Mikael Augustsson, Managementkonsult

Karaktärsdrag
Mikael är en resultatorienterad ledare och civilingenjör som brinner för att leda förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer. Han är nyfiken och arbetar lösningsfokuserat för att skapa hållbara resultat som blir bestående, tillsammans med medarbetare och kollegor. Han gillar både att arbeta på strategisk och operativ nivå för att säkerställa att värde skapas. Med sitt engagemang och sin ödmjukhet bidrar Mikael till ett positivt arbetsklimat.

Bakgrund
Mikael är uppväxt i Borås och han genomförde sin Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi på Chalmers, samt kompletterade med studier på Handelshögskolan i Göteborg. Sitt examensarbete gjorde han på SCA inom logistik och miljö. Mikael har en bred internationell erfarenhet med genomförda uppdrag i hela Europa och i Australien, som managementkonsult på Triathlon Group. Där arbetade han med ansvar för stora förändringsprogram och verksamhetsutvecklingsprojekt hos kunder inom en mängd olika branscher, bland annat fordonsindustrin, medicinteknik och finans. Mikael har med sitt analytiska angreppssätt och driv åstadkommit bestående resultat i kundens affärsprocesser. Som exempel kan nämnas implementation av IT-system och processer, samt kundlöften i Volvos europeiska säljorganisation. Mikael kommer närmast från en tjänst som utvecklingschef på HL Display där han ansvarat för att driva effektiviserings- och innovationsprocesser, samt projektledning och affärsplanering på ledningsgruppsnivå.

Kännetecken
Mikael utmärker sig som en driven person med en coachande ledarstil. Som certifierad projektledare med stor erfarenhet tar han ett helhetsgrepp i kunduppdragen och säkerställer att resultat skapas och implementeras. Han har fokus inställt på det långsiktiga målet utan att tappa detaljerna. Mikael får med sig alla genom tydlig kommunikation och ett öppet klimat och han har ett genuint intresse för medarbetare och kunder, deras utmaningar och möjligheter..

Kontaktuppgifter
Mikael Augustsson
073 – 60 04 378
Mikael.Augustsson@proandpro.se

Nya utmaningar?

Om du delar vår ambition och våra värderingar  och är intresserad av att ta dig an nya utmaningar så kontakta oss gärna för att förutsättningslöst samtal.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest