Sök till vårt Traineeprogram 2021

Är du ambitiös, nyfiken, har mycket goda studieresultat och starka ledaregenskaper samt önskar en flygande start på din karriär?

Vi söker dig som nyligen har eller är på väg att avsluta dina studier och vill vara med i vårt traineeprogram och utvecklas till en framgångsrik managementkonsult med digitalisering och hållbarhet som fokus inom något eller några av områdena affärsutveckling, projektledning, strategiutveckling eller verksamhetsutveckling. Genom traineeprogrammet får du kvalificerad handledning och utbildning i kombination med att arbeta med kunduppdrag. Vi är ett ungt managementkonsultföretag som kontinuerligt utvecklas och är öppna för nya affärer och möjligheter, vilket betyder att vi har möjlighet att erbjuda karriärmöjligheter som kan förverkliga dina drömmar.

Vision och mål med traineeprogrammet

Traineeprogrammet är skapat för att stödja Pro&Pros varumärkeslöfte, ”Makes people and business successful”. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa individer till framgångsrika karriärer. På så sätt ger vi individen bästa förutsättningar och vårt företag säkrar en hög nivå i leveranser.
Målet för traineeprogrammet är att passionerat utveckla dig till en managementkonsult med kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå. Det ska också ge dig en plattform för att utvecklas till spetskonsult inom valt område och möjliggöra en hållbar framgångsrik karriär som konsult eller linjechef.

Traineeprogrammets innehåll

Traineeprogrammet omfattar 12 månader och startar i början av september 2020. Genom vår samlade kompetens, erfarenhet från olika områden och branscher, utbildningar vi erbjuder samt utvecklade verktyg, modeller och arbetsprocesser har vi möjlighet att erbjuda ett genomarbetat och spetsigt program. Under programmet har du en personlig mentor som coach samt en kombination av utbildning, teoretiska övningar och omedelbar praktisk erfarenhet som konsult. Under programmets gång arbetar du som konsult inom olika kundprojekt. Samtidigt får du en gedigen utbildning, parallellt med uppdragen. Programmet erbjuder utbildning för att främja både din professionella och personliga utveckling. Sammansättningen av konkreta uppdrag och kompetensutveckling säkerställer att du får en brant utvecklingskurva Initialt får du bygga en bred kompetens inom verktyg och metoder som utvecklar din konsultmässighet. Därefter fokuseras din utveckling på metoder och träning inom områdena affärsutveckling, projektledning, strategiutveckling och verksamhetsutveckling. Traineeprogrammets inriktning fokuseras på ett eller flera av de områden du brinner för. Hela vår verksamhet är värderingsdriven, vilket innebär att din egen ambition och dina egna intressen i hög grad kommer styra hur din karriär utvecklas. Nedan följer en med detaljerad beskrivning av de respektive område.

Personlig utvecklingsplan med kontinuerliga samtala och reflektioner

Tillsammans upprättar vi en utvecklingsplan med din vision och dina mål samt med konkreta bevis som leder mot mål och vision. Under programmet får du råd och stöttning av mentor samt har kontinuerliga samtal och reflektioner med VD. Du får återkoppling på vad som gått bra och vad du kan utveckla vidare. Vi tränar dig i att lära i vardagen samt att reflektera över händelser i omgivningen.

Affärsmässighet

Här går vi igenom vilka förväntningar det finns på managementkonsultrollen Vi berör det personliga ledarskapet genom områden som planera sitt arbete och sin utveckling, nyfikenhet och kontinuerlig omvärldsreflektion det personliga varumärket i samspel med företagets varumärke och värderingar. Vidare går vi igenom områden som utveckla kundrelationer, samspela med och använda sociala media samt övrig marknadsföring, Du tränas i att planera, genomföra och följa upp olika slags möten, planera och genomföra workshop samt utveckla presentationer, hålla föredrag, använda Excel på avancerad nivå samt upprätta rapporter.

Framtidsspaning, omvärlds-, affärs- och marknadsanalys

I detta område får du trana på att genomföra analys och beskriva framtidsscenarion. Du får lära dig modeller och verktyg samt genomföra ett eller flera case som berör Pro&Pros huvudbranscher som bank och försäkring, energi, industri, offentliga tjänster samt telekom. Genomförda case använder vi sedan för att utveckla vår egna kompetens samt utveckla våra erbjudanden.

Projektledning – leda uppdrag

En viktig förmåga är att leda uppdrag och projekt. Här utvecklar vi din förmåga att bli mer framgångsrik i projektledning och leda förändring. Vi går igenom områden som läsa av behov, förstå och samspela med olika sponsorer och beslutsgrupper, kommunikation, dokumentation., beslutsprocess, motivera, inspirera, lära känna projektgrupp, leda på distans samt olika arbetsmetoder, inklusive agilt arbetssätt. Vi tränar i att leda mer skarpa förändringsprojekt från planering till genomförande och förståelse för olika verksamheter samt människors behov och drivkrafter. Du får möjlighet att reflektera över din egna styrkor och utvecklingsområden inom ledarskap och hur du ska navigera utifrån dessa.

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling innebär att realisera de förändringar som krävs för att den lagda strategin, förnyelsen och ambitionen i affär och verksamhet ska kunna förverkligas och leverera det önskade. Att gå från genomarbetade strategier, planer och ambitioner för förnyelse upplevs som en tuff utmaning och ställer höga krav på att effektivt kunna genomföra utveckling av processer, kompetens, organisation, ledning och styrning, produktutveckling, IT och annan infrastruktur. Inom verksamhetsutveckling utvecklar vi din förmåga i att förbättra och effektivisera verksamheter utifrån ett förändringsbehov. Vi varvar teori och case för att utvecklas inom analysera och utveckla processer, utveckla affärs- och verksamhetsarkitektur, utveckla ledningssystem samt optimera projekt- och portföljplanering.

Affärsutveckling

Inom området affärsutveckling får du möjlighet att träna i utmaningar som lönsam tillväxt, utveckling av varumärket, nya och mer rätt kunder samt utveckla attraktion och relation med kunder. Vi går igenom teori, modeller och arbetssätt samt utför praktiska case inom

 • Varumärkesplattform – löfte till marknaden, kunden, medarbetarna och omvärlden som ska prägla allt som företaget gör
 • Marknadsutveckling – Marknadsanalys och målgruppsanalys för go-to-market samt marknadsplan som stödjer affärsambitionen
 • Kundinteraktion – Utveckla interaktionen med kunderna utifrån kundinsikter
 • CRM – Öka verkningsgraden i kundarbetet
 • Product Management – Utveckla och styr produktportföljen och dess livscykel strategiskt och taktiskt till långsiktig lönsamhet
 • Utveckla erbjudanden och affärsmodell – Innovation genom systematik för lönsam tillväxt

Strategi

Inom strategi utvecklas din förmåga att utveckla långsiktig hållbar förnyelse av företag och organisationer eller specifika verksamhetsområden och affärer. Det strategiska arbetet kan omfatta hela företaget eller specifika verksamheter som marknad, affärsutveckling, kundutveckling, varumärkesutveckling, ledarskap, Employer Branding, produktledning, R&D eller IT. Du tränas i att arbeta systematiskt i en iterativ modell, där resan är lika viktig som resultatet, en upplysningsresa. Du tränas i att kombinera ett antal strategiska verktyg för att säkra en kvalificerad analys och att genomföra analys och lösningar i såväl hårda som mjuka perspektiv.

Diplom

Efter avslutat traineeprogram fås ett traineediplom som bevis samt en beskrivning av ingående moment och kurser.

Profil vi söker

Du är på väg att avsluta eller har varit ute i arbetslivet i maximalt två år. Din inriktning är civilingenjörsutbildning eller masterutbildning inom ekonomi.

 • Du är en högpresterande student som har genomfört din utbildning med mycket goda resultat
 • Du har dokumenterade goda resultat från dina arbetslivserfarenheter
 • Du har en drivkraft att ta dig an nya öppna komplexa utmaningar med ett helhetsperspektiv samt systematisera, analysera och skapa konkreta lösningar och handlingsplaner
 • Du har passion för att utveckla affärer, verksamheter, teknik och människor i ett samspel
 • Du är samhällsintresserad och brinner för hållbar utveckling
 • Du är nyfiken, resultatorienterad, uthållig, ambitiös samt analytisk och strukturerad
 • Du är duktig på att kommunicera i tal och skrift
 • Du får andra att inspireras, trivas och utvecklas
 • Idrottsresultat är meriterande

Upplev Pro&Pro

Pro&Pro är ett Sundsvallsbaserat managementkonsultföretag som hjälper företag och organisationer främst inom branscherna bank och försäkring, energi, industri, offentlig sektor, telekom och forskning/utbildning, att framgångsrikt utveckla sina verksamheter. Våra erbjudanden omfattar analys, strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas. Detta gör oss attraktiva för alla som värdesätter långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Att arbeta på Pro&Pro är ingen vanlig anställning – det är en livsstil och upplevelse. med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt. Strävar du efter yrkesmässiga utmaningar i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid är Pro&Pro företaget för dig.

Ansökan

Som trainee är du fast anställd med marknadsmässig lön.

Ansökningar till traineeprogram tas emot under november med senast ansökningsdag 15 november 2020.

Urvalsprocessen sker under november – december enligt:
Steg ett: Urval till träff nummer ett. Ett första samtal där du också lär känna Pro&Pro som arbetsgivare.
Steg två: Urval till träff nummer två. Här får du testa på att lösa och presentera relevanta case.
Steg tre: Urval till träff nummer tre. Slutintervju.
Steg fyra: Erbjudande

Skicka ditt personliga brev, CV samt kopia på gymnasie- och högskolebetyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se.

Sista ansökningsdag är 2020-11-15

Om du har frågor kontakta VD Tommy Ytterström, 070 673 72 00.

 

Nya affärer?

Om du vill utveckla ditt företag eller verksamhet så hör gärna av dig till oss så kan vi tillsammans diskutera möjligheter till samarbeten.

Kontakta oss

AI utbildning

Vi håller en utbildning inom Artificiell Intelligens (AI) i Sundsvall den 21 januari 20201 På utbildningen kommer du få lära dig mer om AI och hur du kan använda den nya tekniken för att utveckla affärer och verksamhet. Utbildningen genomförs på distans.

Pin It on Pinterest