praktiskt kunnande utöver det vanliga, vilket tillsammans stort engagemang, inspirerande muntlig presentation och genomarbetad rapport skapat imponerande resultat.
 • 2a pris och 3 000 kr till Johanna Kühne. Gymnasiearbetet ”Musikens påverkan på pulsen vid fysisk ansträngning” har genomförts med genomarbetad analys, genomarbetad och välstrukturerad rapport, stort engagemang och muntlig presentation på en mycket hög nivå.
 • 2a pris och 3 000 kr till Daniel Wiman. Gymnasiearbetet ” Kan din högra hand omedvetet lära upp din vänstra” har genomförts med stort engagemang, genomarbetad analys, en inspirerande muntlig presentation och en skriftlig rapport på mycket hög nivå.

Tommy Ytterström, VD Pro&Pro, beskriver samarbetet och bakgrunden till stipendiet så här:
Vårt löfte ”Makes people and business successful” beskriver vår passion av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa personer. Vi vill inspirera till nyfikenhet, passion och glädje för universitetsstudier på hög nivå. Vi vet att Skvaderns studenter är erkänt duktiga. Genom samarbetet med Skvadern får vi relationer med ambitiösa studenter samtidigt som Skvadern och dess studenter får ta del av vår erfarenhet, kompetens och inspiration. Förutom stipendium ser vi aktiviteter som inspirationsföreläsningar och karriärdialoger.

Pro&Pro på Offentliga rummet

Sandra Lindman och Andreas Gyllenhammar

Konferensen Offentliga rummet arrangeras 2017 i Sundsvall och vi på Pro&Pro är glada att få bidra till konferensen genom nätverksdagen den 30 maj – Smartare välfärd med Internet Of Things. Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. Konferensen är en nationell konferens som vänder sig till för personer som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet.

Markus Marklund från Pro&Pro kommer att moderera på konferensen. På dagen kommer du ha få lyssna till och inspireras av Sandra Lindman, Global IoT Partner manager, från Telia Company och Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef, från Sweco. Vi kommer även få del av tre konkreta fallstudier där Internet of Things används för att förbättra verksamheten och skapa nya tjänster.

Tommy Ytterström, Robert Tjernström

Dagen avslutas med en workshop som Robert Tjernström och Tommy Ytterström på Pro&Pro håller i med temat ”Skapa innovation och attraktion med Internet of Things”. På workshoppen inspireras du av möjligheter med IoT i offentlig verksamhet och får tillsammans utforma nya tjänster som kan utveckla verksamheten. Du får även ta del av och praktiskt använda en metod för att utveckla din innovationsprocess för att skapa nya offentliga tjänster och öka attraktionen genom Internet of things

Anmäl dig till nätverksdagen för att inspireras och få nya idéer hur din verksamhet kan förbättras med Internet of Things. Priset är 950 kr ex. moms. Vid anmälan väljer du nätverksdagen Internet of things som motor för hållbar verksamhetsutveckling.

Anmälan Offentliga rummet – Nätverksdag IoT

Program

09.30  Fika och registrering
10.30  Välkommen (Mattias O’Nils, Mittuniversitetet)
10.50  IoT möjliggör framtiden tjänster, affärer och lösningar!
Sandra Lindman, Telia company
11.40   ”2017 – Var är den smarta staden”
Andreas Gyllenhammar, Sweco
12.30  Lunch
13.30  Fallstudier – Innovation med IoT
14.45  Fika
15.15  Workshop: Innovation och attraktion med IoT
Markus Marklund, Tommy Ytterström Pro&Pro
16.15  Summering av workshop och dagen
16.30  Slut

Information

Datum: 30 maj 2017
Tid: 10:30-16:30
Plats: Quality Hotel, Sundsvall
Pris: 950 kr ex. moms
Anmälan: Offentliga Rummets webbplats
Vid anmälan välj ”Nätverksdag (950 SEK)”
och sedan ”Internet of Things som motor
för hållbar offentlig verksamhet” för att
anmäla dig till rätt konferensspår.

Ledarskap för innovation och välmående

Många företag, organisationer samt enskilda ledare och projektledare söker lösningar för att skapa innovation och kreativitet i samspel med välmående. I detta inlägg delar jag med mig av mina erfarenheter och framförallt systematik för att skapa framgångsrika verksamheter som präglas av innovation, kreativitet och välmående.
Jag har en tydlig tro att det är genom systematiskt och uthålligt arbete som framgång skapas. Det går inte att gena sig fram till snabba resultat. Mitt systematiska ledarskap för framgång delar jag in i sex områden.

Vision
En vision är grunden för framgång, utan vision är min uppfattning att det är väldigt svårt att utveckla ett framgångsrikt ledarskap och framgångsrika verksamheter. Det inses ännu mer om visionen ska bidra till:
• Få människor i rörelse
• Uppmuntra organisationen att finna nya lösningar och frångå gamla invanda lösningar och mönster
• Bryta upp de dagliga rutinerna
• Hjälpa de anställda till mer kreativitet och motivera dem att öka insatsen och samarbeta mer för att förbättra verksamheten
En vision behövs på alla nivåer, företagsnivå, avdelningsnivå, teamet, projektet och för mig som individ.
Visionen ska hela tiden i vardagen prägla ditt ledarskap. Relatera till visionen i aktiviteter och projekt, i målprocess och måluppföljning samt i utvecklingssamtal.

Strategi
Utan långsiktighet och tydlig strategi är det väldigt svårt att som ledare följa en röd tråd och kunna styra val av prioriterade aktiviteter. En strategi är en analys av det utåtriktade och de inre förutsättningarna för bästa väg för hållbar framgång. Strategin samspelar både hårda och mjuka perspektiv och ger dig som ledare en möjlighet att beskriva en naturlig förändringsresa tillsammans med dina medarbetare, Strategi behövs precis som en vision på företagsnivå, avdelningsnivå, teamet, projektet och för mig som individ. Strategiprocessen är lika med din naturliga förändringsresa.

Passion och engagemang
Vi har samtalat om grundstenar för framgångsrikt ledarskap. Till dessa grundstenar hör också passion och engagemang:
• Brinna för det man gör
• Professionell viljestyrka
• Katalysera engagemang till kraftfull strävan efter en tydlig och övertygad vision
• Stimulera till högre prestationsnivåer
• Grunden för att inspirera

Som ledare bör du ständigt ställa dig frågorna:
• Gillar jag det här?
• Hur upplevs jag?
Så fort du är tveksam kommer du ha svårt att driva verksamheten till nästa steg. Oavsett hur duktig du är som ledare kommer det att vara svårt att nå framgång om inte engagemanget finns.

Nyfikenhet
Kreativitet och innovation skapas genom att vara nyfiken i perspektiven kund, individ och samhälle. Det måste finnas ett genuint intresse för kunder, deras situation och utmaningar, för samhällets utveckling och utmaningar, för kollegors och medarbetares intressen och behov.

Nyfikenheten bidrar att utveckla goda idéer till goda hållbara lösningar för våra kunder. Öppenhet för nya influenser, älska att lära sig nya saker och ta till sig nya trender samt reflektera över samhällsutvecklingen är av vikt, Genom att vara nyfiken och se olika perspektiv och infallsvinklar kan du som ledare leverera över det förväntade. Nyfikenhet bör prägla din vardagliga kommunikation, dina möten och workshops och ditt strategi- och planarbete.

Processer och arbetssätt
För att du som ledare ska ha hög genomförandeförmåga över tid behöver du:
• Plattform för strukturkapital
• Styrning, uppföljning och korrigering

Genom att skapa systematiska processer för verksamhet/affär, planering, rekrytering, kompetensutveckling, styrning och uppföljning, har du möjlighet att kunna skapa en miljö för kreativitet, innovation, reflektion och välmående. Du kan som ledare skafffa tid och du upplever att du ligger steget före.

Förhållningssätt
Nedan ger jag ett antal perspektiv i förhållningssätt som bidrar till kreativitet, innovation och välmående:

 • Självbestämmande. Kreativitet kräver motivation. Ge självbestämmande till organisation och medarbetarare över sin tid och sina metoder.
 • Gruppens dynamik: Kreativitet är kombination av redan befintlig kunskap till ny kunskap. Skapa team med rätt personalsammansättning samt partners och nätverk för kreativt samarbete.
 • Många idéer. De många misslyckade idéerna som bär de enstaka lyckade. Stimulera till många idéer och uppmuntra en kultur där även misslyckade idéer är välkomna.
 • Mod – våga misslyckas. Misslyckade idéer är förutsättningen för lyckade idéer. Våga satsa på en idé för att ta steget som krävs för att utforska om den är lyckad eller misslyckad. Du måste våga för att vinna.
  Utforska det möjliga först. Det är så lätt att hämma det kreativa tänkandet med praktiska begränsningar. Tona initialt ned de praktiska begränsningarna, låt dig endast begränsas av fysikens lagar. Låt realiseringen av idén komma sedan.
 • Insikt och kunskap om ett behov eller problem. Kreativitet börjar alltid med en utmaning. Utmaningen är att tillfredsställa ett behov eller lösa ett problem. Utmana din organisation och dina medarbetare med rätt frågeställningar.
 • Individens drivkraft: En idé uppstår alltid i en enskild människas huvud och den starkaste individuella förutsättningen för kreativitet är inre motivation. Tillvara ta individens drivkraft, matcha kompetens och intresse mot uppgiften. Uppmuntra kreativa initiativ
 • Trivas i varandras närhet: Glädje, värme och trivsamt

/Tommy

Pro&Pro på Umeå universitet

Pro&Pro genom Tommy Ytterström höll en inspirationsföresläsning om företagsutveckling med case utmaning för industriella ekonomer vid Umeå universitet

Den 8:e mars föreläste Tommy Ytterström om företagsutveckling för Industriell ekonomi studenter på Umeå universitet. Efter föreläsningen fick studenterna möjlighet att samtala kring frågeställningar, utmaningar och lösningar för ett case inom företagsutveckling. Caset handlade om att värdera en introduktion på en ny marknad och förutom det analytiska även hantera högsta ledningens och medarbetarnas känslor, relationer och uppfattningar i en strategisk resa. Tommy presenterade också Pro&Pro och erbjudanden till studenter i form av examensarbeten, internship och traineeplatser.

Tommy beskriver träffen så här: ”Jag är oerhört imponerad av studenterna som är nyfikna, engagerade och har många tankar och reflektioner. Industriell ekonomi är generellt en mycket bra utbildning med duktiga och ambitiösa studenter. Jag tycker Umeås universitets inriktning med en tydlig matematisk profil kombinerat med företagsekonomi är väldigt intressant. Efter föreläsningen och caset fortsatte samtalen kring frågor som hur lyckas med ledarskap, projektledning, skapa kund- och medarbetarattraktion samt framgångsrikt entreprenörskap. Samtalen kom också in på intressanta framtida branscher och områden som till exempel förändringar i energibranschen, industrins transformering och Industri 4.0.

Vi ser fram mot fortsatt samarbete och tack för ett välorganiserat och energirikt arrangemang.

 

Hallå där…

Oscar Martinez och Veronica Wenner, välkomna till exjobb hos Pro&Pro!

Oscar och Veronica läser sista året på civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi på Mittuniversitetet och genomför nu sitt examensarbete hos oss på Pro&Pro.

Vilka är ni?

Oscar – Civilingenjörsstudent i Industriell ekonomi som har hunnit med åtta terminer hos Mittuniversitetet, en termin med Amsterdam university of applied sciences och nu utförs sista terminen tillsammans med Pro&Pro för att fullborda universitetslivet och få inspiration till nästa kapitel. Nybliven husägare på Alnö i Sundsvall, så bortsett från renovering och extrajobb hos Akzo Nobel ägnas tiden åt innebandy, golf och min nyblivna favorit paddeltennis

Veronica – Jag bor i Sundsvall och läser sista terminen på Mittuniversitet, Civilingenjör i industriell ekonomi. Efter elva avverkade terminer ser jag fram emot examen i vår! Aktiviteter är något jag gillar, stort som smått, oavsett om det är träning, upplevelser eller resor.

Vad handlar ert exjobb om?

Oscar och Veronica – Exjobbet vi gör hos Pro&Pro handlar om att undersöka hur ett företags organisationskultur och affärsstrategier gör det möjligt att skapa kundupplevelser som uppfattas värdefulla ur både ett kund- och företagsperspektiv. Dessutom analyserar vi hur företagets affärsmodell kan omvärderas och optimeras för att skapa hållbara kundresor

Vad är en underbar arbetsdag för er?

Oscar –  En underbar arbetsdag för mig inkluderar goda glada medarbetare, öppna givande dialoger samt varierande, utvecklande och utmanande arbetsuppgifter.

Veronica – En underbar arbetsdag för mig innebär energi. Att skapa ett flow i mitt eget arbete som också kan bidra till att andra får ett härligt flow kring mig. Jag uppskattar positiva stämningar, diskussioner och öppenhet. Jag är tacksam att möjligheten finns att göra exjobb på ett seriöst och ambitiöst företag som hjälper oss att göra ett bra jobb!

Robert Tjernström handledare vid Pro&Pro, vilka strategiska perspektiv adresserar exjobbet?

– Vi har försökt att hitta ett område där flera olika perspektiv skall vara möjliga att adressera men grunden är affärsmodellens relation till kundresan. Ur ett strategiskt perspektiv så är detta ett stort område som kan påverka allt från bemanning/organisation till den kommunikation som görs. Uppgiften för Oscar och Veronica blir att försöka konkretisera och hitta delar som kan göra skillnad. Det känns väldigt kul att de nu kommit igång så jag ser verkligen fram emot att vara med på deras exjobbsresa.

Vad är en underbar arbetsdag för dig Robert?

– En underbar dag kan vara så mycket men det är klart att när man känner att det jobb som gjorts under dagen verkligen gjort skillnad hos den uppdragsgivare man jobbar åt så känns det ju extra bra. Sedan är jag personligen lite svag för runtomkringsnacket som kan vara i arbetet att känna att man kommer närmare en annan person är ett annat exempel på en underbar dag.

 

Samarbete Skvadern

Vi är mycket stolta över att presentera ett samarbete med Skvaderns Gymnasieskola i Sundsvall. Skvaderns gymnasieskola är en friskola som startade 2002. Skolan har sedan starten på ett mycket bra sätt utvecklat och utbildat ambitiösa ungdomar för att kunna klara eftergymnasiala studier på hög nivå. Eleverna ges också stora möjligheter till personlig utveckling som en del i utbildningen.

I samarbetet ingår Pro&Pro Awards gymnasiestipendium. Stipendiet delas ut till bästa gymnasiearbete vid Naturvetenskapsprogrammet åk 3 och innebär:

 • 7 000 kr
 • Deltagande på eventet Pro&Pro dagen
 • Möjlighet till samtal med Pro&Pro medarbetare kring planering av framtida studier, framtida jobb och andra relevanta områden

Tre stycken finalister nomineras av skolan. I den avgörande slutfasen kommer varje finalist att muntligt få presentera sitt arbete med tillhörande frågestund. Avgörande faktorer är ambition, analytisk nivå, skriftlig- och muntlig presentation. Presentation sker för Pro&Pro.

Tommy Ytterström beskriver samarbetet så här: ”Vårt löfte Makes people and business successful beskriver vår passion av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa individer. Vi vill inspirera till nyfikenhet, passion och glädje för universitetsstudier på hög nivå. Vi vet att Skvaderns studenter är erkänt duktiga. Genom samarbetet med Skvadern får vi relationer med ambitiösa studenter samtidigt som Skvadern och dess studenter får ta del av vår erfarenhet, kompetens och inspiration. Förutom stipendium ser vi aktiviteter som inspirationsföreläsningar och karriärdialoger. ”

Digitalisering

Ett av de vanligast förekommande begreppen som vi stöter på i våra kunddialoger är Digitalisering. Jag tycker att det är naturligt och positivt att det pågår ett intensivt funderande och arbete i regionens företag och myndigheter med att förändra verksamhet och organisation utifrån de nya förutsättningar som digitalisering innebär. Digitaliseringsbegreppet uppfattas väldigt olika av personer, företag och myndigheter men alla förstår att det har betydelse för den egna verksamheten och möjligheten att konkurrera i framtiden.  Digitaliseringen anses av många som den mest samhällsomvälvande förändringsprocessen sedan industrialiseringen.
Analysföretagen Ipsus gjorde en intressant undersökning om digitalisering som visade att:

 • 40 % av företagen saknar en strategi eller plan för digitalisering
 • 53 % är tveksamma till att en sådan strategi behövs
 • 76 % av näringslivschefer ser digitaliseringen som en möjlighet snarare än ett hot (3 procent) för företaget

Digitalisering skapar stora möjligheter

Jag tycker att undersökningen visar att många företag och organisationer har förstått betydelsen av digitalisering vilket är positivt. Det är också positivt att en stor majoritet ser digitaliseringen som en möjlighet vilket skapar goda förutsättningar för att också lyckas att ta tillvara på denna möjlighet. Utifrån denna insikt behöver företagen nu förstå och agera för att förbereda organisationen och gå till handling. Möjligheter som vi ser med digitalisering innefattar:

 • Nya kundupplevelser
 • Ökad träffsäkerhet i erbjudande och målgrupp
 • Nya affärsmodeller
 • Snabbare och effektivare utveckling
 • Effektivisering i verksamhet och produktion
 • Nya informationsbaserade tjänster
 • Nya samarbeten
 • Enkelt tillträda till globala marknader och nya kunder

Att verkligen arbeta igenom och tillsammans i ledningsgrupper och verksamheter fundera kring digitaliseringens möjligheter är väldigt viktigt. Vår erfarenhet är att kunskapen och medvetenheten kan öka väldigt snabbt genom att adressera och jobba igenom vad digitaliseringen innebär för företaget. Som vi konstaterade är medvetenheten stor i företagen, 70 % av svenska företag vet att de borde digitaliseras med bara 17% vet hur. Detta i kombination med att uppskattningsvis två tredjedelar av alla IT projekt misslyckas skapar stora utmaningar i transformationen.

Digitaliseringen är horisontell

Alltför ofta upplever vi ett för snävt begrepp eller synsätt kring digitalisering. Exempelvis genom att tro att det centrala med digitalisering är att kunderna själv ska köpa och administrera sina tjänster på nätet eller att produktionsprocessen ska automatiseras. Men genom ökad kunskap kan företaget förstå att digitalisering inte är ett snävt begrepp utan att digitaliseringen är horisontell och påverkar alla företag, myndigheter, områden och verksamheter. Detta innebär att för att förstå och tillvarata digitaliseringens möjligheter behöver företaget ta ett brett perspektiv.  Att tänka med HUR-fokus i flera perspektiv såsom kompetens, arbetssätt, ledarskap, kund, varumärke, kanaler, affärsmodell, information, tjänster och system är avgörande för att lyckas med digitaliseringen.  I arbetet är det också viktigt att genomföra en gedigen internanalys för att få en realistisk bild av var verksamheten befinner sig idag då det är avgörande för det fortsatta arbetet.

Att lyckas med digitaliseringen

För att lyckas i den digitala transformationen anser vi att företag och organisationer behöver

 • Öka kunskapen om vad digitalisering är och vilka möjligheter som skapas
 • Skapa en nyfikenhet och omvärldsanalys för att kontinuerligt förstå kunder och omvärld
 • Utveckla ledarskapet och viljan för att driva och genomföra snabb förändring
 • Införa en digital affärs-och verksamhetsstyrning
 • Påbörja kompetensresan för att utveckla kunskap inom områden som är centrala för digitaliseringen
 • Förstå och välj tjänster eller områden att fokusera på. Utveckla möjligheterna genom digitalisering för valda tjänster med fokus på kundupplevelse över hela kundlivscykeln
 • Skapa förutsättningar för att agilt utveckla tjänster med korta produktlivscykler

Därför uppmanar vi företag och organisationer, små som stora, att under 2017 fokusera på Digitalisering av verksamheten. Ett första lämpligt steg är att integrera digitaliseringen i företags- och verksamhetsstrategier samt befintliga planer och roadmap. Detta då det är viktigt att digitaliseringen inte hanteras separat från centrala områden som kund, affär, ledarskap eller produktion.

/Markus

Trainees 2017

Är du ambitiös, nyfiken, har mycket goda studieresultat och starka ledaregenskaper samt önskar en flygande start på din karriär?

Vi söker dig som nyligen har eller är på väg att avsluta dina studier och vill vara med i vårt traineeprogram och utvecklas till en framgångsrik managementkonsult inom något eller några av områdena affärsutveckling, projektledning, strategiutveckling eller verksamhetsutveckling. Genom traineeprogrammet får du kvalificerad handledning och utbildning i kombination med att arbeta med kunduppdrag.

Vision och mål med traineeprogrammet

Traineeprogrammet är skapat för att stödja Pro&Pros varumärkeslöfte, ”Makes people and business successful”. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa individer till framgångsrika karriärer. På så sätt ger vi individen bästa förutsättningar och vårt företag säkrar en hög nivå i leveranser.
Målet för traineeprogrammet är att passionerat utveckla dig till en managementkonsult med kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå. Det ska också ge dig en plattform för att utvecklas till spetskonsult inom valt område och möjliggöra en hållbar framgångsrik karriär som konsult eller linjechef.

Traineeprogrammets innehåll

Traineeprogrammet omfattar 12 månader och startar mitten av augusti 2017. Anställning kan i förekommande fall starta tidigare. Under programmet har du en personlig mentor som coach samt en kombination av utbildning, teoretiska övningar och omedelbar praktisk erfarenhet som konsult. Under programmets gång arbetar du som konsult inom olika kundprojekt. Samtidigt får du en gedigen utbildning, parallellt med uppdragen. Programmet erbjuder både intern och extern utbildning för att främja din professionella och personliga utveckling. Sammansättningen av konkreta uppdrag och kompetensutveckling säkerställer att du får en brant utvecklingskurva Initialt får du bygga en bred kompetens inom verktyg och metoder som utvecklar din konsultmässighet. Därefter fokuseras din utveckling på metoder och träning inom områdena affärsutveckling, projektledning, strategiutveckling och verksamhetsutveckling. Traineeprogrammets inriktning fokuseras på ett eller flera av de områden du brinner för. Hela vår verksamhet är värderingsdriven, vilket innebär att din egen ambition och dina egna intressen i hög grad kommer styra hur din karriär utvecklas.

Din profil

Du är på väg att avsluta dina studier under våren 2017 eller har varit ute i arbetslivet i maximalt två år. Din inriktning är civilingenjörsutbildning eller masterutbildning inom ekonomi.

 • Du är en högpresterande student som har genomfört din utbildning med mycket goda resultat
 • Du har dokumenterade goda resultat från dina arbetslivserfarenheter
 • Du har en drivkraft att ta dig an nya öppna komplexa utmaningar med ett helhetsperspektiv samt systematisera, analysera och skapa konkreta lösningar och handlingsplaner
 • Du har passion för att utveckla affärer, verksamheter, teknik och människor i ett samspel
 • Du är samhällsintresserad och brinner för hållbar utveckling
 • Du är nyfiken, resultatorienterad, uthållig, ambitiös samt analytisk och strukturerad
 • Du är duktig på att kommunicera i tal och skrift
 • Du får andra att inspireras, trivas och utvecklas
 • Idrottsresultat är meriterande

Rekryteringsprocess

Steg ett: Urval till träff nummer ett. Ett första samtal där du också lär känna Pro&Pro som arbetsgivare.
Steg två: Urval till träff nummer två. Här får du testa på att lösa och presentera relevanta case.
Steg tre: Urval till träff nummer tre. Slutintervju.

Om Pro&Pro

Pro&Pro är ett Sundsvallsbaserat managementkonsultföretag som hjälper företag och organisationer främst inom branscherna telekom, försäkring, industri och forskning/utbildning att framgångsrikt utveckla sina verksamheter. Våra fokusområden är strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas. Detta gör oss attraktiva för alla som värdesätter långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet och vilja att utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden och som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition.

Ansökan

Skicka ditt personliga brev, CV samt kopia på gymnasie- och högskolebetyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se.
Sista ansökningsdag är 2017-03-05
Om du har frågor kontakta Tommy Ytterström, 070 673 72 00.

Vi välkomnar Mikael

Vi har nöjet att välkomna Mikael Augustsson till oss på Pro&Pro. Mikael börjar som konsult och rådgivare den 1 januari och kommer att förstärka vårt erbjudande inom strategi, verksamhetsutveckling och projektledning för förändringsprogram. Det är mycket roligt att Mikael, med sin erfarenhet och bakgrund, har valt att börja hos oss, säger VD Tommy Ytterström.

Mikael är en västkustkille, uppvuxen i Borås, som har funnit sig väl tillrätta i Sundsvall där han uppskattar närheten till friluftsliv både sommar och vinter. Han är civilingenjör från Chalmers med inriktning på Industriell Ekonomi och kommer närmast från en tjänst som utvecklingschef på HL display. Utifrån sina tidigare anställningar, bland annat som managementkonsult på Triathlon Group, har Mikael byggt upp en bred internationell erfarenhet i både Väst- och Östeuropa, Ryssland och Australien. Där arbetade han med ansvar för stora förändringsprogram och verksamhetsutvecklingsprojekt hos kunder inom en flera olika branscher, bland annat fordonsindustrin, medicinteknik och finans.

Mikael är en resultatorienterad ledare som brinner för att driva förändrings- och utvecklingsarbete och att se människor och organisationer växa. Han är nyfiken och har ett pragmatiskt angreppsätt som fokuserar på att finna möjligheter och lösningar. Han gillar både att arbeta på strategisk och operativ nivå för att säkerställa att värde skapas.

Läs mer om Mikael här.

Forskning och tillväxt

För någon vecka sedan var vi på Pro&Pro med som partner på regionens stora forskningskonferens, Science & Innovation Day. Det är mycket spännande att vara med och ta del av nya teknologier och forskningssatsningar som genomförs. Vi på Pro&Pro har förmånen att arbeta med flera av regionens stora forskningsprojekt.

Att forskning och utveckling är avgörande för tillväxt är de flesta överens om. KK stiftelsen, högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft, har undersökt detta och kan visa på ett tydligt samband mellan utbildning, forskning och tillväxt. Undersökningen visar även att en högutbildad är tre gånger så produktiv för ett företag och att hälften av den ekonomiska tillväxten mellan 2001–2010 har skett tack vare högre andel högutbildade.

SCB publicerar regelbundet statistik över forskning och utveckling. Denna statistik visar tyvärr att mellersta Norrland satsningar på forskning och utveckling uppgår till blygsamma 1.0 % av BNP (Regional innovationsstatistik i Sverige 2013, SCB). Detta kan jämföras med närliggande regioner som Gävleborg (1,39 %), Västerbotten (3,9 %) eller Uppsala (5,8 %). För Sverige är siffran 3,3 %. Detta kan också relateras till EU:s målsättning för Sverige på att 4 % av BNP 2020 ska satsas på forskning och utveckling. SCB:s statistik baseras på att universitet och företag genom enkäter redovisar sina forsknings- och utvecklingskostnader. Det är rimligt att anta att universitet generellt är bättre på att redovisa dessa kostnader än företagen. FoU kostnaderna redovisas också på det län där företaget har sitt säte, vilket innebär att flera av de större företagen i Norrlands med säte i Stockholm så redovisas deras FoU satsningar i Stockholm oavsett om en del av det faktiska arbetet genomförs i andra län.

En naturlig förklaring till statiken är att stora universitet och sjukhus är lokaliserade i de regioner med stora FoU satsningar. En annan skillnad är att i Västerbotten och Uppsala ligger tyngdpunkten på forskningen på universitet och högskola medan forskning och utveckling i större utsträckning genomförs av företag i Mellersta Norrland. Men även innovationskulturen är avgörande. Det är en viktigt att öka forskningssatsningarna och lyckas med kommersialiseringen i regionens företag. Det är också av avgörande betydelse att öka andelen medarbetare och ledare i företagen och organisationerna som har en universitets- eller forskningsutbildning. Dessa personer har troligtvis relationer med universitet och har också ett intresse för akademi och forskning.

Storstadsregionerna har historiskt en hög andel högutbildade tack vare stora universitet och den inflyttning av högutbildad arbetskraft som pågått under en lång period. En intressant observation är att det i Norrland de senaste femton åren skett en kraftig ökning av andelen högutbildade i näringslivet, delvis tack vare att de norrländska universiteten vuxit samt att flera norrländska städer har blivit bättre på att attrahera högutbildade från södra Sverige och även utlandet. Exempelvis har andelen högutbildade mellan 2001 och 2010 i Sundsvall ökat med 26 %, i Hudiksvall med 30 % och i Luleå med hela 40 % medan ökningen i Malmö under samma period uppgått till 23 %.

Att företagen inser betydelsen av forskning och utveckling är centralt för en långsiktig tillväxt och utveckling. Om näringslivet kommunicerar till studenter att forskningsutbildning är viktig så kan de också bidra till intresset för utveckling och forskning.

Jag upplever att många känner att det är svårt och komplicerat med forskning men det behöver det inte alls vara, alla kan bidra genom att i sina verksamheter fundera kring förbättringar och kontinuerligt vara nyfiken för att förstå nya möjligheter som ny teknik skapar. Det finns goda förutsättning att ta tillvara dessa idéer och den finns även möjligheter till finansiering från ett stort antal fonder och stiftelser. Vi har alla en viktig roll att öka kunskap och medvetenhet om betydelsen av forskning och utveckling för att uppmuntra till utveckling av nya tjänster och produkter.

Vi på Pro&Pro upplever ett ökat intresse hos såväl företag som kommuner och offentliga verksamheter för såväl forskning som utveckling av nya innovationer i befintliga eller nya företag. Det är jätteroligt att medvetenheten om detta verkar öka alltmer i de norrländska kommunerna vilket är positivt inför framtiden. Även i mindre kommuner finns förutsättningar till samverkan med forskare vilket kan bidra till ökad forskning och utveckling i både företag och offentliga verksamheter.

Det är därför extra spännande att få arbeta med företag som är har sitt ursprung i forskningsprojektet och satsningar. Det finns en mycket stor potential att kunna ta tillvara på de forskningsresultat som skapas i på universiteten och företagen och kommersialisera dessa till lönsamma produkter och företag. Att hjälpa innovationsföretag i sin utveckling är något vi brinner för då det skapar positiva effekter i hela samhället samt innebär intressanta och spännande arbetsuppgifter.

Det vore kul om vi om tio år kan se att Norrland är ledande inom forsknings- och utvecklingssatsningar. Med utgångspunkt i basindustrin och den transformation som pågår genom hållbar energi, digitalisering och internet of things finns förutsättningar för kraftigt ökad forskning i Norrlands näringsliv.

 

Vi söker managementkonsulter

Vi söker managementkonsulter till Sundsvall inom områdena, kundorienterad verksamhetsutveckling, projektledning samt strategisk HR och ledarskap

Managementkonsult med fokus verksamhetsutveckling inom industri och skogsnäring

Vi söker dig som drivs av att utveckla verksamheter och dess processer till sin fulla potential. Nu vill du ta steget och utvecklas ytterligare samt vara med och utveckla förutsättningar för framtidens industri och skogsnäring. Du inspireras av en roll där du strategiskt och taktiskt hjälper kunder i deras ambition till kundorienterade processer. Rollen är att arbeta fram strategi för processorientering, hjälpa kunden med viktiga val för framgångsrik implementering samt operativt analysera behov och utveckla processer. Du drivs av stora utmaningar i utveckling och transformation där du arbetar med människa, affär, verksamhet, och teknik/IT integrerat. I grunden har du erfarenhet, kunskap och certifieringar i strategisk och taktisk processutveckling eller Business Process Maganagement. Värdefullt är erfarenhet från industri och skogsnäring. Du ser också en drivkraft att arbeta som inspiratör, coach, rådgivare och utbildare och att utveckla koncept inom verksamhetsutveckling, Din utbildning är civilingenjör eller masterexamen inom ekonomi med mycket goda resultat. Vi värdesätter att du är innovativ, drivande, resultatorienterad, uthållig, ambitiös samt analytisk och strukturerad. Det är också viktigt att du får andra att trivas och är duktig på att kommunicera i tal och skrift

Om du har frågor kontakta Markus Marklund, 070 551 57 30, markus.marklund@proandpro.se

 

Managementkonsult med fokus på program- och projektledning

Vi söker dig som arbetar som projektledare och som leder större projekt eller program. Nu vill du ta steget och utvecklas ytterligare. Du inspireras av en roll som program- och projektledare för stora utmaningar i utveckling och transformation där du arbetar med att driva en helhet, det vill säga människa, affär, verksamhet och teknik integrerat. Du kombinerar metodik inom projekt- och agila området med personligt ledarskap och kunskap om affärs- och verksamhetsutveckling. Du ser också en drivkraft att arbeta som inspiratör, coach, rådgivare och utbildare inom projektområdet och att utveckla koncept inom projektledning. Din utbildning är civilingenjör eller masterexamen inom ekonomi med mycket goda resultat. Vi värdesätter att du är innovativ, drivande, resultatorienterad, uthållig, ambitiös samt analytisk och strukturerad. Det är också viktigt att du får andra att trivas och är duktig på att kommunicera i tal och skrift.

Om du har frågor kontakta Tommy Ytterström, 070 673 72 00, tommy.ytterstrom@proandpro.se

 

Managementkonsult med fokus på strategisk HR och ledarskapsutveckling

Vi söker dig som drivs av strategisk HR med fokus på utveckling av resultatorienterade organisationer och individer i kombination av tydligt välbefinnande. Du drivs av att utveckla HR området som en viktig strategisk komponent av ett företags strategi och av att utveckla arbetsgivarvarumärket. Nu vill du ta steget till att utvecklas ytterligare. I rollen ingår att arbeta med strategi inom HR och arbetsgivaravarumärke, realisera processer samt utveckla ledare, medarbetare och ledningsgrupper. I grunden har du erfarenhet, kunskap samt certifieringar inom utveckling av HR, ledarskaps- och medarbetarutveckling samt utvecklat och genomför ledarskapsutbildningar. Du ser också en drivkraft att arbeta som inspiratör, coach, rådgivare och utbildare inom ledarskap. Din utbildning är högskoleutbildning med fokus på HR och ledarskap med mycket goda resultat. Vi värdesätter att du är innovativ, drivande, resultatorienterad, uthållig, ambitiös samt analytisk och strukturerad. Det är också viktigt att du får andra att trivas och är duktig på att kommunicera i tal och skrift.

Om du har frågor kontakta Markus Marklund, 070 551 57 30, markus.marklund@proandpro.se

 

Om Pro&Pro

Pro&Pro är ett Sundsvallsbaserat managementkonsultföretag som hjälper företag och organisationer främst inom branscherna telekom, försäkring, industri och forskning/utbildning, att framgångsrikt utveckla sina verksamheter. Våra fokusområden är strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas. Detta gör oss attraktiva för alla som värdesätter långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition.

Ansökan
Skicka ditt personliga brev, CV samt kopia på högskolebetyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se.

Sista ansökningsdag är 23 oktober 2016.

Ledarskap på distans och millennials

Pro&Pro har undersökt hur regionens företag och organisationer ser på ledarskap på distans och millennials. Undersökningen har genomförts av Linnéa Lindström, Internship juniorkonsult sommaren 2016 vid Pro&Pro. Litteratur, artiklar och forskning inom områdena ledarskap på distans och millennials har jämförts med hur det ser ut i regionen idag. Resultaten visas i nedan artikel, ” Utmaningar med ledarskap på distans och millennials”.

millenials-remote-managment-300

Hela artikeln (4 sidor)

Analysen sätter igång frågor och reflektioner inom en rad områden, affärsmodellen för en anställning, utveckling av ett ledarskap och medarbetarskap som passar för att leda och arbeta på distans samt möjligheter till karriärutveckling mellan branscherna i regionen. Slutsatsen av analysen är att regionens arbetsliv påverkas väsentligt av områdena ledarskap på distans och att attrahera millennials.

Affärsmodell för anställning

Millennials har drivkrafter som flexibilitet, balans mellan fritid och arbete, samhällsansvar, ekonomiska fördelar, högre syfte och stora möjligheter till utveckling. Dessa drivkrafter tillsammans med ett tydligare entreprenörskap gör att mycket talar för att framtidens affärsmodell mer blir frilansinriktad, en kontaktanställning och där den anställde är en egenföretagare. Som egenföretagare ges större möjligheter till att själv planera sitt arbetsliv beroende på faser i livet, flexibilitet i tid och arbetsställe, bestämma över sin kompetensutveckling genom att inte vara beroende av att få en utbildning godkänd av arbetsgivaren, men också att kunna själv sitta vid ratten och kunna påverka ur sina egna värderingar. Som individ kan jag då också bestämma om jag vill använda tid och pengar till samhällsengagemang. För arbetsgivaren underlättar också en kontraktsanställning genom att kunna göra förändringar och skaffa den kompetens som behövs för tillfället och inte minst den energi och passion som behövs för tillfället. Frågan blir såklart hur man kan skapa en gemenskap där de flesta är frilansare. Kravet ökar på företagens vision, värderingar och syfte.

Distansperspektivet i ledar- och medarbetarutveckling

Ledarskap på distans, d.v.s. att ledare och medarbetare inte fysiskt finns på samma ställe ökar väsentligt och är en naturlig komponent i ledar- och medarbetarutveckling. Projekt blir också mer och mer distribuerade. I undersökningen kommer det fram att ledarskap på plats och ledarskap på distans är två helt olika saker. Detta betyder att framtidens ledarutveckling men även medarbetarutveckling måste innehålla distansperspektivet och vid rekrytering av ledare bör ta hänsyn till förmågan att leda på distans.

Behov av ökade möjligheter till karriärutveckling

För att regionen ska kunna behålla millennials som drivs mycket av omväxling och karriärutveckling behövs från företag och organisationer en vidgad syn i rekrytering och karriärutveckling. En öppen inställning och förståelse för att befintliga medarbetare önskar byta och hitta nya områden, men också se möjligheter i att rekrytera från andra branscher. Med ett sådant synsätt ges möjligheter till ett mer flexibelt och framåtriktat arbetsliv och ökad möjlighet för utveckling av regionen

För dig som önskar fördjupa dig i litteratur finns följande litteraturtips:

 • Not Everyone Gets a Trophy: How to Manage the Millennials, Bruce Tulgan
 • The distance Manager, Fisher
 • Att leda på distans, Nordengren och Olsson
 • Success for the Global Manager, Dalton, Ernst, Deal, Leslie

Nu lanserar vi Probloggen

Nu lanserar vi vår Problogg. Här delar vi våra tankar, reflektioner och erfarenheter från näringsliv, samhälle och utveckling. Genom Probloggen vill vi tillsammans med er dela med oss men även få tankar och kommentarer från dig.

Följ vår blogg för att inspireras, få ny kunskap och nya perspektiv.

Examensarbete 2017

Pro&Pro, examensarbeten Master nivå, 30 hp

Nu söker vi ambitiösa studenter som genomfört sina studier med goda resultat till tre examensarbeten inom strategi, affärsmodellering och Business Process Management.

Optimisation of business model related to customer relation and customer journey

Bakgrund

En av hörnstenarna i många företags verksamhet är att ha en väl fungerande relation till kunden från det att intresse för företagets erbjudande väcks till den punkt där man avslutar relationen. Relationen mellan kundresan och den affärsmodell som man som företag väljer blir därför kritisk ur många aspekter; prisnivåer, erbjudandeutformning, verksamhet och organisation etc.
Inom t ex el- och bredbandsfiberbranschen finns det regulatoriska regler för hur slutkundserbjudandet får se ut kopplat till vem som äger det fysiska nätet och de tjänster som erbjuds. Detta påverkar de val som aktörer i dessa branscher kan göra kopplat till kundrelation och affärsmodell.

Uppgift

Frågeställningen är att titta på vilka parametrar i de möjliga affärsmodellerna som påverkar kundrelationen och därmed blir en del i kundresan för kundens engagemang med företaget. Arbetet skall både ta utgångspunkt från kundens och företagets perspektiv och peka på faktorer och val som företaget kan göra för att optimera affärsmodellen. Aspekter som bransch och geografi skall även inkluderas och som fallstudie skall el- och fibermarknaden analyseras utifrån affärsmodeller kopplade till nätägare, där det historiskt funnits en stark förkärlek för att behålla en kundrelation via nätavtal med kunden.

Antal studenter

1 till 2 studenter.

Kontaktperson

Robert Tjernström, rober.tjernstrom@proandpro.se, 070 594 38 88

 

Business model scenario analyse related to market introduction of smart city Internet of Things networks

Bakgrund

Maskin till maskin kommunikation har funnits på marknaden sedan mobila nät baserade på GSM teknik marknadsintroducerades i början på 1990 talet. Området betecknades då telematik och tillämpningarna var främst inom områden som övervakning och transport. I och med sensorteknikens utveckling i både kapacitet och lägre kostnad har utvecklingen tagit steget till sakernas Internet, Internet of Things. Tillämpningarna har breddats till områden som övervakning och styrning av viktiga funktioner i en stad som trafik, miljö, energi m m för att utveckla smarta städer. I takt med utveckling av nya tillämpningar har ett stort behov uppkommit av accessnät som kostnadseffektivt kan täcka inomhus och andra svåra utrymmen med möjlighet till många accesspunkter. Sådan teknik och därmed nät finns nu kommersiellt tillgängliga och i några svenska städer byggs nu testnät för forskning och utveckling. Möjliga aktörer att ansvara för nät och dess tjänster är befintliga aktörer t ex mobiloperatörer och bredbandsoperatörer med både nät- och tjänsteleverantörsroller samt stadsnätsoperatörer. Det blir också en möjlighet för nya aktörer att komma in på marknaden. Det innebär att nya affärsmodeller kan skapas och affärsekologin förändras och därmed ges nya marknadsförutsättningar.

Uppgift

Utifrån att separata Internet of Things nät introduceras i städer, utveckla en modell för analys av olika marknadsscenarios och hur det påverkar befintliga aktörers affär. Befintliga aktörer är t ex dagens teknikleverantörer till fiber- och mobilnät, mobiloperatörer och bredbandsoperatörer med både nät- och tjänsteleverantörsroller samt stadsnätsoperatörer. Vilken roll spelar leverantörerna av den nya tekniken? Kommer nya samarbeten att utvecklas? Hur är möjligheten för nya aktörer att komma in på marknaden? Vilka nya affärsmodeller är lämpliga att använda?

Antal studenter

1 till 2 studenter

Kontaktperson

Tommy Ytterström, tommy.ytterstrom@proandpro.se, 070 673 72 00

 

Development of strategy model for implementation of Business Process Management

Bakgrund

Många företag och organisationer ser värdet av en processorientering för att åstadkomma ökat kundfokus och ökad effektivitet. Business Process Management (BPM) är en disciplin som innebär en kombination av modellering, automation, utförande, kontroll, mätning och optimering av affärsaktivitetsflöden. Business Process Management (BPM) ska stödja att verksamheten levererar rätt varor och tjänster som möter efterfrågan ur kundernas perspektiv rörande behov och preferenser. För ett företag eller en organisation är det en stor transformation i fråga om ledning, styrning, organisation, kompetens och arbetssätt. Det innebär för många företag även en stor investering i IT system och verktyg och medför ett antal stora projekt och leverantörsrelationer. Det är också viktigt med en genomarbetad strategi för att transformationen ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Varje företag och organisation måste själv göra sin analys av nuläge och strategi, men skulle det finnas en strategimodell som stödjer att på ett snabbt och effektivt sätt kunna ta fram den specifika strategin för ett företag eller organisation. Strategiska perspektiv att beakta är vilken ordning ska olika initiativ göras, vilka processer bör man inleda med, kompetens för att lyckas i planering utveckling och förvaltning, ledning och styrning och styrning, förändrad kultur, organisation, kundkunskap, leverantörsrelationer, teknikval etc.

Uppgift

Utifrån att studera och skaffa kunskap från ett antal implementationer av BPM i företag och organisationer samt ta del relevant forskning inom området, utveckla en strategisk modell som hjälper företag och organisationer att utifrån sitt nuläge i olika områden och perspektiv, hitta ”bästa vägen” till framgångsrik transformation till en processorientering och Business Process Management.

Antal studenter

1 till 2 studenter.

Kontaktperson

Markus Marklund, markus.marklund@proandpro.se, 070 551 57 30

 

Profil

Civilingenjörsutbildning Industriell ekonomi med inriktningar som organisationsutveckling, management, kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling, strategi, affärsutveckling eller motsvarande,
Civilingenjörsutbildning Teknisk fysik, Teknisk matematik, Datateknik, Elektroteknik, Medieteknik, Informationsteknik med inriktningar som kvalitetsutveckling, management eller motsvarande.
Masterutbildning ekonomi med inriktning affärsutveckling, strategi, management eller motsvarande.
Du har genomfört din utbildning med mycket bra resultat och har dokumenterade goda resultat från dina arbetslivserfarenheter. Vi värdesätter att du är drivande, resultatorienterad, uthållig, ambitiös samt analytisk och strukturerad. Det är också viktigt att du får andra att trivas och är duktig på att kommunicera i tal och skrift.

Kort om Pro&Pro

Pro&Pro är ett Sundsvallsbaserat managementkonsultföretag som hjälper företag och organisationer främst inom branscherna telekom, försäkring, industri och forskning/utbildning att framgångsrikt utveckla sina verksamheter. Våra fokusområden är strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas. Detta gör oss attraktiva för alla som värdesätter långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet och vilja att utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden och som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition.
Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Pro&Pro och bygga relationer för framtiden med en möjlighet till anställning och karriär.

Genomförandeperiod

Start januari 2017

Ersättning examensarbete

Fast arvode som utbetalas när examensarbetet är godkänt av berört universitet.

Strategiskt styrelsearbete

Vi på Pro&Pro är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas med långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Ideella föreningen Styrelseakademin Västernorrlands mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för ökad lönsamhet och utvecklingskraft. Därför är det för oss naturligt att vara partner inom strategiområdet med Styrelseakademin. I slutet av maj var Pro&Pro värd för Styrelseakademin Västernorrlands styrelsecafé med rubriken ”Ta styrelsens strategiska arbete till nästa nivå. Inför 45 engagerade deltagare beskrev Tommy vikten av strategiskt arbete och tips hur styrelsens strategiska arbete kan förbättras och upplevas nyttigt och effektivt.

Tommy inledde med att beskriva det tydliga syftet för styrelsearbetet i form av hållbar värdeutveckling för ägare, medarbetare och samhälle. Strategin ska beskriva det sammanhängande handlingsmönstret för att uppnå uppsatta må och är tillvägagångssättet för att styra ett företags resurser mot de områden som ger ”bästa” förutsättningarna för. ”En styrelse ska vara en stark resurs och hjälpa en företagsledning att utveckla ett bolag.”

I de undersökningar som styrelseakademin genomför kring hur styrelsen ser på sitt styrelsearbete så framgår det att förbättringsområden vanligtvis har att göra med bolagets konkurrensförmåga och långsiktiga överlevnad.

De vanligaste problemområdena har är kopplade till: omvärldsbevakning, image på marknaden, kompetensförsörjning, förvärv och hållbarhet. Med andra ord är det de långsiktiga strategiska områdena som styrelser ofta ser förbättringspotential i medan de upplever att de har kunskap om mer operativa områden som ekonomi, produktion och produkter.

Tommy beskrev fem (5) konkreta tips för att ta styrelsearbetet till nästa nivå:

 1. Klargör roller och ansvar för VD och styrelse
 2. Skapa struktur och process, utse ansvarig för att driva den strategiska processen (resan)
 3. Klinisk och faktabaserad omvärldsanalys
 4. Samspela extern och intern analys och slarva inte i analys. Balans mellan hjärna och hjärta
 5. Våga ”tänk om det är tvärtom”
 6. Följ systematiskt upp realiseringen av strategin

Vi på Pro&Pro ser fortsatt samarbete med Styrelseakademin i Västernorrland och företag som vill utveckla sitt styrelsearbete.

Internship 2016

Vi har nöjet att välkomna Linnéa Lindström till oss på Pro&Pro. Linnea kommer under sommaren inom ramen för Pro&Pro Internship att genomföra en analys inom områdena Ledarskap på distans och Rekrytering och utveckling av medarbetare födda på 1990-talet. Uppdraget syftar till att göra en analys av omvärld, forskning och regionala behov och utifrån denna analys ge tydliga rekommendationer hur företagen bör förhållas sig till och agera för att möta kommande utmaningar. Genom arbetet hoppas vi kunna bidra till att öka kunskapen och förberedelsen i regionens näringsliv inom dessa, för framtiden, viktiga områden.

Linnéa har avslutat tredje året på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi på Chalmers i Göteborg och har ett stort intresse för företagsutveckling och management. För Pro&Pro är talangutveckling av duktiga studenter en viktig del i strategin att bli attraktiv och framgångsrik som företag.

Om Pro&Pro internship
Pro&Pro erbjuder kvalificerade internship till ambitiösa studenter med syfte att öka studentens näringslivserfarenhet, kompetens och att attrahera potentiella framtida medarbetare på Pro&Pro. Omfattning och upplägg utformas tillsammans med studenten. Uppdraget inriktas på något av Pro&Pros kompetens eller satsningsområden.

Pro&Pro dagen 2016

Pro&Pro dagen 2016 var välbesökt med ett 40-tal deltagare från Sundsvalls näringsliv. Pro&Pro dagen vill inspirera och ge nya perspektiv för att utveckla framgångsrika organisationer och förverkligande av personliga visioner. Årets Pro&Pro dag handlade om hur nyfikenhet skapar resultat, glädje och personlig utveckling. Förutom spännande föreläsningar gavs tillfälle att mingla, skratta och knyta nya kontakter.

Om du är nyfiken på föreläsningarna så kan du här lyssna på sammandrag:

Skellefteå AIK – Framgångssagan

Håkan Billing, Skellefteå AIKs försäljnings- och marknadschef, berättar om Skellefteå AIKs resa från en klubb nära konkurs till en framgångssaga som levererar sportsliga resultat och framgångsrika hockeyspelare.

Nyheter

Tommy Ytterström lanserade flera nyheter som planeras den kommande tiden.

Skapa nya kundvärden med Internet of Things

Markus Marklund och Robert Tjernström, Pro&Pro, berättar om hur du redan idag kan skapa nya kundvärden och affärer med Internet of Things.

Att förändra genom att ta kunden till hjärtat och hjärnan

Åsa Arencrantz och Tommy Ytterström, Pro&Pro, berättar hur du ska gå tillväga för att utveckla organisationer och dess medarbetare med hjälp av kundförståelse.

Vi vill tacka alla som deltog på Pro&Pro Dagen 2016 och ser fram emot flera spännande samarbeten framöver.

Vi välkommnar Robert

Vi har nöjet att välkomna Robert Tjernström till oss på Pro&Pro. Robert börjar som konsult och rådgivare den 18 april och kommer att förstärka vårt erbjudande inom strategi, affärsledning, tjänsteutveckling, verksamhetsutveckling och projektledning. När det gäller att hitta samband mellan kundbehov och affärsnytta ur både ett strategiskt och verksamhetsperspektiv så är han rätt man för jobbet. Robert är en nyfiken, analytisk och jordnära person som älskar när det finns ett problem eller en uppgift att lösa och få saker gjorda. Som person är Robert en prestigelös person som genom egen kunskap och lyhördhet bidrar till att hitta nya och innovativa lösningar på uppgifter och problem. Robert är en omtyckt och empatisk person som får andra att trivas.

Robert JPG

Robert Tjernström

Robert är uppväxt i Umeå och är utbildad civilingenjör inom datateknik och reglerteknik på Luleå tekniska universitetet. Han har även genomfört ekonomistudier vid Umeå Universitet och Exceutive Management Program på IFL vid handelshögskolan i Stockholm. Robert har arbetat över 15 år på ett flertal multinationella såsom Ericsson och TeliaSonera. Genom åren har Robert arbetat som produktutvecklare, projektledare, produktchef, affärsutvecklare och marknadsansvarig. Erfarenheter som kan nämnas är att Robert för mobildata utvecklat och implementerat strategier och affärsmodeller samt lanserat erbjudanden på både konsument- och företagsmarknaden. Utmaningen var att ta en marginell affär till en miljardaffär samt att skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt i marknadsandelar på en konkurrensutsatt föränderlig marknad där affärsnyttan för kunden varit i fokus. Roberts förutsåg tidigt, utifrån sin nyfikenhet, analytiska och strategiska förmåga, dagens affärsmodeller inom mobildata. Han drivs av gediget kundintresse och det har gett honom en position att ofta används som expert i media.

Vi är väldigt glada och stolta att Robert har valt att börja hos oss på Pro&Pro och tror att hans kunskap och erfarenhet kommer vara värdefull för såväl befintliga som nya kunder.

Läs mer om Robert här.

Utbildningar våren 2016

Planerade utbildningar för våren 2016 är Ledarskap på distans och Framtidsplanering. Genom dessa två utbildningar erbjuder vi kunder i regionen såväl som nationellt möjlighet att utveckla och stärka sin kompetens inom omvärldsanalys, strategi- och ledarskapsområdet. Vi upplever ett generellt intresse för Ledarskap på distans och Framtidsplanering och därför planerar vi nu att genomföra de som öppna kurser i Sundsvall under maj och juni.

Våra utbildningar ger dig konkreta arbetssätt, metoder och verktyg för att uppnå efterfrågade effekter i din verksamhet. Utbildningsinnehåll och upplägg har utformas utifrån dialoger med företag och organisationer med utgångspunkt i vedertagna metoder. Vi är övertygade om att det finns ett stort mervärde i att utbilda sig praktiskt och att träna på att utveckla sitt ledarskap och sin strategiska förmåga. Att få diskutera och utbyta erfarenheter med personer från andra företag med motsvarande roller och utmaningar är också värdefullt.

Utöver dessa erbjuder vi även de företagsinterna utbildningarna Strategisk och taktisk produktledning och Visionärt ledarskap.

Mer information om våra utbildningar och möjlighet att anmäla sig finns här.

Managementkonsulter sökes

Pro&Pro är ett managementkonsultföretag som hjälper företag och organisationer att framgångsrikt utveckla sina verksamheter. Våra fokusområden är strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas. Detta gör oss attraktiva för alla som värdesätter långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet och vilja att utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden och som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition.

Hos oss börjar alltid karriären med en personlig mentor som coach samt en kombination av utbildning, teoretiska övningar och omedelbar praktisk erfarenhet som konsult. Vi har en ambition att ge en snabb och professionell väg till senior nivå. På detta sätt ger vi individen bästa förutsättningar och vårt företag säkrar en hög nivå i leveranser.

Vi söker dig som är nyexaminerad eller har några års arbetslivserfarenhet. Din bakgrund är civilingenjör eller masterexamen inom ekonomi. Du har genomfört din utbildning med mycket bra resultat och har dokumenterade goda resultat från dina arbetslivserfarenheter. Vi värdesätter att du är drivande, resultatorienterad, uthållig, ambitiös samt analytisk och strukturerad. Det är också viktigt att du får andra att trivas och är duktig på att kommunicera i tal och skrift. Idrottsresultat är meriterande.

Skicka ditt personliga brev, CV samt kopia på gymnasie- och högskolebetyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se. Vi kommer att utvärdera inkomna ansökningar löpande.

Om du har frågor kontakta Markus Marklund, 070 551 57 30 eller Tommy Ytterström, 070 673 72 00.

Summerar 2015 så här långt

Så här långt under 2015 har vi fått förmånen att arbeta med flera engagerade och framgångsrika kunder från olika branscher och med olika storlek. Vi har under året jobbat tillsammans med ett uppstartsföretag med nya och innovativa produkter, ett växande konsultföretag inom IT, en av Sveriges ledande teknikkonsulter, regionens universitet med att utveckla forskning och arbetslivssamverkan samt en myndighet som vill vidareutveckla sina tjänster och processer.

För oss är det väldigt spännande och utvecklande att få jobba med viktiga strategiska och långsiktiga frågor i kundernas strävan att utveckla sin verksamhet att nå sin fulla potential. Tillsammans innefattar uppdragen områden som strategiutveckling, marknadsanalys, utveckling av affärsmodell, GoTo market strategi, erbjudandeutveckling, processutveckling, projektledning samt utveckling av medarbetarattraktion, Employer branding.

Vi brinner verkligen för dessa områden och det hjälper oss att leverera med både hjärta och hjärna samt får oss att uppleva glädje och trivsel i vårt jobb. Nu ser vi fram emot att fortsätta med utvecklande och roliga samarbeten och projekt med befintliga och nya kunder under resten av 2015!

Tommy Ytterström, VD Pro&Pro

Science & Innovation Days

Årets stora forsknings och innovationskonferens i Sundsvall, Science & Innovation Days, genomförs den 12-13 oktober för andra gången. Pro&Pro har även detta år i uppdrag att processleda arbetet med planeringen och genomförandet av konferensen tillsammans med arrangerande organisationer. Konferensen arrangeras av Åkroken Business Incubator, BioBusiness Arena, Fiber Optic Valley och Mittuniversitetets forskningscentra STC och FSCN.

På måndag den 12:e oktober kan företag anmäla en utmaning som organisationen står inför och diskutera lösningar med Mittuniversitetets främsta experter. Det kan till exempel vara en produkt som behöver utvecklas, en ny tjänst eller ett arbetssätt som behöver effektiviseras. Utmaningen ska vara inom områdena sensorbaserade system och tjänster eller fiberbaserade material och tillverkningsprocesser. Mer om Business Innovation Day.

På tisdag den 13 oktober arrangeras den årliga stora forsknings- och innovationskonferensen Science & Innovation Day. En unik mötesplats där näringsliv och forskare får utbyta kunskap, idéer och utveckla nya samarbeten.Temat för årets konferens är innovation, forskning och framtid. Mer om Science & Innovation Day. Temat för årets konferens är innovation, forskning och framtid. Mer om Science & Innovation Day

FB_talarlansering2015

Om du är intresserad av innovation och vill veta mer om vad som händer i regionens så passa på och anmäl dig genom att gå in på länkarna till konferensen.

Ramavtal med Mittuniversitetet

-

Mittuniversitetet – Campus Sundsvall

Mittuniversitetet och dess fakultet för Naturvetenskap, Teknik och Media har upphandlat ramavtal inom områdena ledningsstöd, processutveckling, projektledning, analysarbete och utbildning.  I upphandlingen valdes Pro&Pro som leverantör med ett avtal som gäller 3 år plus option om förlängning ett år.

Vi är oerhört glada och stolta över att få ett ramavtal med denna viktiga och inspirerande kund, säger Tommy Ytterström, VD Pro&Pro. För Pro&Pro ger det en bekräftelse på hög kompetens inom strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap och våra metoder att få dessa områden att samverka för att leverera goda resultat.

Vi har nu möjlighet att vara med och bidra till en kund som har höga ambitioner i utvecklingen framtåt inom utbildning och forskning avslutar Tommy Ytterström.

 

Tommy Ytterström moderator och talare på konferensen affärsdriven produktledning

Den 28-29 maj är Pro&Pro genom Tommy Ytterström moderator och talare på konferensen affärsdriven produktledning i Stockholm. På konferensen ges verktyg för att bemästra utmaningar för att optimera varumärken och dess affärsresultat. På konferensen behandlas strategiskt produktledarskap, varumärkesidentitet, kundvärdebaserad prissättning och produktutveckling.

Tommy kommer att tala om vikten av en kund- och varumärkesorienterad affärsstrategi för lönsam tillväxt. Han kommer att fördjupa hur produktledningen får insikt om och använder värdefulla verktyg för att skapa och utveckla lönsamma och framgångsrika produkter.

http://www.teknologiskinstitut.se/affarsdriven-produktledning/k3957

Åsa Arencrantz förstärker Pro&Pro

Vi har nöjet att välkomna Åsa Arencrantz till oss på Pro&Pro. Åsa börjar som konsult och rådgivare den 15 april och kommer att förstärka Pro&Pro inom områden som varumärkesutveckling, kundutveckling, marknadsledning, affärsutveckling och verksamhetsutveckling. Som person är Åsa engagerad, positiv, kreativ och är väldigt omtyckt av kollegor och kunder. Hon drivs av nyfikenhet och att lära sig nya saker vilket leder henne in på nya områden och kontakter. Genom Åsas kunskap och erfarenhet kommer vi nu kunna erbjuda våra befintliga och nya kunder ytterligare tjänster inom verksamhets och affärsutveckling.

Åsa ArencrantzÅsa är uppväxt i Jönköping och efter examen från Handelshögskolan i Göteborg har Åsa arbetat över 13 år på ett flertal multinationella men även mindre företag, både på den svenska och internationella marknaden. Åsa kommer närmast från Electrolux men hon även arbetat för bland annat Microsoft och Nespresso. Genom åren har Åsa drivit flertalet produktlanseringar, events och kampanjer och hon har haft ledande roller som både projektledare och chef. Åsa har branscherfarenhet från IT, FMCG, detaljhandeln, tillverkningsindustrin, skogs- och pappersmassaindustrin och intresseorganisationer. Erfarenheter som kan nämnas innefattar uppbyggnad av varumärket Nespresso på den svenska marknaden samt utveckling av en ny marketingprocess inom Electrolux Europa.

Produktlönsamhet i fokus på ERFA® träff

Den 23 till 24 februari genomfördes en ny ERFA® träff och denna gång arbetade vi intensivt med ett produktlönsamhets case för ett framgångsrikt globalt företag med bred produktportfölj.

Produktlönsamhet är en fråga som består av många komponenter där utgångspunkt tas i kundbehov, lönsamhet i kunddimensionen  och företagets målbild. Produktstruktur och tillräckligt djup i kostnadsallokering och säljstyrning är andra viktiga komponenter. Tillsammans analyserade vi och summerade perspektiv av vikt i lösningen.

Nästa träff är i september och då väntar ett nytt spännande case att tillsammans i ERFA® gruppen ta tag i.

ERFA® och är ett exklusivt format som vänder sig till personer på ledande befattning inom näringsliv och förvaltning. Fokus är att träffa andra chefer och ledare som söker ny kompetens och sparring för att testa och utveckla strategiska tankar och resonemang inför viktiga beslut. ERFA® konceptet är utvecklat av Handelshögskolan i Stockholm

Från kostnads- till innovationsfokus

TornEn tydlig trend som vi allt oftare märker av i våra kunddialoger är att företag i regionen nu skiftar fokus från kostnad och rationalisering till tillväxt och innovation. En förklaring till denna förändring är att många företags balansräkningar efter många års optimering är så slimmade att den befintliga kostnadsnivån är svår att sänka ytterligare utan stor påverkan på kundnöjdhet och kvalitet.

Denna fokuseringsändring har betydande påverkan i vår region där traditionella branscher och industrier står inför stora utmaningar att hitta nya produkter och skapa ny innovation. Genom att förstå kunden och skapa verklig attraktivitet och värden som kunder uppskattar finns goda förutsättningar att vända utvecklingen och skapa god tillväxt på översta raden.

Målsättningen att skapa tillväxt riskerar för många att resultera i ett mycket stort fokus på produktutveckling vilket kan medföra att produktportföljen breddas men kunderna uteblir. Andra företag arbetar intensivt med affärsutveckling och har hittat kundbehov och sätt att nå kunderna i rätta kanaler och med rätt erbjudande men upplever att produkt- eller tjänsteutvecklingen inte samspelar med affärsutvecklingen.

Den fortsatt mycket snabba teknikutvecklingen medför också ett ökat behov av samarbete med aktörer inom nya områden och konsekvent omvärldsspaning för att skapa en förståelse och medvetenhet i organisationen om de nya möjligheter och utmaningar som teknologiutvecklingen innebär. Vår erfarenhet är att företag som kontinuerligt och strukturerat arbetar med omvärlds, – och kundanalys har betydligt bättre förutsättningar att lyckas med förnyelsen av produktportföljen.

Initiativ som ska skapa kundvärde och tillväxt är normalt svårare att genomföra än initiativ som ökar effektivitet och innebär kostnadsreduktion. Som många som arbetar med produktledning och affärsutveckling har fått erfara är innehåller Business case för nya produkter och innovationer svårare parametrar, exempelvis volymer, dynamiska effekter och prisnivåer, att uppskatta och beräkna. Affärsanalysarbetet ställer högra krav på att kunna hantera tyst kunskap, det vill säga vilka behov är det som finns men inte sägs och vilka egenskaper ska produkten uppfylla som inte är uttalade.

Företag som lyckas i målsättningen att skapa ökad innovation arbetar strukturerat och lyckas med att få affärsutveckling och produktutveckling att samspela. Detta innebär att rätt produkter kan lanseras vid rätt tidpunkt, till rätt kunder med rätt funktionalitet, kvalitet och service.

Utveckla ditt ”Employer brand”

På en allt mer konkurrensutsatt marknad ökar betydelsen av att attrahera och behålla rätt talanger. Employer branding, som innebär att skapa en bild av den attraktiva arbetsgivaren, blir därmed mycket viktigt.

Arbetsgivarvarumärket måste byggas kontinuerligt med genomtänkt marknadsföring och positionering för att attrahera rätt talang och kompetens.

Vi på Pro&Pro har utvecklat ett koncept inom Employer branding för att utveckla arbetsgivarvarumärket till nästa nivå. Inom Employer branding erbjuder vi också konsulting och rådgivning inom specifika områden som talent management, rekryteringsattraktion, introduktion, trainee program, internships, och utveckling av företagskultur.

Läs mer på www.proandpro.se/kompetens/ledarskapsutveckling/employer-branding

Presentation från CER eventet

Pro&Pro anordnade tillsammans med CER (Centrum för forskning om Ekonomiska Relationer på Mittuniversitetet) den 25 november ett event på temat strategi och verksamhetsutveckling för lönsamma kundrelationer. Deltagarna kom främst från företag inom bank, försäkring och fastighet samt från myndigheterna SPV och Bolagsverket.

Eventets tema kundorientering och forskning, trender och koncept inom området var mycket uppskattat och väckte många energifulla samtal. Från Pro&Pro föreläste Tommy Ytterström om kundorienterad verksamhetsutveckling.

På denna länk kan du ta del av hans presentation.
Tommy Ytterström CER 25 nov 2014 publicerad

Ny utmanande ERFA® träff

Den 6 till 7 november genomfördes en ny träff i vår ERFA grupp med inriktning på företagsutveckling och strategiska frågeställningar. Denna gång fokuserade vi på “Ledningsgruppen och dess arbete” med utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter och perspektiv samt frågeställningen vad är det som kännetecknar väl fungerande ledningsgrupper respektive mindre väl fungerande ledningsgrupper. Vi samlades kring en definition av framgångsrika ledningsgrupper ”A team of people perceived as the perfect combination for a particular purpose”. Som vanligt var det en skön mix av hjärna och hjärta. Den 23 till 24 februari är det dags igen för skarpa analyser tillsammans med skön humor och glädje.

ERFA® och är ett exklusivt format som vänder sig till personer på ledande befattning inom näringsliv och förvaltning. Fokus är att träffa andra chefer och ledare som söker ny kompetens och sparring för att testa och utveckla strategiska tankar och resonemang inför viktiga beslut. ERFA® konceptet är utvecklat av Handelshögskolan i Stockholm.

Event med CER – Lönsamma kundrelationer

Pro&Pro anordnar tillsammans med CER (Centrum för forskning om Ekonomiska Relationer på Mittuniversitetet) den 25 november ett event på temat strategi och verksamhetsutveckling för lönsamma kundrelationer.

Lena Pierre

Lena Pierre

På eventet kommer aktuell forskning och trender inom CRM (Customer Relation Management) kombineras med praktiska erfarenheter av hur ett kundorienterat arbetssätt kan införas i en organisation.

Programmet innefattar bland annat föreläsningar av:

 • Docent Christer Strandberg, CER, berättar om forskning inom CRM området med tonvikt på vad som skapar nöjda och lojala kunder
 • Lena Pierre, seniorkonsult och grundare Infogreat, presenterar ett praktikfall under rubriken: Systematiskt och effektivt kundutvecklingsarbete
 • Tommy Ytterström, seniorkonsult och partner Pro&Pro presenterar verksamhetsutveckling för lönsamma kundrelationer.

Eventet är öppet för alla CERs medlemsföretag.

Mer information gällande innehåll och program finns här: www.miun.se/cer/kundrelationer

Presentation av Summer Internship

JonasJonas Henriksson, student från Handelshögskolan i Stockholm, som i sommar genomgått Pro&Pro Summer Internship presenterade tillsammans med Markus Marklund, seniorkonsult på Pro&Pro, resultatet av arbetet på BioBusiness Arenas (BBA) nätverksträff inför ett 30-tal åhörare från BBAs partnerföretag.

Uppdraget, med rubriken ”Förslag till strategi och fortsatt arbete inom BioBusiness Arena” innefattade förslag till strategisk inriktning och förbättringsförslag inom identifierade fokusområden för hur BBA kan bli ännu mer framgångsrik och ännu bättre stödja befintliga och nya partnerföretag i framtiden. Arbetet har genomförts utifrån följande angreppsätt:

BBA arbetsprocess

BioBusiness Arena kommer att använda resultatet till sitt fortsatta utvecklingsarbete och enligt Mats Ullmar, Affärsområdeschef BioBusiness Arena, har det gedigna arbetet gett många goda förslag på inriktning och utvecklingsförslag för BBA.

Om du har frågor eller vill veta mer kontakta Mats Ullmar på BBA eller Tommy Ytteström på Pro&Pro.

 

Lyssna på Markus på Sundsvall42

På årets Sundsvall42 konferens kommer Markus Marklund, seniorkonsult på Pro&Pro, att föreläsa inom ledarskap.

Föreläsningen med rubriken, Le dig och andra till framgång, handlar om hur du som ledare skapar glädje och engagemang bland medarbetarna. Att skapa ett stort engagemang är avgörande för att lyckas som ledare. Det gäller att ha glimten i ögat, vara nyfiken, kunna ta tillvara varje individs drivkraft och kreativitet för att företaget ska kunna nå sin fulla potential.

Markus 4-3 (787x1024)På föreläsningen kommer du få inspiration, kunskap och praktiska tips hur du på ett strukturerat sätt, med utgångspunkt i att lyssna på medarbetarnas behov och prioriteringar, skapar glädje och engagemang i verksamheten.

Passa på att anmäl dig till Sundsvall42 och kom och lyssna på Markus den 16:e oktober!

www.sundsvall42.se

 

 

Premiär för Pro&Pro sommar Internship

I sommar är det premiär för Pro&Pro Internship. Pro&Pro Internship vänder sig till ambitiösa studenter med nyfikenhet på utveckling av affärer och individer. Det är kvalificerat arbete med möjligheter till nya relationer och utveckling av både praktisk samt teoretisk förmåga med engagerad och systematisk handledning kombinerat med mentorskap. Miun (250x116)

Våra två första studenter är Jonas Henriksson som studerar vid Handelshögskolan i Stockholm och Glara Reza som studerar Industriell Ekonomi vid Mittuniversitet.

Vi välkomnar Jonas Henriksson till Pro&Pro

Vi har nöjet att välkomna Jonas Henriksson till oss.
Jonas kommer under sommaren inom ramen för Pro&Pro Internship genomföra en marknadsanalys för BioBusiness Arena i Sundsvall.
Jonas
Jonas  ska börja 3:e året på Handelshögskolan i Stockholm och har stort intresse för företagsutveckling och management. För Pro&Pro är talangutveckling av duktiga studenter en viktig del i strategin att bli attraktiv och framgångsrik som företag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi söker managementkonsult

Vi på Pro&Pro söker dig som har erfarenhet som managementkonsult inom ledarskap och HR management eller affärsstrategi.

Skor (250x117)

Om du, i likhet med oss, njuter av att se företag och individer utvecklas samt är genuint nyfiken, passionerad och ambitiös är vi företaget för dig. Kanske bor du redan i vår region eller så skulle du vilja bosätta dig här och kombinera ett attraktivt boende och familjeliv med ett spännande, utmanande och attraktivt jobb.  Följ med oss på vår resa ”Makes people and business successful”

Ny spännande ERFA® nätverks träff

Den 8- 9 maj genomfördes en ny träff i vår ERFA grupp med fokus på företagsutveckling och strategiska frågeställningar. Tillsammans med ekonomie doktor Björn Lindqvist från Resultatfabriken gnuggade vi våra hjärnor blandat med många skratt i en riktigt utmanande frågeställning från en av deltagarna. Den 6 till 7  november är det dags igen med både massage för hjärna och skrattmuskler. Tack alla som bidrar med energi, glädje och väldig skarp analys.

ERFA® och är ett exklusivt format som vänder sig till personer på ledande befattning inom näringsliv och förvaltning. Fokus är att träffa andra chefer och ledare som söker ny kompetens och sparring för att testa och utveckla strategiska tankar och resonemang inför viktiga beslut. ERFA® konceptet är utvecklat av Handelshögskolan i Stockholm.

DSC_2110 (250x127)

Konferensen Product Managment Update

Den 23-24 september medverkar Pro&Pro på konferensen Product Management Update i Stockholm som partners. På konferensen  presenteras och diskuteras best practice från olika branscher för att du ska få konkreta verktyg och arbetsmetoder att använda till din produktförnyelse.

Lär dig hur du kan utveckla din produktportfölj ännu mer framgångsrikt, läs mer här!

http://www.conductive.se/konferenser-naringsliv-product-management.html#program=talare

PM update

Affärsutveckling Internet of Things

Internet Of Things är snabbt växande område som ger möjligheter till hållbar tillväxt. Vår region har en stark position inom området genom forskningen på Mittuniversitet, nätverket Fiber Optic Valley och nya spännande företag som redan etablerat sig på den globala marknaden.

Pro&Pro har som en del i sin strategi att bidra till tillväxt  inom  regionens styrkeområden och just nu jobbar vi i ett projekt med universitet med målsättningen att utveckla nya affärer, bidra till ökad tillväxt och skapa relationer mellan företag med Internet of Things som utgångspunkt.

Samarbete med Roxtec inom strategisk och taktisk produktledning

På Pro&Pro har vi synsättet att produktinnovation och förnyelse bygger på strategiskt tänkande och systematik i samverkan med att skapa passion och glädje. Företagets produktledning är kärnverksamheten för produktplaneringen och nyckeln är att skapa en produktledning som på rätt sätt jobbar strategiskt och taktiskt.

Under våren 2014 samarbetar Pro&Pro med Roxtec i såväl strategiska som taktiska produktledningsfrågor med uppdraget att stärka produktledningens förutsättningar för att ytterligare utveckla en redan framgångsrik affär till nästa nivå.

Läs mer om Roxtec på www.roxtec.com

logo

Vi välkomnar Glara Reza till Pro&Pro

GlaraVi har nöjet att välkomna Glara Reza till oss. Glara kommer göra sitt examensarbete som innebär en bransch strategi inkluderande nya affärsmodeller. Efter examensarbetet kommer Glara att vid sidan av sina fortsatta studier arbeta med försäljning och markandsföring av  våra utbildningar och seminarier.

Glara går 3:e året på Industriell Ekonomi vid Mittuniversitet och har stort intresse för management och affärsutveckling.  För Pro&Pro är talangutveckling av duktiga studenter en viktig del i strategin att bli attraktiv och framgångsrik som företag.

 

Vi söker framgångsrika och ambitiösa studenter

Nu söker Pro&Pro framgångsrika och ambitiösa studenter med ett brinnande intresse för att utveckla affärer och individer. Känner du dig attraherad av vår vision och våra värderingar, då erbjuder vi dig en talangutveckling med målet att bli en riktigt duktig management konsult med många möjligheter i framtiden.

Vi erbjuder dig en resa med oss som innefattar kvalificerat sommarjobb, examensarbete av strategisk karaktär och introduktionsprogram med målet att snabbt nå senior nivå. Vi har en ambition att upplevas som ett ledande företag inom talangutveckling. Pro&Pro ”Makes people and business successful”.

Första träffen i ERFA® nätverket – utveckling av strategiskt tankesätt

Den 16 till 17 januari hölls den första träffen i ERFA® gruppen. I Lotstugans inspirerande miljö trängde vi in en strategisk kundsegment utmaning, som en av deltagarna hade med sig från sitt affärsansvar på ett ledande och framgångsrikt företag inom sin bransch. Dag ett var det presentation och analys i olika perspektiv och dag två jobbade vi med pusselläggande lösningsmetodik. Björn Lindqvist, VD Resultatfabriken, höll taktpinnen och såg till att vi fick energi, inspiration och perspektivbrytning. Nästa möte kör vi den 8 till 9 maj på ett fantastiskt inspirerande ställe utefter norrlandskusten. ERFA® och är ett exklusivt format som vänder sig till personer på ledande befattning inom näringsliv och förvaltning. Fokus är att träffa andra chefer och ledare som söker ny kompetens och sparring för att testa och utveckla strategiska tankar och resonemang inför viktiga beslut. ERFA® konceptet är utvecklat av Handelshögskolan i Stockholm.

Stort intresse för Pro&Pros event

Björn Lindqvist

Björn Lindqvist från Resultatfabriken föresläser om hur man skapar ett hjärta i företaget

Pro&Pro höll sitt första event med temat ”Att leda och styra till nästa nivå” den 15 januari och intresset var mycket stort. 40 personer deltog och lyssnade på Björn Lindqvist, Agneta Englund och Tommy Ytterström när de föreläste om företagsutveckling i olika perspektiv samt minglade och knöt nya intressanta kontakter.

Vinnare i kvällens mycket spännande och jämna tävling med temat ”Trender i världen, samhället och branschen” blev lag ”Trekvart” med Rickard Hellström i spetsen.  Flera lag stod på samma poäng inför utslagsfrågan som var att skapa en reklamslogan för Pro&Pro. Lag ”Trekvart” och Rickard segrande med slogan  ”Vi utvecklar era företagsvärden till nästa nivå”.

Richard Hellström

Rickard Hellström, NAI Svefa, glad vinnare av tävlingen

Event ”Att utveckla, leda och styra till nästa nivå”

Pro&Pro bjuder in till ett spännande event den 15 januari med temat  ” Att utveckla, leda och styra  till nästa nivå”. Under detta event vill vi, tillsammans med några av våra partners, inspirera i olika perspektiv kring strategi, kundorientering, innovation och ledarskap för uthållig lönsam utveckling i företag och organisationer. Långsiktigt positiv utveckling sker inte av en slump, utan är frukten av systematiskt och strukturerat arbete i kombination med en brinnande passion. Förutom spännande föreläsningar kommer du att få tillfälle att mingla och knyta nya kontakter.

På eventet kommer du att träffa två av våra partners:

BjornErik

 • Björn Lindqvist, Ekonomi Doktor vid Handelshögskolan och VD för Resultatfabriken. Resultatfabriken är en företagsgrupp som investerar i och  utvecklar små och medelstora företag men också som bidrar strategiskt och taktiskt i företags strävan att utvecklas till nästa nivå i termer av ökad omsättning och lönsamhet.
 • Erik Häggström, Future learning. Erik har mångårig erfarenhet av individ, ledarskaps och företagsutveckling såväl regionalt och nationellt med erfarenhet från de flesta branscher och verksamheter.

Hållpunkter

 • Välkommen och inledning, Markus Marklund
 • Gå från ord till handling, Tommy Ytterström
 • Framgångsrik företagsutveckling, Björn Lindqvist
 • Att lyckas leverera det omätbara, Erik Häggström

När och var:

 • 15 januari 2014, kl 15.45Kontor
 • Storgatan 29, Sundsvall

STC EXPO ”Framtidens sensorteknik”

Nu kan du ta del av Tommys presentation ”Nya och effektiva hållbara affärer med framtidens sensorteknik” från STC EXPO 2013. Tommy talade på STC Expo 2013 om framtidens sensorteknik som inte bara ger möjlighet att reducera ett företags kostnader utan som även ger en möjlighet att utveckla tjänster och affärer som bidrar till en hållbar miljö och ett hållbart samhälle. Vidare talade Tommy om ett utvecklat samarbete mellan näringsliv, Sundsvalls kommun och Mittuniversitet.

Arkiv

0 kommentarer

Pin It on Pinterest