Tommy Ytterström, VD och Managementkonsult

Karaktärsdrag
Tommy är den engagerade, kreative och nytänkande personen som ser möjligheter i alla situationer. Han har en förmåga att entusiasmera och engagera människor i innovationsprocesser samt med struktur, ambition och uthållighet nå uppsatta mål.

Bakgrund

Tommy är civilingenjör inom Teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings Tekniska högskola samt har studerat vid civilingenjörsprogrammet med fokus på affärsutveckling vid Handelshögskolan i Stockholm. Tommy har 15 års erfarenhet som ledare för affärsledning och utvecklingsverksamhet med fokus på nya affärer och produkter. Sedan 2013 arbetar Tommy som VD för Pro&Pro samt managementkonsult med inriktning på strategi och affärsutveckling åt såväl privata som offentliga kunder. Den goda förmågan att skapa engagemang och nyfikenhet i kombination med intresset att dela med sig av tankar och erfarenheter har medfört att Tommy genomfört ett flertal utbildningar och föreläst på konferenser inom strategi, affärsutveckling och ledarskap.

Kännetecken
Tommy utmärker sig som en passionerad ledare med visionär och motiverande ledarstil för att förnya och utveckla framgångsrika affärsverksamheter i kombination med individens utveckling och trivsel. Han ser till helheten, kopplar ihop kundnytta och tekniska möjligheter samt strävar att bygga meningsfulla sammanhang med en tydlig bild för framtiden.

Kontaktuppgifter
Tommy Ytterström
070-67 37 200
Tommy.Ytterstrom@proandpro.se

Nya utmaningar?

Om du delar vår ambition och våra värderingar  och är intresserad av att ta dig an nya utmaningar så kontakta oss gärna för att förutsättningslöst samtal.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest