Markus Marklund, Managementkonsult

Karaktärsdrag
Markus är den ambitiösa genomföraren som stimuleras av att strukturera upp och lösa komplexa uppgifter. Han har ett lösningsorienterat förhållningssätt och skapar en positiv stämning i arbetsgrupper där alla bidrar till den gemensamma målbilden. Med sitt lugn, engagemang och goda kommunikativa förmåga bidrar han till att skapa resultat i kombination med trivsel.

Bakgrund
Markus är civilingenjör inom Industriell Ekonomi från Luleå Tekniska Universitet. Han har 15 års erfarenhet som ledare för utvecklingsverksamhet samt projekt och programledning på både nationell och internationell nivå. Sedan 2014 arbetar Markus som managementkonsult med inriktning på strategi och verksamhetsutveckling åt såväl privata kunder som offentliga kunder. Uppdragen har innefattat såväl större transformationsprojekt, etableringar av nya verksamheter och rådgivning till utvecklingsföretag. Den goda kommunikativa förmågan och intresset att dela med sig och utbyta erfarenheter med sig har medfört att Markus genomfört ett flertal utbildningar och föreläst på många konferenser inom verksamhetsutveckling, ledarskap och strategi.

Kännetecken
Markus har utmärkt sig som en inspirerande ledare med fokus på verksamhet, grupp och individ. Han skapar tydliga visioner för verksamheten där alla bidrar utifrån sina kunskaper, erfarenheter och förutsättningar till ett bra resultat.

Kontaktuppgifter
Markus Marklund
070-55 15 730
Markus.Marklund@proandpro.se

Nya utmaningar?

Om du delar vår ambition och våra värderingar  och är intresserad av att ta dig an nya utmaningar så kontakta oss gärna för att förutsättningslöst samtal.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest